«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 18 - ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 18

 

Ο Δήμος κ. Δήμαρχε δεν είναι ένας αγοραίος θεσμός 

και η διαβουκόληση έχει  όρια……..

Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙΑΛΥΣΙΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ

 

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών

ελέγχει  τη Δημοτική Αρχή

και αποκαλύπτει

 

Του Δημήτρη ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ

Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο Δήμο Αγρινίου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο (21-2-2021) εισάγεται για συζήτηση και λήψη απόφασης ένα θέμα με τίτλο: «Έγκριση Α’ μέρους του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος του Δήμου Αγρινίου», το οποίο αφού ψηφίστηκε   θα ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στάδια(διαβούλευση κλπ), μέχρι την τελική  έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου με βάση το άρθρο 175 του ν.4555/2018 είναι ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ και εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Και το θέμα αυτό που έχει τετραετή ορίζοντα εισάγεται για ψήφιση τώρα στο τελευταίο έτος της θητείας της Δημοτικής Αρχής!!!

Δυστυχώς, κανένας δεν είχε τη διαύγεια  να υποβάλλει, με βάση τους κανόνες της απλής λογικής, στο Δήμαρχο το ερώτημα που εύλογα αναδύεται: «Μας καλείτε κ. Δήμαρχε να ψηφίσουμε τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για ποιο λόγο; και για πότε; με ποια δέσμευση και ισχύ; Μα το Επιχειρησιακό αυτό  Πρόγραμμαεκτείνεται χρονικά και στην επόμενη δημοτική περίοδο.Μπορεί να δεσμεύει και την επόμενη Δημοτική Αρχή;Βεβαίως και ΟΧΙ. Διότι κάθε Δημοτική Αρχή από τον συνδυασμό των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων προκύπτει ότι  έχει υποχρέωση κατά το πρώτο έτος της κάθε δημοτικής περιόδου και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου να εκπονήσει τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τις κατευθύνσεις και παραδοχές  του οποίου θα πρέπει να εναρμονίζεται ο ετήσιος προϋπολογισμός στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.Το έπραξε αυτό η Δημοτική Αρχή; ΟΧΙ!

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις. Στην Α’ φάση συντάσσεται ο στρατηγικός σχεδιασμός που εγκρίνεται από το ΔΣ και μετά από διαδικασίες διαβούλευσηςκλπ εκπονείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο και επιστρέφει ως τελικό κείμενο για ψήφιση  στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έπραξε αυτό η Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα;  ΟΧΙ!

Την πρώτη φορά που εξελέγη (δημοτική περίοδος 2014-2019)  η σημερινή Δημοτική Αρχή συνέταξε απλώς τον Στρατηγικό Σχεδιασμό (Α’ φάση) που είναι μια απλή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και ουδέποτε συνέταξε το τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Γι’ αυτό το λόγο κινήθηκε όλα αυτά τα χρόνια στα τυφλά, χωρίς σχέδιο, κατεύθυνση και προσανατολισμό. Την δεύτερη φορά (δημοτική περίοδος 2019-2023) ενώ είχε υποχρέωση με βάση το νόμο 4555/2018 να εκπονήσει το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εντός του πρώτου εξαμήνου του πρώτου έτους της εν λόγω δημοτικής περιόδου ουδέποτε το έπραξε με αποτέλεσμα να συνεχίζει να κινείται στα τυφλά χωρίς ένα πλαίσιο αρχών, στόχων και προσανατολισμού καιμε συνέπεια μετά από 8 ολόκληρα χρόνια το έργονα είναι μηδαμινό  και να ασκεί μια δημοτική πολιτική με ανορθολογικό τρόπο, αντανακλαστική και  κατ’ απομίμηση  άλλων πόλεων,όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση ηλεκτρικών ποδηλάτων  στην πόλη του Αγρινίου χωρίς να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και χωρίς καν σημάνσεις για ποδηλάτες ή το κλείσιμο του Κέντρου, παρά την αντίθετη γνώμη των φορέων του Αγρινίου, γεγονός που θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους επαγγελματίες και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της πόλης του Αγρινίου.

Και έρχεται σήμερα  στο τελευταίο έτος της δεύτερης θητείας δηλαδή στο όγδοο έτος και ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος!!!

