«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009

Συμφωνητικό Προγραμματικής Συνεργασίας υπέγραψαν ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θ. Σώκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Μεσολογγίου κ. Ε. Στεργίου-Πολίτης.

Συμφωνητικό Προγραμματικής Συνεργασίας σε θέματα παρακολούθησης φυσικοχημικών χαρακτηριστικών της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, υπέγραψαν χθες (Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009) ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θ. Σώκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Μεσολογγίου κ. Ε. Στεργίου-Πολίτης.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η συνένωση σε ένα ενιαίο σταθμό αναφοράς των δύο υφιστάμενων ανεξάρτητων τηλεμετρικών συστημάτων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων με ενιαία ομάδα υποστήριξης .
Διακριτικός τίτλος του συστήματος ορίστηκε η ονομασία «Αμφότερος*» και στοιχεία από την επεξεργασία των δεδομένων του θα είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο διαδίκτυο.
Το σύστημα «Αμφότερος» θα αποτελέσει βάση για εκπαιδευτικούς σκοπούς από το ΤΕΙ Μεσολογγίου συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του έργου του ενώ από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας θα δώσει επιπλέον δυνατότητες στην εκπόνηση ερευνητικών αναλύσεων και εκθέσεων για την κατάσταση και την βέλτιστη αξιοποίηση του συγκεκριμένου οικοσυστήματος.
Για την υλοποίηση των παραπάνω ορίστηκε από το ΤΕΙ Μεσολογγίου υπεύθυνο το εργαστήριο Υδροβιολογίας & Αλιευτικής Διαχείρισης και από την Νομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας η Διεύθυνση Αλιείας που ανέλαβαν αντίστοιχες υποχρεώσεις στην διατήρηση σε συνεχή λειτουργία των ευαίσθητων και τόσο αναγκαίων αυτών συστημάτων και στην πρακτική αξιοποίηση των συλλεγόμενων πληροφοριών.
Η ενέργεια αυτή που δεν προκαλεί καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των δύο φορέων. Αποτελεί δε μια παραδειγματική περίπτωση αξιοποίησης του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών που υπάρχουν στην περιοχή με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αναγκαίων στην σύγχρονη εποχή.
Τέλος, αναδεικνύει την υποχρέωση που έχουν οι διάφοροι φορείς που ασχολούνται επιστημονικά με το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών για στενή συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη.

*Σύμφωνα με τη μυθολογία στην περιοχή των εκβολών του Αχελώου ήρθε ο Αλκμέωνας και κατοίκησε μετά τη φυγή του από το Άργος,. Ο Αλκμέων ήταν πατέρας του Αμφότερου και του Ακαρνάνα.