«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 16 Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 16

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

Ο μεγάλος στόχος και οκτώ  (8) χρόνια μετά η μεγάλη ήττα

Από τα 4 Τμήματα  στο Αγρίνιο έμεινε μόνο 1

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ «ΗΡΩΙΚΑ» ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΑ

Η ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ

 

Το 2009 με το νόμο 3794/2009 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και λειτούργησε αυτόνομα από 23/11/2011 μέχρι και 04/06/2013.

Στις 11/02/2013 σε έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας συζητήθηκε το Σχέδιο «Αθηνά» του Υπουργείου Παιδείας,  με βάση το οποίο προβλεπόταν μεταξύ άλλων και η κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε καθαρά να ζητήσει την απόσυρση του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» ενώ ο νυν Δήμαρχος Αγρινίου,  με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου τότε,ψήφισε λευκό  προκειμένου να μην ψηφίσει κατά του Σχεδίου που υποστήριζε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. της οποίας ήταν υποψήφιος βουλευτής λίγους μήνες πριν.

Έτσι, το 2013, με το Π.Δ. 89/4-6-2013 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδαςκαταργείται και τα τμήματα, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και οι φοιτητές εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το 2014 με την εκλογή της η σημερινή Δημοτική Αρχή με βάση και το πλαίσιο της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  (ΓΠΣ) της ΔΕ Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου που εγκρίθηκε το 2013 είχε την  υποχρέωση να συντάξει «Ειδική Αναπτυξιακή Μελέτη για τη δημιουργία του Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος και του Τεχνολογικού Πάρκου (campus) στην έκταση του παλαιού αεροδρομίου». Η σύνταξη αυτής της μελέτης χαρακτηρίστηκε πρώτης προτεραιότητας.Ως  επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις προτάθηκαν:

Κτίρια εκπαίδευσης, Συνεδριακό Κέντρο, Φοιτητική Εστία, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες, κοινωφελείς  οργανισμοί, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα στάθμευσης, πολιτιστικά κτίρια (εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις), επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

Τι έκανεο νυν Δήμαρχος  και η σημερινή Δημοτική Αρχή;τιποτα

Ουδέποτε μερίμνησε για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ από ΤΟ ΓΠΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το 2014 με την εκλογή  της η σημερινή Δημοτική Αρχή και με βάση την υπ’ αριθ. 86/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε ως βασικό κεντρικό στόχο την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και ανέλαβε την υποχρέωση να υλοποιήσει την απόφαση αυτή και συγκεκριμένα  μεταξύ άλλων:

α)Να ζητήσει από την Κυβέρνηση επανασύστασητου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) που καταργήθηκε με τοσχέδιο «Αθηνά».
β)Να υπάρξει άμεση συνεργασία & δρομολόγηση δράσης του ΔήμουΑγρινίου με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αξιοποιηθούν χώροι(παλαιό νοσοκομείο) για σύσταση των αναγκαίων υποδομών που θαεξασφαλίζουν την αξιοπρεπή παραμονή & διαβίωση τωνφοιτητών(στέγαση,σίτιση,βιβλιοθήκηκ.λ.π.).
γ)Να προωθηθεί άμεσα και να θεσμοθετηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο στηνπαραχωρηθείσα έκταση των 178 στρ. στο παλαιό αεροδρόμιο του Αγρινίου, προκειμένου ναυλοποιηθούν εκεί οι μόνιμες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.Η έκταση αυτή είχε παραχωρηθεί για μια ακόμη φορά το 2012 κατά κυριότητα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών στέγασης των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου (Πανεπιστημιούπολη). Η παραχώρηση της έκτασης έγινε για 5 χρόνια (μέχρι τις 26/03/2017).

Επειδή όμως ο σκοπός της άνω παραχώρησης δεν υλοποιήθηκε εντός της άνω ταχθείσης προθεσμίας η παραχώρηση προς το Παν/μιο Δυτικής Ελλάδας ανακλήθηκε αυτοδίκαια και η παραχωρηθείσα έκταση επανήλθε στο Υπουργείο.

δ)Τη  διασύνδεση των Τμημάτων με την τοπική κοινωνία για την
ανάδειξη
προβλημάτων και την προώθηση καινοτόμων αναλύσεων,
την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και τη στήριξη τωνπαραγωγικών κοινωνικών ομάδων της περιοχής μας.

ε)Τη  δημιουργία Φοιτητικής Εστίας.

Τι έκανε απ’ όλα αυτά ο Δήμαρχος και η σημερινή Δημοτική Αρχή;ΤΙΠΟΤΑ

·         Ουδέν έπραξε μέχρισήμερα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του ΔΣ. 

·         Ουδέν έπραξε μέχρισήμερα για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας. 

·         Ουδέποτε αξιοποιήθηκαν οι χώροι του παλαιού νοσοκομείου για την λειτουργία των άνω αναγκαίων υποδομών παραμονής και διαβίωσης των φοιτητών.

·         Ουδόλωςπροωθήθηκε και  θεσμοθετήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στο παλαιό αεροδρόμιο του Αγρινίου προκειμένου να υλοποιηθούν εκεί οι μόνιμες εγκαταστάσεις του Παν/μιου. Αντιθέτως επί θητείας του σημερινού Δημάρχου  η άνω παραχωρηθείσα έκτασηανακλήθηκε, χάθηκε και αφού έχουμε αυτή την εξέλιξη, χάθηκε δηλαδή η ως άνω παραχωρηθείσα έκταση έρχεται σήμερα ο Δήμαρχος Αγρινίου, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια θητείας του και με θράσος αναφέρει ότι θα ξαναπάρει τα 178 στρέμματα γης του παλαιού αεροδρομίου (αυτονόητη υποχρέωση του διότι αυτά χάθηκαν στη θητεία του),  ενώ παράλληλα εμφανίζεται ως μεσίτης να ψάχνει να βρει οικόπεδο με τον Πρύτανη του Παν/μιου Πατρών κ. Μπούρα, στο οποίο θα δημιουργηθούν λέει οι αναγκαίες υποδομές που θα εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή παραμονή και διαβίωση των φοιτητών. Ο ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ.

Που θα γίνουν αυτές οι υποδομές;

στα 178 στρέμματα του αεροδρομίουπου θα ξαναποκτήσουμε κατά το Δήμαρχο Αγρινίου ή στα οικόπεδα που έψαξε να βρει και υπέδειξε στον Πρύτανη του Παν/μιου Πατρών για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας.

ΠΟΤΕ;Τώρα; στο τέλος της θητείας του;ή τώρα που με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό και το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και αναμένεται η έκδοση ΠΔτα τμήματα του Αγρινίου από 4 έγιναν 1 και που οι φοιτητές μειώθηκαν;

