«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους επιχειρηματικούς δρόμους του ΕΣΠΑ
Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα σε μονάδες του Αγρινίου

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό του στα έργα και τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας βρέθηκε σήμερα στην Αιτωλοακαρνανία, επισκεπτόμενος ξενοδοχειακή μονάδα και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα χοιροτροφείου, στην περιοχή του Αγρινίου, που χρηματοδοτήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ...

«Το όραμά μας για ολοκληρωμένες στρατηγικές που απαντούν στην κρίση με έργα και όχι με λόγια υλοποιείται και σ΄ αυτή την περίπτωση. Προχωράμε μπροστά κοιτώντας τις προκλήσεις του αύριο και έχοντας απτές απαντήσεις σήμερα. Σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε, ολοκληρώνουμε για τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας. Έχοντας ως όπλο τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ », σημείωσε ο Απόστολος Κατσιφάρας.

To επενδυτικού σχέδιο της εταιρείας Τσιαμάκη , που επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης , συνοδευόμενος από τους Αντιπεριφερειάρχες Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκο Μπαλαμπάνη, Υποδομών και Δικτύων Γιάννη Λύτρα , Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστα Καρπέτα και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρη Καραβίδα,  αφορούσε  στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Συγκεκριμένα η μονάδα χρησιμοποιεί τα απόβλητα παρακείμενης χοιροτροφικής μονάδας που ανήκει στον ίδιο φορέα, για την παραγωγή βιοαερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε γεννήτρια  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος της επένδυσης , που εγκρίθηκε ανήλθε στο ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ, και αφορούσε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και ολοκληρώθηκε εντός του 2017.
Η δεύτερη επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ήταν στο ξενοδοχείο «Εσπέρια» του Αγρινίου. Μια επένδυση που ολοκληρώθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια της προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 
Ο Απόστολος Κατσιφάρας συνομίλησε με τους ιδιοκτήτες και θαύμασε από κοντά την υψηλή αισθητική του χώρου, σημειώνοντας πως η ξενοδοχειακή μονάδα αποτελεί ένα ακόμη τρανταχτό παράδειγμα πως οι σχεδιασμοί μας υλοποιούνται και η επιχειρηματικότητα στην Δυτική Ελλάδα στηρίζεται από την Περιφέρεια μας έμπρακτα.

Νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας από το ΕΣΠΑ 2014-2017

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο πρώτος φορέας Αυτοδιοίκησης που προχωρά σε προδημοσίευση πρόσκλησης επιχειρηματικότητας για το ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,1 εκατομμύριων ευρώ.   δημιουργώντας παράλληλα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας μια νέα ενότητα, «οδηγός επιχειρηματικότητας», για την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με απλό τρόπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μπαίνοντας στο site της Περιφέρειας να δουν με κάθε λεπτομέρεια τις προϋποθέσεις, ώστε να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για ένταξη σε προγράμματα.
Ο προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να ανέρχεται μέχρι 200.000€.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική οραματική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός για το 2018
Μια ολοκληρωμένη στρατηγική δυναμικού χαρακτήρα, με δράσεις στήριξης της Επιχειρηματικότητας για το επόμενο διάστημα που θα κορυφωθεί μέσα στο 2018, έχει σχεδιάσει και ήδη εκπονεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωρώντας με γνώμονα τη διασφάλιση και αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων και διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια έχει ήδη εξασφαλίσει και διαχειρίζεται προγράμματα και πόρους ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω διαφόρων εργαλείων χρηματοδότησης που μπορούν να στηρίξουν δράσεις και έργα.
Προσφάτως, δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή, για την έγκριση της πρωτοποριακής πρότασης που είχε γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (μετά από έγκριση από το ανώτατο συλλογικό όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο), που αφορά στη ανάληψη της διαχείρισης από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενός προγράμματος προϋπολογισμού περίπου 29 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχή μας.
Έτσι με την απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αναλαμβάνει το ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
«Στηριζόμαστε στα πόδια μας, στους εργαζόμενούς μας, στις κολώνες που κρατούν στιβαρά στις πλάτες τους ολόκληρη την Περιφέρειά μας, γιατί δίχως αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με αυτές τις βάσεις πάμε γερά να στηρίξουμε και την μικρομεσαία επιχείρηση, που πλήττεται βάναυσα από την κρίση. Η επιχειρηματικότητα και η ενίσχυσή της, παραμένει ως βασική πολιτική προτεραιότητά μας, αφού από εκεί εξαρτάται η ανασυγκρότηση της χώρας μας, της Περιφέρειάς μας, της περιοχής μας, της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας.
Οι νέες δράσεις στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, θα αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων από το Ε.Π., με στόχο την ενίσχυση των ΜμΕ και της παραγωγικής βάσης της περιοχής μας μέσα από τέσσερις στοχευμένες δράσεις:
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Επιχειρηματικότητα νέας γενιάς,
Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων,
Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ,
Ανταγωνιστικότητα νεοφυών ή πολύ Μικρών επιχειρήσεων.

