«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Ελιγμός της Κυβέρνησης στο θέμα των συμβασιούχων - "παρατασιούχων";

 Τροπολογία αλλαγών στο Ελ. Συν. – Πώς επηρεάζει το θέμα των συμβασιούχων
Τροπολογία αλλαγών στο Ελ. Συν. – Πώς επηρεάζει το θέμα των συμβασιούχων

Υποψίες για την αποφυγή τυχόν επανάληψης του θρίλερ μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Κυβέρνησης, σχετικά με τους συμβασιούχους από παράταση, προκαλεί η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο “Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ.”, σύμφωνα με την ανάλυση του epoli.gr. Η ρύθμιση αλλάζει τους κανόνες για την παραπομπή ζητήματος μείζονος σπουδαιότητας σε επίπεδο Ολομέλειας του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου, επιστρέφοντας στην πρότερη κατάσταση. Συγκεκριμένα...