«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου στις 19/12

Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,

Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου
κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1.     Στο σημερινό μας Δημοτικό Συμβούλιο, με σχετική απόφαση, θα γίνει αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου από τους παρακρατηθέντες πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως τελευταία δόση ύψους 690.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009. Τι προτίθεται η Δημοτική Αρχή να πράξει αναφορικά με έργα και...
μελέτες που ενδεχομένως θα εκτελέσει μέσα από τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης; Ποιες οι προτεραιότητες που θα ιεραρχήσει ο Δήμος;  
2.     Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αναγνώρισης των ιαματικών πηγών ως φυσικών πόρων; Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, πρόσφατα αναγνωρίστηκαν δύο (2) νέες πηγές και ο αριθμός τους ήδη ανέρχεται σε τριάντα έξι (36). Ποιο το ουσιώδες πρόβλημα ως προς την πράξη αναγνώρισης και τι προτίθεται να πράξει ο Δήμος γι’ αυτό;
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Π. Παπαδόπουλος
Δ. Κοκοτός