«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

"ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ" - Ερωτήσεις προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Προς

τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου
κ. Βασίλη Φωτάκη

κοιν: Δήμαρχο Αγρινίου
κ. Γιώργο Παπαναστασίου
·         Αρμόδιους αντιδημάρχους
·         Επικεφαλής παρατάξεων


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η   1η
κ. Πρόεδρε, σύμφωνα με πληροφορίες μας ένα σημαντικό αρχείο εγγράφων, καθώς και μερικά σημαντικά μηχανήματα επεξεργασίας καπνού δόθηκαν από τους κληρονόμους της καπνεμπορικής οικογένειας των αδελφών Παναγοπούλου, στο τότε Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, για την δημιουργία μουσείου καπνού.
Και τα έγγραφα και...
τα μηχανήματα  πριν την «αποκαθήλωση» των αποθηκών Παναγοπούλου μεταφέρθηκαν στο κτίριο του Οργανισμού Καπνού, προς φύλαξη.
Επειδή το κτίριο αυτό παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο Αγρινίου

Ρωτάμε τη Δημοτική Αρχή

Γνωρίζει την τύχη αυτών των τόσο σημαντικών στοιχείων για την κοινωνική και εργατική ιστορία της περιοχής μας;
Πως σκοπεύει ο Δήμος να συμβάλει στην ανάδειξη και προβολή τους;

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η   2η

Ως «μαρτυρικά χωριά και πόλεις» κ. Πρόεδρε, χαρακτηρίζονται στην Ελλάδα χωριά ή πόλεις, τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από ξένους εισβολείς ή κατακτητές σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται επίσημα με προεδρικό διάταγμα.

Ρωτάμε γι’ αυτό τη Δημοτική Αρχή

Ο Δήμος Αγρινίου έχει υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα για την ανακήρυξη της Πόλης του Αγρινίου και της κοινότητας Καλυβίων, ως μαρτυρικών τόπων;
Αν ναι ποιοι οι λόγοι της μη αναγνώρισης του, αν όχι, σκοπεύει να το πράξει;

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η   3η

Ένα σημαντικό αρχείο του τοπικού τύπου, κ. Πρόεδρε, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Το αρχείο αυτό παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία, την κοινωνική και οικονομική συγκρότηση της περιοχής μας και είναι εξαιρετικά χρήσιμο στον κάθε μελετητή της ιστορίας του τόπου μας.

Ρωτάμε γι αυτό τη Δημοτική Αρχή:

Προτίθεται να ζητήσει από την Εθνική Βιβλιοθήκη ένα αντίγραφο της ψηφιοποιημένης μορφής του, έτσι ώστε αυτό να διατίθεται στους ερευνητές και αναγνώστες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγρινίου;
Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει ακόμα ψηφιοποιηθεί, προτίθεται να συμβάλλει στην ψηφιοποίησή του;