«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΝΑΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Γ.Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΨΗΦΙΣΑΝ : Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ : 100
                             Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : 18
ΔΣ    Ε.Ι.Ν.Ν.Α.Α
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
·         ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.   :    79 Ψ.
·         ΚΩΣΤΑΡΑΣ Β.              :     73 Ψ.
·         ΜΑΝΙΑ Ε.                     :    71 ψ.
·         ΖΟΓΑΝΑΣ Κ.                 :    62 Ψ.
·         ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. :    60 Ψ.
·         ΒΛΑΧΟΥ Θ.                  :    52 Ψ.
·         ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ Κ.          :    39 Ψ .
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
·         ΠΑΤΡΙΝΟΥ Β.               :    16 Ψ.
·         ΖΑΒΙΤΣΑΝΑΚΗΣ Π.      :       3 Ψ.
·         ΖΥΓΟΥΡΗΣ Γ.                 :      0 Ψ.
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ  :

·         ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
·         ΚΩΣΤΑΡΑΣ Β.
·         ΜΑΝΙΑ Ε.
·         ΖΟΓΑΝΑΣ Κ.
·         ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
·         ΒΛΑΧΟΥ Θ.
·         ΠΑΤΡΙΝΟΥ Β.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ:

·         ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. :  85 Ψ.
·         ΚΩΣΤΑΡΑΣ Β.            :  73 Ψ.
·         ΣΚΙΑΔΑΣ Δ.                :  50 Ψ.
      Εκλέγονται τρείς εκπρόσωποι 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

·         ΝΙΚΑΚΗΣ Π.  : 79 Ψ.
·         ΚΑΝΗΣ Ι.       : 59 Ψ.
·         ΜΠΟΝΑΣ Α. : 49 Ψ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

·         ΠΕΡΟΣ Γ.          :  82 Ψ.
·         ΚΟΡΔΟΣΗΣ Β. :   65 Ψ.