«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 Θέμα: «Απάντηση σε δημοσιεύματα του τύπου όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου».

Σε απάντηση δημοσιευμάτων του τύπου όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου, σας πληροφορούμε ότι...
εάν είχε γίνει προσεκτική ανάγνωση, τόσο της προκήρυξης (ΣΟΧ 1/2017) όσο και του παραρτήματος, που αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης, τόσο από τους ενδιαφερόμενους όσο και από τους υπευθύνους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δεν θα δημιουργούνταν προβλήματα και εντυπώσεις, καθότι η  διαδικασία που ακολουθήθηκε στην συγκεκριμένη προκήρυξη είναι αυτή που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (νόμος 2190/1994), και κατά την οποία την τελική αρμοδιότητα έχει το ΑΣΕΠ και μόνο το ΑΣΕΠ , το οποίο επικυρώνει την ορθότητα ή όχι των αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το νόμο 2190/1994, είναι αυτή που  αναλυτικά αναφέρεται στα Κεφάλαια Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο , Τέταρτο και Πέμπτο της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017, η δε εμπειρία αποδεικνύεται όπως ακριβώς ορίζεται στο παράρτημα της προκήρυξης.
 Επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά των πινάκων επιτυχίας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αρχίζοντας από την επόμενη μέρα της ανάρτησης των πινάκων και η ένσταση αποστέλλεται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στο ΑΣΕΠ, (Κεφάλαιο Τέταρτο της ΣΟΧ 1/2017).


ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

*** 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σε συνεδρίαση του στις 29/5/ 2017 μετά το θλιβερό άγγελμα της εκδημίας του
    Πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
        Εκφράζει τη θλίψη του, καθώς και τη θλίψη των πολιτών του Δήμου Αγρινίου, για την απώλεια  του, δηλώνοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.
Σε όλη την διάρκεια του δημόσιου βίου του ο εκδημήσας άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά του, με ήθος, με εθνική αξιοπρέπεια και συνέπεια έναντι του δημοσίου συμφέροντος.
        Συμμετέχει στο εθνικό πένθος με την ανάρτηση μεσίστιας της Ελληνικής Σημαίας στο Δημοτικό Κατάστημα.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του εκλιπόντος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φωτάκης Φ. Βασίλειος