«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τις παρατάσεις συμβασιούχων ΟΤΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τις παρατάσεις συμβασιούχων ΟΤΑ
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, υπέγραψαν εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ως προς το πεδίο εφαρμογής, αφενός της διάταξης του άρθρου 63 του ν.4430/2016, η οποία αφορά στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες των Yπουργείων και σε εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, αφετέρου του άρθρου 16 του ν.4429/2016 που αφορά και σε ΟΤΑ. Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει ότι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