«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Προκήρυξη 3Κ/2018: Χιλιάδες ψευδείς δηλώσεις και ενστάσεις στο ΑΣΕΠ

Προκήρυξη 3Κ/2018: Χιλιάδες ψευδείς δηλώσεις και ενστάσεις στο ΑΣΕΠ
Μετά τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3/Κ για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, έχουμε δεχτεί δεκάδες καταγγελίες σχετικά με το ότι πολλοί συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία και έχουν λάβει μόρια που δεν δικαιούνται, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μεταξύ των επιτυχόντων. Ειδικότερα, πολλοί υποψήφιοι δήλωσαν είτε ότι διέθεταν την ειδική εμπειρία των 24 μηνών, χωρίς όμως να εργάστηκαν ποτέ  σε ανταποδοτικές υπηρεσίες κάποιου Δήμου, είτε ότι ήταν τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, ενώ ήταν ήδη άνω των 25 ετών και επομένως είχαν απολέσει την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, είτε ότι διέθεταν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ενώ δεν τον διέθεταν, είτε ότι ήταν ανάπηροι, χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είτε τέλος ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό τους το κριτήριο της εντοπιότητας (στους επαρχιακούς Δήμους), ενώ δεν διέθεταν τη σχετική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του αντίστοιχου Δήμου κτλ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