«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για συζήτηση στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2022.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 80/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ***

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 30 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 17:30, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.      Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 1/2022 απόφασης της  Επιτροπής  Τουριστικής  Ανάπτυξης και Προβολής του  Δήμου  Αγρινίου με θέμα:«Κατάρτιση  προγράμματος  για την Τουριστική Προβολή του Δήμου  Αγρινίου έτους  2022».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Τουριστικής  Ανάπτυξης και Προβολήςκ. Φλώρος).

 

2.      Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 22/2022 και 41/2022 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 1/2022, 3/2022 και 4/2022 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

3.      Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου, έτους 2021.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 21/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 127/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

5.      Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής Δήμου Αγρινίου 2023-2026.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

6.      Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού 2022 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

7.      Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης  σε πληγέντες του Δήμου Αγρινίου, από φυσικές καταστροφές (πλημμυροπαθείς της 16/10/2021), για την κάλυψη αμέσων βιοτικών αναγκών τους και την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών  και την αντικατάσταση των οικοσκευών τους.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

8.      Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιαςκ. Καλαντζής).

 

9.      Αντικατάσταση υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού ειδικού σκοπού της Κοινότητας Στράτου τα   ου Δήμου Αγρινίου στην Τράπεζα Πειραιώς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

10.  Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμός τιμής μονάδος.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 121/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

11.  Εκμίσθωση έκτασης της Κοινότητας Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 23/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

12.  Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης της Κοινότητας Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 24/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 5/2021 και 6/2021 αποφάσεις Κοινότητας Αγγελοκάστρου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγγελοκάστρου κ. Παναγιώτης Κοτούμπας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

13.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 42/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

14.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 153/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση οικοπεδικού τμήματος που βρίσκεται στο Ο.Τ. 773 στην πολεοδομική ενότητα «ΑηΒασιλιώτικα» του σχεδίου πόλης Αγρινίου, όπως προκύπτει από την 7/2020 Διορθωτική Π.Ε., επί αιτήσεως Αλεξάνδρας Στυλίδου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

15.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

16.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 160/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 46 στην Ερυθραία της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, Δήμου Αγρινίου σε νέα θέση».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαρνέζος).

 

17.  Επικύρωσηαπομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Αγρινίου, έτους 2021.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καζαντζής).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Η Δημοτική Αρχή  Αγρινίου θα εκπροσωπηθεί στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2022 ως εξής:

 

-Στο Αγγελόκαστρο ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Γιαννιώτης.


-Στον Άγιο Κωνσταντίνο ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μαρνέζος.


-Στον Άγιο Βλάσιο ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Σοφρώνης.


-Στη Γαβαλού o Αντιδήμαρχος Βασίλειος Καρακώστας.


-Στη Λεπενού ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Φωτάκης.


-Στη Ματαράγκα ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Φλώρος και ο πρόεδρος της ΚΟΙΠΑ Ιωάννης Βασιλείου.


-Στη Νεάπολη ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Καλαντζής.

 

-Στο Παναιτώλιο και στο Καινούριο ο Αντιδήμαρχος Χριστόφορος Παπαδημητρίου.

 

-Στις Παπαδάτες ο  Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραμητσόπουλος.

 

-Στην Παραβόλα ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήριος Κολοβός.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