Να επισημανθεί πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα έχει πλέον και δύο ακόμη χρηματοδοτικά εργαλεία στα χέρια της. Τον Αναπτυξιακό νόμο και τα προγράμματα για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

***
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει την εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας

Το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στην προσπάθειά του για ενίσχυση της εθελοντικήs αιμοδοσίας και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα, διοργανώνει εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας στην πλατεία Γεωργίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» και τον Αχαϊκό Σύλλογο Πασχόντων με Μεσογειακή Αναιμία και με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι η κινητή μονάδα αιμοληψίας θα βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου από:
Τρίτη 19/09/2017 έως Παρασκευή 22/09/2017
και ώρα 9.30π.μ – 1.00μ.μ και 5.30μ.μ – 8.30μ.μ
(εκτός απογεύματος Τετάρτης) 
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ταυτόχρονα με την αιμοληψία θα γίνεται και ενημέρωση για την εθελοντική δωρεά αιμοπεταλίων και μυελού των οστών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει την εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και καλεί όλους  να διαθέσουν λίγη ώρα από τον χρόνο τους βοηθώντας συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

***
Οι ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά τις  ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις(ΟΧΕ), για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές και φυσικές προκλήσεις.

Σ’ αυτό το ζήτημα θα επικεντρώσει την εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο , που συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στις 3μμ, (στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου ,στην Πάτρα), ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.
Ο Περιφερειάρχης αναμένεται να επισημάνει πως με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και τα αποτελέσματα μελετών προσδιορίστηκαν τα αστικά κέντρα και οι περιοχές όπου θα εφαρμοστούν οι ΒΑΑ και ΟΧΕ αντίστοιχα:
•    Αστικά κέντρα Πατρών και Αγρινίου (πόλεις με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων όπως προσδιορίζεται στο ΕΠ)
•    Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία (προσδιορίζεται στο ΕΠ) και
•    Μεσολόγγι –Αιτωλικό (τεκμηριώνεται από τη σχετική μελέτη).

Σημειώνεται πως ο  συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται στις ΒΑΑ ανέρχεται στα 58.500.000,00 € για ΕΤΠΑ και 1.400.000,00 € για ΕΚΤ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τις ΟΧΕ ανέρχεται στα 49.800.000,00 € για ΕΤΠΑ και 1.400.000,00 € για ΕΚΤ.

Επίσης στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναμένεται να συζητηθούν τα θέματα:
─    Έγκριση αναγκαιότητας θέσπισης βραβείου επαίνου για την επιβράβευση των τεσσάρων ομάδων, από σχολεία Δημοτικού & Λυκείου της Αχαΐας, οι οποίες στον τελικό του 9ου Εθνικού Διαγωνισμού W.R.O. TM  προκρίθηκαν για την Ολυμπιάδα Ρομποτικής, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2017, στην Κόστα Ρίκα. (εισηγητής   :Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,  κ. Απόστολος Κατσιφάρας)
─    Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βελτίωση κατά θέσεις του επαρχιακού δρόμου Πάτρα - Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα και ειδικότερα για τα τμήματα από  Χ.Θ. 0+0,00 μέχρι 1+300,00 & από Χ.Θ. 2+220 μέχρι 3+673,00 στην περιοχή του Δήμου Φαρρών του Νομού Αχαΐας)», κατά το ποσό των 405.910,03 € στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017.(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)
─    Έγκριση της πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της Μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχή Αμαλιάδας Ν. Ηλείας »,  Π/Υ: 322.000,00 € στη ΣΑΜΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017.(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης  & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)
─    Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των εργολαβιών: Ι)(02.02.0.7) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας των Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι».   Προϋπολογισμός εργολαβίας (02.02.07): 6.000.000,00€   (με ΦΠΑ)
ΙΙ)(02.02.0.9) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση της  Επικινδυνότητας της Ε.Ο.38  ‘’Αγρίνιο-Καρπενήσι’’ & ΄΄Αγρίνιο-Θέρμο’’». Προϋπολογισμός εργολαβίας (02.02.09): 2.500.000,00€ (με ΦΠΑ)  ΙΙΙ)(02.02.0.11) με τίτλο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας των: Ν.Ε.Ο. 9α  ‘‘Πάτρα-Πύργος΄΄». Προϋπολογισμός εργολαβίας (02.02.11): 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ)  Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννης Λύτρας)
─    Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «EΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΙΡΑΙΟ», με το ποσό των 57.516,11 € στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)
─    Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Ανοικτού  Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ΄ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών καθαριότητας του Διοικητηρίου, της Δ/νσης Μεταφορών - Επικ/νιών, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ΚΕΔΔΥ  Ν.Ηλείας στον Πύργο καθώς και του τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών, του γραφείου Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων στην Αμαλιάδα, συνολικής επιφάνειας 9.803,91 τετραγωνικών μέτρων, για χρονικό διάστημα από 20/12/2017 έως 31/12/2019, συνολικού ποσού 101.528,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ». (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
─    Έγκριση της πρότασης τροποποίησης (μείωσης) του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού  στη ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2017 του έργου με κωδικό 2015ΕΠ00100014: «Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β΄ ΦΑΣΗ)» στο ποσό των 500.000,00 € (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Ακόμη είναι προγραμματισμένη να συζητηθεί η επερώτηση  του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Γεωργίου Κανέλλη  με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος  κ. Νικόλαο Μπαλαμπάνη  σχετικά με  το θέμα της ΑΜΙΑΝΤΙΤ και τα αμιαντούχα απόβλητα.