«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009

Καταλληλότητα ακτών κολύμβησης Αιτωλνίας!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Διεύθυνση : Σταυροπούλου 31
Πληροφορίες : Ε. Διβάρη
Τηλέφ. : 2631364122
Fax : 2631364117
Ι.Π. Μεσολογγίου, 10-6-09
Αρ. Πρωτ.: οικ 5985
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα ακτών κολύμβησης Νομού Αιτωλ/νίας 2009

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής
Ν.Α Αιτωλ/νίας
Έχοντας υπ’ όψη:
Το Ν. 2218/94(ΦΕΚ 90/ΤΑ/13-06-94) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 2240/94 και Ν. 2237/95
Το Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση»
Το ΠΔ 30/1996 «Κώδικας ΝΑ…»
Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΝΑ Αιτωλ/νίας (ΦΕΚ 449/12-3-09 τβ)
Την αρ. 1033/5-5-1995 Απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων του κου Νομάρχη
Τον ΑΝ 2520/40
Την Ε1β 221/65 Υγειονομική Διάταξη
Την Ε1γ 7430/2-7-1963 Υγειονομική Διάταξη
Την ΚΥΑ αρ. 46399/86
Την υγειονομική αναγνώριση ακτών και τα αποτελέσματα μικροβιολογικών και οργανοληπτικών ελέγχων του έτους 2009
Τα στοιχεία υγειονομικών παρακολουθήσεων των ακτών κολύμβησης προηγούμενων ετών
Τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υγείας και της ευεξίας των πολιτών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε ως κατάλληλες για κολύμβηση, από άποψη υγιεινής, τις παρακάτω ακτές κολύμβησης ανά Δήμο:
ΔΗΜΟΣ
ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
1.Μενιδίου
Πλαζ Μενιδίου
Πλαζ Κατάφουρκο

2. Αμφιλοχίας
Πλαζ Μπούκα
Πλαζ ΕΟΤ (ανατολική)
Νέα πλαζ Αμφιλοχίας(δυτική)
Πλαζ Σπάρτο

3.Μεδεώνος
Πλαζ οικισμού Λουτράκι

4.Ανακτορίου
Πλαζ Βόνιτσας
Πλαζ Δρυμός
Πλαζ Παληονήσι
Πλαζ Ρούγα Παλιάμπελων
Πλαζ Βαρκό Παλιάμπελων
Πλαζ Σωτήρα
Πλαζ Παναγιά
Πλαζ Νέα Καμαρίνα
Πλαζ Άγιος Ιωάννης ΤΔ Αγίου Νικολάου

5.Παλαίρου
Πλαζ Πογωνιά(κεντρική)
Πλαζ Πογωνιά (ξενοδοχ. εγκαταστάσεις)
Πλαζ Παλαίρου
Πλαζ Βαθυαβάλι
Πλαζ Βαρκό

6.Αλυζίας
Πλαζ Μύτικα(δυτική)
Πλαζ Μύτικα(ανατολική)
Πλαζ Παλιόβαρκα-Λύσιμος
Πλαζ Αγριλιά

7. Αστακού
Πλαζ Βελά
Πλαζ Χοβολιό
Πλαζ Αστακού

8. Οινιαδών
Πλαζ Λούρος

9. Αιτωλικού
Πλαζ Ρεμπάκια
Πλαζ Αστροβίτσα
Πλαζ Κανάλι (περιφερειακός δρόμος Αιτωλικού)
Πλαζ Άγιος Ηλίας
Πλαζ Σταμνά

10. Μεσολογγίου
Πλαζ Θεοξένια
Πλαζ Αγ. Τριάδα
Πλαζ Τουρλίδα

11. Χάλκειας
Πλαζ Κρυονέρι
Πλαζ Λιμνοπούλα ,ΤΔ Κάτω Βασιλικής
Πλαζ Κάτω Βασιλικής

12. Αντιρρίου
Πλαζ Ρίζας
Πλαζ Αντιρρίου
Πλαζ Πλατανίτης

13. Ναυπάκτου
Πλαζ Παλαιοπαναγιά
Πλαζ Βαρειά
Πλαζ Ψανή

Η κολύμβηση σε λιμάνια απαγορεύεται, καθώς και σε απόσταση 300 m από ιχθυοκαλλιέργειες. Επίσης, απαγορεύεται η κολύμβηση σε ακτίνα τουλάχιστον 200 m από εκβολές αγωγών διάθεσης λυμάτων και σε ακτίνα 30 m τουλάχιστον από εκβολές νερών που περιέχουν λύματα..
Οι Δήμοι και το Λιμενικό Ταμείο οφείλουν στην επισήμανση του μήκους των ακτών κολύμβησης και των επιτρεπόμενων σημείων και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Υγείας.
Η κολύμβηση σε περιοχές πέρα των προαναφερόμενων ακτών θα γίνεται ευθύνη των λουομένων και περικλείει πιθανούς υγιεινολογικούς κινδύνους .
Όλοι οι συναρμόδιοι φορείς να μεριμνήσουν για την συνεχή προστασία των ακτών, τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και την ενημέρωση των πολιτών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ν
1. Γραφείο κ. Νομάρχη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Νομάρχη
3. Γραφείο κ.κ. Αντινομαρχών
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
5. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή ΝΙΚΟΣ Θ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ
6. Γραφείο Τύπου Ν.Α Αιτ/νίας ΙΑΤΡΟΣ
7. ΤΕΔΚ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
8. Δήμους Νομού ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ
9. Λιμεναρχείο Μεσολογγίου
10. Λιμεναρχείο Ναυπάκτου
11. Λιμεναρχείο Αμφιλοχίας
12. Λιμεναρχείο Λευκάδος
13. Λιμενικός Σταθμός Αστακού
14. Λιμενικός Σταθμός Μενιδίου
15. Λιμενικό Ταμείο Μεσολόγγι