«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προστασία του δικαιώματος της στέγης σε κάθε πολίτη και σε κάθε οικογένεια

Σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία του δικαιώματος της στέγης σε κάθε πολίτη και σε κάθε οικογένεια ως κοινωνικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα  λαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με συντονισμένες δράσεις, προκειμένου να προστατευθεί η πρώτη κατοικία.
 Παράλληλα για την ενεργοποίηση των πολιτών θα ξεκινήσει η συλλογή υπογραφών, ενώ...
προς τους Δήμους της περιφέρειας ήδη απέστειλε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας έγγραφο-πρόταση, με παραλήπτη τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου για άμεση συνεδρίαση , ώστε να συζητηθεί το πλαίσιο που ενέκρινε πρόσφατα το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας έχει προσδιορίσει συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, όπου θα συζητηθούν -προς έγκριση- οι προτάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , μετά και την γνωστοποίηση  της έκδοσης εγκυκλίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εκτέλεση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και από τους Δήμους.
Σημειώνεται πως οι προτάσεις της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα σταλούν και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.
Στην εισήγηση-πρόταση ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας μεταξύ άλλων αναφέρει:
Στους δύσκολους καιρούς που διανύει η χώρα μας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς ν.π.δ.δ, πιστωτικά ιδρύματα, κλπ. βλέπουν ορατό τον κίνδυνο ρευστοποίησης της περιουσίας τους προς ικανοποίηση των πιστωτών τους, μέσω της επιβολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους. Σε αυτό το πλαίσιο και ενόψει της διενέργειας ηλεκτρονικών πλέον πλειστηριασμών κρίνεται αναγκαία, κυρίως για λόγους κοινωνικής συνοχής αλλά και κοινωνικής πρόνοιας, η προστασία της κυρίας κατοικίας οφειλετών με χαμηλά εισοδήματα και έλλειψη εναλλακτικών στεγαστικών δυνατοτήτων.
Από νομοτεχνικής απόψεως η παροχή εννόμου προστασίας της κυρίας κατοικίας  κρίνεται σε κάθε περίπτωση επιβεβλημένη από την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου (αρθ.25 Σ), μια αρχή που θεωρείται εξάλλου οργανωτική βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ως κοινωνικό το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας προκειμένου να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και ως κράτος δικαίου να μην παραβιάζει μέσω αυτών των παρεμβάσεων τα γενικά πλαίσια της κρατικής δραστηριότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Σύνταγμα.
                                                       ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α) Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας της πρώτης μίας στέγης σε κάθε πολίτη.
Απαραίτητη κρίνεται ειδικά ενόψει της αναθεωρητικής απόπειρας που έχει ήδη ξεκινήσει,  η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας της στέγης με διατήρηση της κατοικίας επιφανείας ανάλογης των οικογενειακών αναγκών  εκάστου νοικοκυριού.
Β) Δημιουργία ενός αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας
Απαραίτητη προκρίνεται η δημιουργία ενός αυτοτελούς νομοθετήματος, το οποίο:
Θα διασφαλίζει στέγη ανάλογη των οικογενειακών αναγκών σε περίπτωση ρευστοποίησης της κατοικίας κάθε οφειλέτη και για οποιαδήποτε οφειλή.
Θα θέτει αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια εφαρμογής, ώστε να αποφευχθεί η καταχρηστική της επίκληση και εφαρμογή από άτομα που δεν χρήζουν ανάλογης προστασίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνεται:
i) Σαφής προσδιορισμός του ακινήτου που θα προστατευθεί ως κυρία κατοικία, ειδικά όταν υπάρχει πληθώρα επιλογών και ο οφειλέτης διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Έτσι τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη θα αφορούν τις στεγαστικές ανάγκες του οφειλέτη βάσει :
Του αριθμού των προστατευόμενων μελών της οικογένειας που θα πρέπει να αποδεικνύεται σε ανύποπτο χρόνο και όχι εξ’ αφορμής της αίτησης προστασίας.
ii) Σαφής προσδιορισμός οικογενειακού εισοδήματος του οφειλέτη από κάθε αιτία (εργασία, μισθώματα από ακίνητα, κέρδη από επιχείρηση, συνεισφορά συζύγου, κλπ.) σε συνάρτηση με τις βιοτικές ανάγκες του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του (ανήλικα παιδιά, ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν, προβλήματα υγείας κάποιου μέλους).
iii)  Επαρκής απόδειξη της αδυναμίας του οφειλέτη να αποπληρώσει τις οφειλές του, ώστε να αποφύγει την επιβολή μέτρων δικονομικού καταναγκασμού εις βάρος του. του στην παρούσα κατάσταση.
Με βάση τα παραπάνω εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας (αριθμ.  128/17-07-2017) απόφαση:
Η πρωτοβουλία δικτύωσης φορέων αυτοδιοίκησης 2ου βαθμού πανελληνίως για την προστασία των στεγαστικών αναγκών κάθε οικογένειας από τους πλειστηριασμούς.
Η  ενυπόγραφη έγκριση των πολιτών για την υποβολή πρότασης
α] Συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας μίας στέγης σε κάθε πολίτη.
β] Την δημιουργία αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου προστασίας της στέγης από την αναγκαστική εκτέλεση.
 Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με:
α] Παράσταση και ενημέρωση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας), σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο των Περιφερειών της χώρας και κάθε Δήμο της Περιφέρειάς μας
β] Ενημέρωση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)  από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για το θέμα ώστε να ληφθεί θέση από τα εν λόγω όργανα
γ] Δράσεις Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΠΔΕ για την ενυπόγραφη έγκριση του αιτήματος.
Τα παραπάνω θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 4μήνου από τη λήψη της απόφασης ώστε να επιδιωχθεί η θεσμοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου έγκαιρα και πριν την ολοκλήρωση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. 
Μετά την έκδοση της Υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τη διενέργεια πλειστηριασμού με χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι ζήτημα χρόνου η εμφάνιση περιστατικών αποβολών οφειλετών τις κατοικίες τους.


