«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Διορισμός υπαλλήλων - συμβασιούχων Δήμων (Γνωμοδότηση του ΝΣΚ)

Διορισμός υπαλλήλων - συμβασιούχων Δήμων [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]
Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά μ’ ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς Δήμους και Δημοτικούς Υπαλλήλους ΙΔΟΧ και το "εάν είναι δυνατή, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 12 του ν.3051/2002, η έκδοση ατομικής πράξης διορισμού δημοτικού υπαλλήλου και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ, που έχει ορκιστεί και αναλάβει υπηρεσία, χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση διορισμού, αναδρομικά, αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά", παρουσιάζει και αναλύει το epoli.gr. Το ερώτημα υποβλήθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού του Υπ. Εσωτερικών, προς...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