«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Ενημέρφωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 20 Μάη 2015

Την ερχόμενη Δευτέρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας
Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 25  Μαΐου  2015 και ώρα 3 μ.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50).

Μεταξύ των θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση που απέστειλε η Πρόεδρος Αναστασία Τογιοπούλου, είναι...
η έγκριση της 1ης τροποποίησης του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π. και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η έγκριση ένταξης του νέου έργου, με τίτλο «Εργασίες επισκευών – συντηρήσεων εγκαταστάσεων Θεάτρου Δάσους Δρούβα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» και η έγκριση ένταξης  της νέας μελέτης με τίτλο «Μελέτη διερεύνησης και αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ν. Ηλείας».
 ***

Προθεσμίες για αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει πως σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4314 (ΦΕΚ 265 Α΄) για την αντιστοίχιση (αντικατάσταση) αδειών τεχνικών επαγγελμάτων προβλέπεται προθεσμία δυόμιση ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. Αχαΐας (Πάτρα), Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι και Αγρίνιο) και Π.Ε Ηλείας (Πύργος) προκειμένου να προβούν στην αντιστοίχιση (αντικατάσταση) των επαγγελματικών  άδειών τους έγκαιρα και πριν την καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός Υ.Α.
Ειδικότητα
Ημερ/νία έκδοσης Υ.Α.
Καταληκτική Ημερομηνία
Αντιστοίχισης Άδειας (αντικατάστασης)
457/25/Φ.Γ.9.6.4
(ΦΕΚ 33 Β’)
Υδραυλικοί
ΠΔ 112/2012

11/1/2013
11/07/2015
457/25/Φ.Γ.9.6.4
(ΦΕΚ 33 Β’)
Τεχνίτες Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων
ΠΔ 114/2012

11/1/2013
11/07/2015
457/25/Φ.Γ.9.6.4
(ΦΕΚ 33 Β’)
Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων  & Συγκολλητές
ΠΔ 115/2012

11/1/2013
11/07/2015
9030/589/Φ.Γ.9.6.4(Γ)
(ΦΕΚ 1750 Β’)
Ψυκτικοί
ΠΔ 1/2013

17/7/2013
17/01/2016
11031/678/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)
(ΦΕΚ 2287 Β’)
Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
ΠΔ 113/2012

13/9/2013
13/03/2016