***
Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών για τις ανάγκες μαθητών με  παιδικό διαβήτη

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του σχεδίου δράσης της τρέχουσας χρονιάς για την ενημέρωση, πρόληψη και προαγωγή υγείας των πολιτών  υλοποιεί δράσεις  για την προστασία πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται εν δυνάμει σε κίνδυνο.
Ειδικότερα,  γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διαβητικοί συμπολίτες μας  και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που πάσχουν από παιδικό διαβήτη στις σχολικές κοινότητες  λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και την έλλειψη υγειονομικών τμημάτων μέσα στις σχολικές μονάδες,   συνεργάζεται με τον Σύλλογο Διαβητικών Πάτρας «ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ» και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στόχος της συνέργειας είναι  να υπάρξει μία επαρκής ενημέρωση των εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στηριζόμενη σε ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας, τον κ. Χρήστο Δαραμίλα, βιολόγο, με  μεταπτυχιακή ειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη και πιστοποιημένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σακχαρώδη Διαβήτη.
Μέσω  του προγράμματος διαμορφώνεται  ένα  υποστηρικτικό σχολικό  περιβάλλον για τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη και την ευαισθητοποίηση  των εκπαιδευτικών,  σχετικά με το διαβήτη και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. 
  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενημέρωσης  θα πραγματοποιηθεί και στις  τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας,   το διάστημα 3-5 Οκτωβρίου 2017, προκειμένου να συμβάλλει σημαντικά  στη διαχείριση των παιδιών με διαβήτη σε κάθε σχολική κοινότητα.
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
•    Τρίτη  3 Οκτωβρίου 2017 στην πόλη της Πάτρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην κτιρίου ΕΛΚΕΠΑ,( Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου 1, στον 4ο όροφο) ,  από τις 9:00 π.μ -11:00π.μ με ώρα προσέλευσης και εγγραφών στις 08:30 π.μ .
•    Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017  στην πόλη του Πύργου στο χώρο  του Διοικητηρίου της Περιφέρειας( Μανωλοπούλου 31)  από τις 9:00 π.μ -11:00π.μ ,με ώρα προσέλευσης και εγγραφών στις 08:30 π.μ
•    Πέμπτη  5 Οκτωβρίου 2017 στην πόλη του Αγρινίου στο χώρο  του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου & Σμύρνης), από τις 9:00 π.μ -11:00π.μ ,με ώρα προσέλευσης και εγγραφών στις 08:30 π.μ .

