«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Διάταξη που προβλέπει την ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού) και τα νομικά πρόσωπα αυτών

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι βρίσκεται σε ισχύ διάταξη που προβλέπει την ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού) και τα νομικά πρόσωπα αυτών.
          Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οφειλές οι οποίες έχουν ήδη βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 30/09/2017.
          Η προθεσμία για την αίτηση του οφειλέτη είναι έως 30/11/2017 και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού.
          Προβλέπεται ρύθμιση και καταβολή με απαλλαγή των οφειλών από προσαυξήσεις, τόκους  και πρόστιμα ως εξής:

          α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλαγή κατά 100%
          β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή κατά 80%
          γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή κατά 70%
          δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή κατά 60%
          ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή κατά 50%
          Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, το λιγότερο 20 ευρώ, εκτός της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.
          Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή καταβάλλεται η πρώτη δόση εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης και οι επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
          Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την σχετική διάταξη του αρ.52 ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017), καθώς και στους οικείους Δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