Έχει καμία αξία αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σήμερα; ΚΑΜΙΑ απολύτως και χωρίς κανένα όφελος για το Δήμο αφού η σημερινή Δημοτική Αρχή βρίσκεται στο τέλος της δεύτερης θητείας της   και δεν δεσμεύει  την επόμενη Δημοτική Αρχή η οποία πρέπει να εκπονήσει νέο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εδώ θα πρέπει να γίνει γνωστό για όσους  δεν το γνωρίζουν  και να διευκρινιστεί ότι μέχρι το 2020  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέτασε ομάδα έργου αποτελούμενη από στελέχη του Δήμου και σε συνεργασία  με όλες τις Υπηρεσίες  και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Το 2020 με το άρθρο 7 του ν. 4674/10-3-2020 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού  να αναθέτουν σε εξωτερικούς  συμβούλους,  εφόσον οι υπηρεσίες τους  κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κατάρτισή του. Έτσι ο Δήμαρχος άδραξε την ευκαιρία και ενθυμούμενος την υποχρέωσή του να εκπονήσει Επιχειρησιακό Πρόγραμμαγια την περίοδο 2019-2023 και ότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να εντάξει πλέον έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης αναθέτει στην ιδιωτική εταιρίαDATARESEARCHANDCONSULTINGAEαντί του ποσού των 34.596,00.

Η εταιρία αυτή βάζει στην άκρη το «όραμα» της σημερινής Δημοτικής Αρχής όπως είχε διατυπωθεί μέχρι σήμερα ως: «Δήμος με ταυτότητα, τόπος να ζεις» καθώς το όραμα αυτό η Δημοτική Αρχή  δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει  διότι μετά από 8 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος ούτεταυτότητααπέκτησε και ούτεπροσέφερε   ευκαιρίες για να μείνουν οι κάτοικοι στον τόπο τους και έτσι ψάχνουν τρόπους διαφυγής-απόδρασης και βέβαια για την εγκατάσταση νέωνούτε λόγος. Το όραμα για το Δήμο Αγρινίου το διατυπώνει πλέον ιδιωτική εταιρεία. ΕΛΕΟΣ. Οι ιδιωτικές  εταιρείες δεν  έχουν όραμα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά ωςμονοαξιακά συστήματα αναζητούν ευκαιρίες του παρόντος με στόχο το κέρδος. 

ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΤΑΙ η Δημοτική Αρχή :

Γιατί και από ποιόν κρίθηκαν απαραίτητες οι υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη- ιδιωτικής εταιρίας για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος;

Τα ΕπιχειρησιακάΠρογράμματα που συνέταξαν οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές με τα στελέχη και τις Υπηρεσίες του Δήμου δεν ήταν άρτια;

Πως μικρότεροι Δήμοι όπως π.χ. ο πρώην Δήμος Θεστιέων κατάφεραν χωρίς το στελεχιακό δυναμικό και τις οργανωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου να εκπονήσουν άρτια Επιχειρησιακά Προγράμματα   χωρίς τη σύμπραξη ιδιωτικών εταιριών και σήμερα ο Δήμος Αγρινίου δεν μπορεί;

Μήπως κ. Δήμαρχε υποτιμάτε τα στελέχη και τις Υπηρεσίες του Δήμου μας;

Όμως κακά τα ψέματα είναι προσφιλής τακτική του Δημάρχου η προσφυγή σε ιδιώτεςγια την «προώθηση» των υποθέσεων του Δήμου. Έτσι ανέθεσε την μελέτη για το Παπαστράτειο Πάρκο σε ιδιώτες με 60.000 ευρώ και ένεκα αυτής της επιλογής επί 8 ολόκληρα χρόνια οι πολίτες του Δήμου Αγρινίου στερούνται τη χρήση και την απόλαυσή του.Έτσιεπίσης ανέθεσε σε εξωτερικό σύμβουλο-εταιρία το Β.Α.Α και τα περιβόητα έργα του Προγράμματος αυτού, τα οποία εξαγγέλλονται ξανά και ξανά, χωρίς μέχρι σήμερα να υλοποιούνται.

Αλλά ο Δήμος κ Δήμαρχε δεν είναι αγοραίος θεσμός. Είναι θεσμός που λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος και μεριμνά για το κοινό της πόλεως αγαθό. Διότι οι απευθείας αναθέσεις για την διεκπεραίωση Υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιώτες ακόμα και όταν δεν χρειάζεται συνιστά διείσδυση της αγοράς στο Δήμοπροέκταση της οποίας είναι το πελατειακό σύστημακαι τότε ο Δήμος  καθίσταται ένας αγοραίος θεσμός που λειτουργεί χάριν των αναδόχων  - πατρόνωνκαι ιδιωτικών συμφερόντων.

Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ

Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Θεστιέων