«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Erasmus+ ΓΕ.Λ. Θέρμου

Το Γενικό Λύκειο Θέρμου στα πλαίσια των Διαπολιτισμικών Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Διεθνών Πολυμερών Σχολικών Συμπράξεων, που υλοποιούνται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KΑ2 για την περίοδο 2016 - 2018 με θέμα: «Cycling Against Bulling»

Το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ε.Ε. και περιλαμβάνει...
συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Θέρμου με σχολεία από τις χώρες Τουρκία, Ιταλία, Λετονία και Πολωνία.
Οι μαθητές των συμμετεχουσών χωρών θα πραγματοποιήσουν κοινές διαδικτυακές δράσεις με τη δημιουργία σχετικών ιστοσελίδων και blog, θα παράγουν έργο (ημερολόγια, περιοδικό, παρουσίαση της σχολικής καθημερινότητας μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, εκθέσεις έργων τους, λογότυπο, φωτογραφίες, video κλπ) που θα παρουσιάζεται κάθε φορά στις κοινές συναντήσεις των μαθητών στις προαναφερθείσες χώρες υποδοχής.
Επομένως επιτυγχάνεται:
1.                  Εξοικείωση με την ιδέα της πραγματικής Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διατηρώντας και τονίζοντας τα ιδιαίτερα εθνικά & πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά, μέσω της επαφής με την κουλτούρα των άλλων χωρών. Διεύρυνση της πολιτιστικής συνείδησης των μαθητών.
2.                  Δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, του τρόπου ζωής, της νοοτροπίας των νέων που συνεργάζονται για το πρόγραμμα. Διαπίστωση διαφορών και ομοιοτήτων μέσα από τον τρόπο ζωής και της σκέψης των λαών της Ε.Ε.
3.                  Βιωματική προσέγγιση του θέματος που θίγει το πρόγραμμα, ποδηλασία, αθλητισμός, σχολικός εκφοβισμός, επιθετικότητα και αντιμετώπισή του.
4.                  Ενδυνάμωση και αυτοβελτίωση των μαθητών μας, με συνέπεια την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν με ορθό τρόπο φαινόμενα σχολικού και όχι μόνο εκφοβισμού.
5.                  Η καλλιέργεια της ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα μέσα από την επικοινωνία των λαών.
6.                  Καλύτερη εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) καθώς αποτελεί κοινό επικοινωνιακό εργαλείο για όλες τις συμπράττουσες χώρες.
Είναι αυτονόητο ότι τα οφέλη από ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι μεγάλα και οι εμπειρίες για τους μαθητές, το διδακτικό προσωπικό αλλά και την τοπική κοινωνία σημαντικές τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
Ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα που εγκρίθηκε, θα έχει τα ίδια, ίσως και σημαντικότερα οφέλη, που είχε το πρόγραμμα Comenius το οποίο είχε διεκπεραιώσει με επιτυχία το σχολείο μας τη διετία 2013 – 2015.
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν την προσπάθεια της παιδαγωγικής ομάδας των καθηγητών του σχολείου να διεκπεραιώσει την ανάληψη του προγράμματος.
Καλή Επιτυχία στην ομάδα Erasmus του ΓΕΛ Θέρμου.

Cycling Club
Βούλα Ράπτη, Βασιλική Λάμπου, Κων/να Μαραγιάννη, Κων/να Παπαγεωργίου,
Μαρία Παπαθανασοπούλου, Μαριάνα Χοροζίδη, Νίκος Ρισβάς,
Γεωργίτσα Σπυριδούλα,Κατιάνα Καλαντζή
Ελισάβετ Καραθανάση, Γεωργία Κοριντζέλη, Καλλιόπη Μητσοπούλου,
Ελπίδα Παπαθανασίου, Εύη Πίτσιου, Γεώργιος Καρβελάς, Αποστόλης Καλαντζής

Η παιδαγωγική ομάδα
Όλγα Προύντζου (υπεύθυνη προγράμματος), Ελένη Αγγελοπούλου,
Βασιλική Αναστασοπούλου Κυριακή Λογκιζίδου,
Κωνσταντίνα Λύρα, Εμμανουήλ Γαρεφαλάκης, Μιχάλης Ζαραβίνας,
Βενέδικτος Θεολογίτης, Κων/νος Κολοβός, Νικόλαος Τσέλιος, Ευάγγελος Τσούνης


Ο Διευθυντής του ΓΕ.Λ. Θέρμου

Ζαραβίνας Μιχάλης
ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής