«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου

Απόφαση  για διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του Αγρινίου κατά την εορταστική περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων

ΑΠΟΦΑΣΗ  609/2016
ΘΕΜΑ: Απόφαση για διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του Αγρινίου κατά την εορταστική περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

Έχοντας υπόψη :
1.    Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) και του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).
2.    Την με αριθμό 352/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3.    Την ανάγκη διακοπής της κυκλοφορίας σε οδούς παράπλευρα της πλατείας Δημο-κρατίας και στην οδό Παπαστράτου κατά την εορταστική περίοδο του Δεκεμβρίου 2016 για την εκτέλεση εορταστικών εκδηλώσεων και ασφαλή κυκλοφορία του αυξη-μένου αριθμού πεζών που εύλογα υπάρχουν κατά την εορταστική περίοδο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διακοπή της κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης του Αγρινίου όπως παρακάτω:

•    νότια της πλατείας από διασταύρωση των οδών Κύπρου και Ι.Σταϊκου έως τη δια-σταύρωση των οδών Σαλάκου και Βότση
•    βόρεια της πλατείας από διασταύρωση των οδών Βότση και Αναστασιάδη έως δια-σταύρωση των οδών Μπαϊμπά και Κύπρου
•    οδός Παπαστράτου από διασταύρωση με οδό Τσικνιά έως διασταύρωση με οδό Δή-μου-Τσέλιου.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Την Παρασκευή 23/12/2016 από ώρα 17:30 έως 21:00
Το Σάββατο 24/12/2016 από ώρα 11:00 έως 18:00
Την Παρασκευή 30/12/2016 από ώρα 17:30 έως 21:00
Το Σάββατο 31/12/2016 από ώρα 11:00 έως 18:00

Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήματα τροφοδοσίας καταστημάτων, τα ταξί, τα ο-χήματα ΑΜΕΑ, τα κρατικά οχήματα και τα οχήματα κοινής ωφέλειας, το τουριστικό τραί-νο που λειτουργεί και τα οχήματα με ειδική άδεια από το Δήμο.
Για την εφαρμογή της παρούσας παρακαλείται το Τμήμα Τροχαίας, προς το οποίο κοινο-ποιείται η παρούσα, για τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού εντός των δυνατοτήτων της υπηρεσίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου και να κοινοποιηθεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης

                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Κοινοποίηση:
1.    Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου
2.    Γραφείο Δημάρχου
3.    Γραφείο Γ.Γ.

***
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Aύριο Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου το εορταστικο πρόγραμμα έχει ως εξής :

17:00 Προβολή ταινίας «Ρούντολφ το ελαφάκι»,  στο Δημοτικό Κινηματογράφο«ΑΝΕΣΙΣ» (είσοδος ελεύθερη).
17:30 Χριστούγεννα στο Γηροκομείο.
«Πάμε σαν άλλοτε...» μια μουσική παράσταση με αναδρομή σε τραγούδια παλιών δεκαετιών σε συνεργασία με το Μουσικό Σύλλογο «Ορφέας». Το μουσικό σύνολο αποτελούν: κ. Άννυ Τσιτσιμελή, κ. Παύλος Γρέντζελος, κ. Βασίλης Γρηγορόπουλος, κ. Στέφανος Κακαβούλας, κ. Γιάννης Τζαμούρας.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, τα έσοδα από τα εισιτήρια θα δοθούν για την ενίσχυση της λειτουργίας του Ιδρύματος.
Αναχώρηση με λεωφορείο από το ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, ώρα 5:00 μ.μ.
Περιορισμένος αριθμός θεατών (100 άτομα)
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ
(Γηροκομείο Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου).

20:30 Pre Christmas Eve Party, συναυλία με τo συγκρότημα «48 Ores ft
Lukia» στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Γραφείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. Δήμου Αγρινίου