Το Παν/μιο ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση για το νομό μας και όμως αυτή η υπόθεση χάθηκε και με ευθύνη και της Δημοτικής Αρχής και αυτό συνιστά βαρύτατο πλήγμα όχι μόνο για το Αγρίνιο αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Αιτ/νιας διότι η τοπική οικονομία έχει ανάγκη από την επιστημονική καινοτομία. Διότι Περιφερειακή Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Για την εξέλιξη αυτή ευθύνη  ανήκει και στη Δημοτική Αρχή η οποία ακολούθησε το δρόμο της αυτοκαταστροφικής αδράνειας για μεγάλο χρονικό διάστημαείτε από πολιτική σκοπιμότητα, είτε από έλλειψη ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο μάλιστα ουδέποτε στην περίοδο 2014-2019έθεσε ως ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο επικαλούμενη μυστική συμφωνία με τον κ. Γαβρόγλου.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή κινήθηκε πάντοτε εκ των υστέρων κάθε φορά που προέκυψε αρνητική εξέλιξη σε σχέση με το Παν/μιο. Και σήμερα που το Παν/μιο Δυτικής Ελλάδας  καταργήθηκε, που τα 178 στρέμματα του παλαιού αεροδρομίου όπου θα υλοποιούνταν η πανεπιστημιούπολη χάθηκαν, που οι φοιτητές και τα πανεπιστημιακά τμήματα στο Αγρίνιο έχουν φθίνουσα  και αβέβαιη πορεία και που κανείς δεν πιστεύει πλέον στην υπόθεση της επανίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτ. Ελλάδας, στο τέλος δηλαδή της θητείας του ο Δήμαρχος Αγρινίου με δηλώσεις του στο πρόσφατο  Δημοτικό Συμβούλιο (22-2-22)μας καλεί, με μια πρόταση γκροτέσκο, να επιστρέψουμε σε ένα μέλλον διεκδικητικό για ένα στόχο που χάθηκε.Συγκεκριμένα  ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε: «βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατεύθυνση. Πρέπει να αποκτήσουμε campus. Ξεκινάμε». Ξεκινάμε λοιπόν Δήμαρχεηρωικά και πένθιμα.Όμως για να σοβαρευτούμε εκείνο το οποίο   καταγράφεται με βεβαιότητα και ως τελικό συμπέρασμα είναι η ολοσχερής ανικανότητα και ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου να υπερασπισθεί τα κεκτημένα και να σηκώσει το βάρος των μεγάλων διεκδικήσεων με αποτέλεσμα ο τόπος μας να χάνει συνεχώς δυνάμεις και να οδηγείται από ήττα σε ήττα.

Για να αντιστρέψουμε όμως αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις για τον τόπο μας χρειάζεται μια ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ πρωτοβουλία  που θα προσεγγίζει τα θέματα με πραγματικό ενδιαφέρον, θα στέκεται μακράν των κομματικών επιρροών και σκοπιμοτήτων  και θα δίνει προτεραιότητα στο δημόσιο συμφέρον.

Καταλήγοντας με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σήμερα, για τη θεμελίωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στην Αιτωλοακαρνανία απαιτείται ένας συλλογικός σχεδιασμός με κριτήρια Ακαδημαϊκά,Κοινωνικά, Γεωγραφικάκ.α. και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών  ώστε να είναι βιώσιμος και αποδεκτός από όλους τους Δήμους  με στόχο να δημιουργηθεί  ένα αρραγές ενωτικό μέτωπο διεκδίκησης με μια πρόταση που θα έχει ως άξονα τις ανάγκες της κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας με  γενική κατεύθυνση - θεματικό αντικείμενο την αγροτική οικονομία, το φυσικό  περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Δίκτυο ΕΝΕΡΓΏΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ Δικηγόρος, Γιάννης ΣΕΛΙΜΑΣ ΠεριβαλλοντολόγοςM.Sc, Μισιέλ ΜΑΡΖΙΓΙΕ Ιατρός, Αριστείδης ΤΖΙΟΒΑΣ Ιατρός, Νίκος ΜΑΝΤΗΣσ.Τραπεζικός υπάλληλος, Νικόλαος ΜΑΤΣΑΣ Ιατρός,Μαρίνος ΨΕΙΜΑΔΑΣ Λογιστής, Νικόλας ΣΩΚΟΣ Δημ. Υπάλληλος, Θύμιος ΚΟΣΣΥΦΑΣ Πολιτισμολόγος, ΠαναγιώτηςΜΥΖΗΘΡΑΣ Νοσηλευτής, Μαρία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Οικονομολόγος, Διονύσης ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ Ιατρικός Επισκέπτης, Θόδωρος ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Γεωλόγος, Ευφροσύνη ΔΕΛΗσ. ΙΚΑ,  Αλέκος ΦΑΦΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτικός, Ευάγγελος  ΚΑΡΑΚΊΤΣΟΣ Επιχειρηματίας, Σίσσυ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΕλεύθερη Επαγγελματίας, Δάνος ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣΕλεύθερος επαγγελματίας, Κώστας ΚΑΠΡΕΛΗΣ Λογιστής, Ιωάννης ΠΑΠΑΝΙΚΟΣσ.ΙΚΑ, Δημήτριος ΜΠΕΚΟΥΛΗΣΕκπαιδευτικός.