«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Η κατασκευή και συμπλήρωση του νέου στεγάστρου στο πέταλο του γηπέδου του Παναιτωλικού

Με μεγάλη χαρά και θαυμασμό ο κόσμος της πόλεως του Αγρινίου, κυρίως οι φίλαθλοι του Παναιτωλικού, είδαν να συμπληρώνεται το τόσο ωραίο και πρωτοποριακό στέγαστρο του γηπέδου, ύστερα από μερικά χρόνια καθυστέρησης για διαφόρους λόγους.
Η μελέτη και εφαρμογή του όπως είναι γνωστό, είχε αρχίσει από το 2011 και συμπληρώθηκε σήμερα από τον κ. Γ. Ντόβα  Πολ.Μηχ. προς μεγάλη ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων για την πραγματοποίησή του. Πράγματι, αποτελεί ένα επίτευγμα τεχνικής και αισθητικής και για την τεχνική των μεταλλικών κατασκευών, όπως και αρχιτεκτονικής δημιουργίας...

Τα χαρακτηριστικά του στεγάστρου είναι προσαρμοσμένα στην παράγωνη μορφή του πετάλου της νότιας πλευράς του γηπέδου. Με μεγάλη προσοχή και ικανότητα, εδόθη η λύση της κάλυψης της κερκίδας με τη δημιουργία κελύφους, το οποίο αιωρείται στηριζόμενο σε τρεις πυλώνες διαμέσου προτεταμένων καλωδίων και ελκυστήρων και σε τέσσερα άλλα σημεία φέροντα όλο το κέλυφος, δηλαδή  τρία στη  μεγάλη πλευρά και ένα  κύλιστρο  στο ακραίο σημείο της καταλήξεως του στεγάστρου.
Η ιδιόμορφη φόρμα του κελύφους, δηλαδή τμήματος σφαιρικού τομέα εντυπωσιακού στη μορφή του, συμπληρώνει το υπόλοιπο αρχιτεκτόνημα του όλου στεγάστρου του γηπέδου. Οι διαστάσεις του κελύφους αυτού είναι 80m. και η μικρότερη πλευρά του τριγώνου αυτού είναι 17m. H   άκρη   του στηρίζεται στη βάση κύλισης που αναφέραμε, ειδικό σημείο για τη μετακίνηση του όλου στεγάστρου, λόγω θερμικών φορτίων με   ακτίνα καμπυλότητας 6m. Oλη   η   κάλυψη   του στεγάστρου αποτελείται από θερμομονωτικό   πέτασμα, αδιάβροχο για την προστασία των καθημένων στην κερκίδα φιλάθλων.
Το όλο έργο, όπως είναι γνωστό, μελετήθηκε και υλοποιήθηκε από τον εξειδικευμένο στις μεταλλικές κατασκευές, στο εξωτερικό, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, κ. Γ. Ντόβα, Πολ. Μηχ. Η κατασκευή και η επίβλεψη των στοιχείων του στεγάστρου έγινε από τον πάντα παρόντα κ. Γ. Ντόβα, ο οποίος παρακολούθησε κάθε λεπτομέρεια στην κατασκευή, για τη μεγαλύτερη εξασφάλιση της  στατικής,  στην τοποθέτηση και  συναρμολόγησή του.

Στο έργο έλαβε μέρος για την πραγματοποίησή του, ικανό και εξειδικευμένο συνεργείο, για παρόμοια έργα με μεγάλη ικανότητα και εμπειρία όπου προιστατο ο αρχιτεχνίτης  Μ. Ντόβας, διευθύνων το έργο και στο  εργοστάσιο παραγωγής των στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, που εδρεύει στο  Αγγελόκαστρο  Αγρινίου.
Τα τμήματα του στεγάστρου μεταφέρθηκαν με ειδικά μηχανήματα στο χώρο συναρμολόγησής τους όπως και τα προηγούμενα της ανατολικής πτέρυγας του γηπέδου.
Θα έλεγα ότι για έργα ιδίως μεταλλικών κατασκευών, δεν έχουμε πολλά παραδείγματα. Οι μεταλλικές κατασκευές άρχισαν να χρησιμοποιούνται με τη λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη μιμούμενες, ξύλινες κατασκευές ιδίως στη γεφυροποιία και σε άλλες μεγάλες αθλητικές κατασκευές.                                                                                                               Το μέλλον της κάλυψης μεγάλων χώρων όπως σταδίων και άλλων αθλητικών συγκροτημάτων, στηρίζεται στις μεταλλικές κατασκευές.
Η οικονομική ανάπτυξη και η πρόοδος στην έρευνα σχετικά με τις κατασκευές του είδους αυτού, θα στηρίζεται στις εξειδικευμένες μελέτες για έργα όπως αυτό του Παναιτωλικού, δηλαδή ανθρώπων με φαντασία, ικανότητα και θάρρος,  όπως αυτής του κ. Γ. Ντόβα.
Ευχόμαστε την αποπεράτωση του όλου έργου καλύψεως των κερκίδων και της ανατολικής πλευράς του γηπέδου, ώστε το έργο αυτό να αποτελεί παράδειγμα και στον τεχνικό κόσμο αλλά και καμάρι για την πόλη του Αγρινίου, τον Παναιτωλικό και τους παράγοντες του.

                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗΣ
                                                                         ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.