***
Αναζητούνται τα αίτια της μειωμένης βλάστησης  των σταφιδαμπέλων της Ηλείας
Περιοδεία στα χωριά του πρώην Δήμου Ωλένης πραγματοποίησε  την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου  ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Μητρόπουλος μαζί  με τέσσερα  κλιμάκια, στα οποία μετείχαν συνολικά 10 γεωπόνοι, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε, του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Ηλείας  αλλά και γεωπόνο του Τμήματος Φυτοπροστασίας Πάτρας  από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, προκειμένου να συζητήσουν  με παραγωγούς των περιοχών για την εξέλιξη του φαινομένου  της  μειωμένης βλάστησης  των σταφιδαμπέλων της περιοχής.
Συγκεκριμένα τα συνεργεία  διένειμαν ερωτηματολόγια σε αγρότες των τοπικών διαμερισμάτων Σοπίου, Χειμαδιού και Καράτουλα, συλλέγοντας στοιχεία  και δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση του αιτίου που προκαλεί τη ζημιά στην καλλιέργεια της κορινθιακής σταφίδας.
Αντίστοιχη δράση ενημέρωσης και συλλογής στοιχείων από τους παραγωγούς  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στα χωριά του πρώην Δήμου Ιάρδανου Βροχίτσα και  Αμπελώνα.
Επίσης  έγινε καταγραφή του προβλήματος σε ειδικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να επεξεργαστεί από το τμήμα  Φυτοπροστασίας Πάτρας  ΕΛΓΟ Δήμητρα, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και να συντονιστούν οι επόμενες ενέργειες  ώστε   μέσω κατάλληλης δειγματοληψίας να διερευνηθούν τα πιθανά αίτια που οδήγησαν  στην έξαρση αυτού του φαινομένου σε συνάρτηση πάντα και με τη εξέλιξη της καλλιέργειας .
Όπως τόνισε ο  Αντιπεριφερειάρχης κ.  Μητρόπουλος  συνομιλώντας με τους παραγωγούς   “η ενέργεια αυτή είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της δέσμευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου στην διερεύνηση και αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η ΠΔΕ με την συνεργασία που έχει ξεκινήσει με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα στοχεύει στην διαρκή διερεύνηση των φυτοπαθολογικών προβλημάτων που προκύπτουν στις καλλιέργειες, ώστε να δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες στους παραγωγούς, δεδομένου ότι για την ΠΔΕ ο πρωτογενής τομέας συνιστά έναν από τους βασικούς πυλώνες της περιφερειακής οικονομίας».

***
Παρουσίαση δράσεων τουριστικής προβολής ΠΔΕ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, στις 11.30 το πρωϊ στο συνεδριακό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας.

***
Ψεκασμοί  δακοκτονίας στην Αχαΐα


    H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί πρόγραμμα δακοκτονίας.  Από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017  αρχίζει ο τελευταίος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας 2017 στις παρακάτω Δημοτικές και Toπικές Κοινότητες των Δήμων Πατρέων και Αιγιαλείας:
Δήμος Πατρέων:  ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ – ΠΛΑΤΑΝΙ, ΔΡΕΠΑΝΟ – ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ, ΡΙΟ - ΑΚΤΑΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ – ΚΡΗΝΗ, ΑΡΓΥΡΑ - ΣΕΛΛΑ
Δήμο Αιγιαλείας: ΣΕΛΙΑΝΤΙΚΑ, ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΚΟΥΝΙΝΑ, ΖΗΡΙΑ, ΚΑΜΑΡΕΣ, ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ, Ν. ΕΡΙΝΕΟΣ, ΑΙΓΙΟ, ΜΑΥΡΙΚΙ   
    Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα τους, αν είναι δυνατό να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και να αναφέρουν στην αρμόδια Υπηρεσία οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.
   
Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητοι οι ψεκασμοί καλύψεως από τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς σε ελαιοκτήματα που βρίσκονται σε εστίες δάκου καλλιεργούνται με ευαίσθητες στη δακοπροσβολή ποικιλίες ελιάς ή βρίσκονται σε οριακή παραγωγή (αργιολόγια, κλπ) όπου οι δολωματικοί ψεκασμοί έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα.
    Καλούνται επίσης οι μελισσοκόμοι να απομακρύνουν τις μελισσοκυψέλες τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.
    Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τηλ 2613 613723, 718 και 701.