«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

ΟΕΣΒΔΕΝ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ


Με την πιο κάτω επιστολή θέλω να απευθυνθώ τόσο προς τους συναδέλφους μέλη του  Δ.Σ. της ΟΕΣΒΔΕΝ όσο και προς τους συναδέλφους - αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας είτε ήταν παρόντες στη Γενική Συνέλευση της 10 Μαΐου είτε απουσίαζαν.

  Από τις εκλογές της ΟΕΣΒΔΕΝ που έγιναν τον Νοέμβρη του 2014 προέκυψε ένα νέο 11μελές Δ.Σ. με συμμετοχή τεσσάρων μελών από την Αγωνιστική Συνεργασία ,τεσσάρων μελών από τον συνδυασμό που υποστηρίχθηκε από τον Ε.Σ. Αγρινίου δύο μελών από τον τρίτο συνδυασμό και ένας ανεξάρτητος.  Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ήταν φανερό ότι...
θα υπήρχαν δυσκολίες και στη συγκρότηση του Δ.Σ. αλλά και στη λειτουργία του όσον αφορά στη λήψη των αποφάσεων. Από τον συνδυασμό που υποστηρίχθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου προτάθηκε στον συνδυασμό της Αγωνιστικής Συνεργασίας  να αναλάβει την Προεδρία της Ομοσπονδίας  την οποία  και αρνήθηκε. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε το Δ.Σ. προτείνοντας ο συνδυασμός του Ε.Σ. Αγρινίου την εκλογή μου στη τιμητική θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας ,πρόταση που έγινε αποδεκτή από τη πλειοψηφία του Δ.Σ.

   Με το ξεκίνημα της θητείας του νέου Δ.Σ. και γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπήρχαν η πιθανόν να προέκυπταν στη πορεία για τους λόγους που προανέφερα, ζήτησα από τους συναδέλφους του Δ.Σ. κοινή προσπάθεια,  σεβόμενοι τις διαφορετικές απόψεις και θέσεις, για να αναδείξουμε και να διεκδικήσουμε   τις θέσεις -  στόχους της Ομοσπονδίας προς όλες τις κατευθύνσεις ,θέσεις  για τις οποίες ή συντριπτική πλειοψηφία   δεν έχει εκφράσει  διαφορετική άποψη ούτε ακόμη  και στη Γ.Σ. που έγινε φέτος.

    Στο διάστημα των περίπου έξι μηνών που έχει παρέλθει από την εκλογή του νέου Δ.Σ. μέχρι σήμερα λαμβανομένου υπ΄ όψιν και του διαστήματος που μεσολάβησε των εκλογών , έγιναν  Διοικητικά συμβούλια σε πέντε  διαφορετικές πόλεις ,έδρες των Εμπορικών Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας θέτοντας ανάμεσα στους βασικούς στόχους να προσπαθήσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη της ΟΕΣΒΔΕΝ ,αλλά ταυτόχρονα  να επιδιώξουμε την ένταξη νέων συλλόγων καθώς και δραστηριοποίηση κάποιων που έχουν μείνει αδρανείς για διάφορους λόγους. Πρέπει να τονίσω ότι σε όλες τις  ανακοινώσεις - δελτία τύπου που βγήκαν από το Δ.Σ.  πάντοτε με πλειοψηφία και παρόλο που περιλάμβαναν τις θέσεις της ΟΕΣΒΔΕΝ  που έχουν ψηφισθεί από όλους τους  συνδυασμούς και στο παρελθόν, δεν στηρίχθηκαν αλλά και ούτε εγκρίθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. που ανήκουν στην Αγωνιστική Συνεργασία. Επίσης παρά τις δυσκολίες στη λειτουργία του Δ.Σ. υπήρξε διαρκής προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων που απασχολούν τον Εμπορικό Κόσμο και εξάντληση των δυνατοτήτων να προκύψουν αποφάσεις που να καθιστούν γνωστές τις θέσεις της ΟΕΣΒΔΕΝ προς κάθε κατεύθυνση.
  
     Διαπιστώνοντας την δυσλειτουργία του Δ.Σ. στη διάρκεια της νέας χρονιάς θεώρησα ότι είναι αναγκαίο να  απευθυνθώ  στους συναδέλφους αντιπροσώπους του συνδυασμού που υποστηρίχθηκε από τον Ε.Σ. Αγρινίου και με τον οποίο εκλέχθηκα  ενημερώνοντας τους γι αυτό το θέμα και ταυτόχρονα  ζητώντας να δηλώσουν αν  εξακολουθούν να  με στηρίζουν σαν Πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Τότε μου δηλώθηκε εκ μέρους της συναδέλφου  ταμία της ΟΕΣΒΔΕΝ ότι δεν έχω την στήριξη της για λόγους που έχουν σχέση με την στάση μου σε θέμα του ΕΣ Αγρινίου(απόφαση για άνοιγμα των καταστημάτων την δεύτερη Κυριακή του περασμένου χρόνου και τη δημόσια τοποθέτησή  μου για το θέμα μετά τη προσωρινή παραίτηση του Προέδρου του ΕΣΑ  θέση για την οποία υπό τις συγκεκριμένες χρονικές συνθήκες που έπρεπε να ληφθεί η απόφαση υποστηρίζω ακόμη και σήμερα ) , ενώ οι υπόλοιποι  συνάδελφοι δεν τοποθετήθηκαν αρνητικά απέναντι μου την συγκεκριμένη στιγμή.

