«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

24 εκ. € στις Περιφέρειες για δαπάνες μισθοδοσίας - Τα ποσά ανά Περιφέρεια

24 εκ. € στις Περιφέρειες για δαπάνες μισθοδοσίας - Τα ποσά ανά Περιφέρεια
Με σχετική Aπόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμεται στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 24.000.000,00 € προς καταβολή δαπανών µισθοδοσίας µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών. Η κατανομή