«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας


ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 28/4/2018 ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 
                     ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
                     ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ
                     ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

         Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι:

Ø  Υπογράφηκαν οι ατομικές συμβάσεις για την καθαριότητα στο Νοσοκομείο Αγρινίου (30 άτομα) και αναλαμβάνουν υπηρεσία στις 28/4/2018.
Ø  Επικυρώθηκε στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας στις 23/4/2018 ο πίνακας επιτυχόντων, με ατομικές συμβάσεις, στην σίτιση στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου (3 άτομα) και αναλαμβάνουν υπηρεσία το επόμενο 15/νθήμερο.

                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης