«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 18 Απρίλη 2017

Στενότερη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας

Η στενότερη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, με το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, μαζί με στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Ο Περιφερειάρχης συνεχάρη το νέο προεδρείο για την εκλογή του, ευχόμενος σε όλους καλή δύναμη, σε μία δύσκολη συγκυρία εν μέσω πολυεπίπεδης κρίσης.
Όπως τονίστηκε κατά τη συνάντηση, μείζονος σημασίας είναι η συνέργεια με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. που ασχολείται με τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων, όσον αφορά στην διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών σε διάφορα προγράμματα, όπως οι αναπλάσεις οι στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, και η RIS 3.
Τα μέλη του Δ.Σ. ζήτησαν συστηματική συνεργασία και άμεση ενημέρωση για μελέτες που γίνονται, ενώ από την πλευρά της Περιφέρειας τονίστηκε πως...
όσον αφορά ιδίως τις ΒΑΑ Πάτρας και Αγρινίου, όταν θα αρχίσουν να προχωρούν οι μελέτες, θα γίνει ανοικτή διαβούλευση προς όλους.
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, αναφέρθηκε στο μεγαλόπνοο έργο που προγραμματίζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο και το οποίο αφορά στη δημιουργία περιαστικού Πάρκου Πολιτισμού που θα ενώνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο.
Για αυτό συμφωνήθηκε να γίνει διαγωνισμός αρχιτεκτονικών ιδεών για αυτό το μεγάλο έργο που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και υπογειοποίηση της εθνικής οδού, ενώ θα δώσει μεγάλη λάμψη και προβολή στην ευρύτερη περιοχή.
Να υπενθυμίσουμε πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ενεργά και στην επιτυχημένη 8η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου που έγινε το περασμένο καλοκαίρι, στην Πάτρα.
Στη συνάντηση, παρόντες εκτός από τον Περιφερειάρχη, ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Πανταζόπουλος, η διευθύντρια της ΕΥΔ/ΕΠ Άλκηστις Σταθοπούλου, ο αντιπρόεδρος: Κώστας – Θόρβαλτ Μπάρλας, ο γεν. γραμματέας Κώστας Καλογερόπουλος, η ταμίας Ελένη Παπαδημητρίου και τα μέλη Ανδρέας Τζίνης και Δήμητρα Ασκούνη.


***
 Πρόγραμμα ύψους 2 εκατ. ευρώ για την προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Μέχρι 12 Μαΐου η υποβολή προτάσεων


Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης ενίσχυσης σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην ανάρτηση της Πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, με τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων να ξεκινά στις 25 Απριλίου και να λήγει στις 12 Μαΐου και ώρα 16:00.
«Η έρευνα και η καινοτομία είναι τομείς που στηρίζει δυναμικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα από δράσεις και προγράμματα. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα και να αξιοποιούμε χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.
Και πρόσθεσε: «Στόχος της δράσης αποτελεί η αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα και η περαιτέρω ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας διεθνούς επιπέδου στην παραγωγική διαδικασία μέσω της προώθησης διεθνικών ερευνητικών έργων».
Η προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ περιλαμβάνει την ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών σε τομείς του Ορίζοντα 2020, που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NET ή παρόμοιων (ή και λειτουργική συνέχεια αυτών) στα οποία συμμετέχει η ΠΔΕ κ.α., την ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων για τη συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, ώστε να προκύπτουν προϊόντα και υπηρεσίες από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και καινοτομιών έργων του προγράμματος Ορίζον 2020, την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργατικών δράσεων, την υποστήριξη διεθνούς δικτύωσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ιδίως ΜΜΕ, με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στους τομείς NMP (Nanotechnology – Μaterials – Production) με εστίαση σε προϊόντα ή και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Οι τομείς αυτοί συνδέονται με την σχετική θεματική περιοχή προτεραιότητας της RIS3. Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προτάσεων είναι η θετική τους αξιολόγηση στα πλαίσια διεθνούς κοινής πρόσκλησης ερευνητικών έργων ιδιαίτερα από ευρωπαϊκά προγράμματα ERANET (MANUNET I & II , LEADERA και INCOMERA), ή παρόμοια.
Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται αναρτημένο στο
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Άρη Μαμασιούλα (τηλ. 2613611417, email amamasioulas@mou.gr).