     Θεωρώ αναγκαίο να αναφέρω ότι πριν από ένα μήνα περίπου εκδόθηκε ανακοίνωση  Εμπορικών Συλλόγων που ανήκουν στην ΟΕΣΒΔΕΝ με  θέσεις στο Ασφαλιστικό με πρωτοβουλία  του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου (αποδεχόμενοι την ανακοίνωση για αυτό το θέμα του Ε.Σ.Ηγουμενίτσας) παρακάμπτοντας και αγνοώντας την Ομοσπονδία στην οποία δεν έστειλαν την επιστολή που με το περιέχομενο της - θέσεις συμφωνούμε και δεν θα είχαμε αντίθετη γνώμη να τη στηρίξουμε και να την αναδείξουμε από κοινού. Θέλω εδώ να δηλώσω με ξεκάθαρο τρόπο ότι ο κάθε Εμπορικός Σύλλογος έχει και την Αυτοτέλεια του και την Αυτονομία του γεγονός που δεν αμφισβητείται από κανένα , αλλά όταν ανήκει σε ένα δευτεροβάθμιο όργανο οφείλει τουλάχιστον να μην το αγνοεί με τέτοιο τρόπο .Σαν Πρόεδρος της ΟΕΣΒΔΕΝ θεώρησα  χρήσιμο για το συγκεκριμένο θέμα εκείνη τη χρονική στιγμή  και για να μην μειώσουμε την σημασία της επιστολής - θέσεων για το Ασφαλιστικό να μην αναδείξουμε τις διαφωνίες προς όφελος της ενότητας. Ταυτόχρονα έκανα γνωστό στο Δ.Σ. του Ε.Σ. Αγρινίου ότι για το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό, Ωράριο και άλλα θέματα που απασχολούν  έντονα τον Εμπορικό Κόσμο η ΟΕΣΒΔΕΝ είχε ήδη ετοιμάσει  με την εκλογή της νέας Κυβέρνησης για να σταλούν στα Υπουργεία τις θέσεις - προτάσεις που όλοι και από όλους τους συνδυασμούς έχουν ψηφίσει και εγκρίνει ,αλλά δυστυχώς δεν είχαν την  πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. για να σταλούν.

     Στη πρόσφατη Γενική Συνέλευση που έγινε   στο Αγρίνιο και   όπως πάντα προβλέπεται έγινε   ο διοικητικός απολογισμός για το χρονικό διάστημα  των έξι περίπου μηνών ,διάστημα πολύ μικρό για να υπάρχει μια φιλόδοξη δράση καθώς κι ο προγραμματισμός θέσεων στόχων που όπως ανέφερα και πιο πάνω είναι οι ίδιοι  και έχουν  ψηφισθεί  από όλους   τους συνδυασμούς και στο παρελθόν αλλά μέχρι και σήμερα  δεν τέθηκε από κανένα η  αλλαγή τους. Στη μυστική ψηφοφορία που έγινε όπως προβλέπεται από το καταστατικό για τους απολογισμούς ο μεν οικονομικός απολογισμός ψηφίστηκε ομόφωνα ο δε διοικητικός απολογισμός έλαβε 6 ψήφους υπέρ και 10 κατά ,με αποτέλεσμα  την καταψήφιση του .

    Ασφαλώς η επιλογή και ψήφος  του κάθε συναδέλφου είναι απολύτως σεβαστή,  θέλω όμως να σημειώσω  και να το θέσω στη κρίση όλων ,   ότι στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν και ψήφισαν από τους αντιπροσώπους του Ε.Σ. Αγρινίου επτά συνάδελφοι .

    Το αποτέλεσμα αυτό ,  της καταψήφισης  δηλαδή του διοικητικού απολογισμού από την πλειοψηφία των συναδέλφων - αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης που είναι και το κυρίαρχο όργανο της ΟΕΣΒΔΕΝ θέλω να  δηλώσω  καταρχήν  ότι  το σέβομαι απολύτως αν και το θεωρώ αυστηρό για τόσο μικρό διάστημα. 

    Θέλω να τονίσω ότι και στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα που θήτευσα στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα με την ευθύνη που αντιστοιχεί στη θέση του Προέδρου ,αλλά και σε όλη την συνδικαλιστική διαδρομή μου στο χώρο των Εμπόρων για πολλά χρόνια ,εκείνο που πάντα επιδίωκα να χαρακτηρίζει τις θέσεις μου αλλά κυρίως τις πράξεις μου ήταν αυτές να μπορούν να είναι  χρήσιμες και προς το συμφέρον των συναδέλφων .Σε όλη την πορεία μου δεν επιδέχθηκα ούτε κηδεμονεύσεις αλλά ούτε και καθοδηγητές, πάντα είχα και εξακολουθώ να έχω την προσωπική μου γνώμη και να τη κάνω και δημόσια γνωστή όποτε φυσικά  αυτό απαιτείται. Άλλωστε όλοι κρινόμαστε καθημερινά από όλους και  από την συμμετοχή μέσα από την δουλειά μας και την κοινωνική μας παρουσία καθώς βεβαίως και από την ενεργό συμμετοχή μας στα κοινά.

     Μετά από αυτό το αποτέλεσμα στη Γ.Σ. της ΟΕΣΒΔΕΝ  δηλώνω  ότι παραιτούμαι από τη θέση του Προέδρου της ΟΕΣΒΔΕΝ και του μέλους του Δ.Σ. 
 Παραιτούμαι επίσης από τη θέση του Αντιπροέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου καθώς και από τη θέση του μέλους του Δ.Σ.

     Τέλος απευθυνόμενος προς τους συναδέλφους μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και την στήριξη τους για  25 χρόνια περίπου ενεργό συμμετοχή στο συνδικαλιστικό χώρο των εμπόρων και την εκλογή μου στις τιμητικές θέσεις  των Δ.Σ. τόσο της ΟΕΣΒΔΕΝ όσο και του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.


ΑΓΡΙΝΙΟ 12-5-2015


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.
Κωστίκογλου  Μ. Σωκράτης