«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 4-5-2015

 Δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «IRIS» για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων ρατσισμού, βίας και διακρίσεων στον αθλητισμό βάσης
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας”, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού...
 Το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, ως επικεφαλής εταίρος- συντονιστής στη σύμπραξη του έργου IRIS έχει τη γενικότερη ευθύνη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματική, έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του έργου και επίτευξη των στόχων του, σε ένα σχήμα όπου συμμετέχουν επίσης οι ακόλουθοι φορείς: Πανεπιστήμιο του Shumen (Βουλγαρία), Πανεπιστήμιο Jyväskylä (Φινλανδία), Oltalom Αθλητική Ένωση (Ουγγαρία), Πανεπιστήμιο Santiago de Compostela (Ισπανία), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Το έργο IRIS έχει διάρκεια 24 μήνες και στόχο να δημιουργήσει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, και να στηρίξει την πρόληψη φαινομένων ρατσισμού, διακρίσεων και βίας στον αθλητισμό και δη στον αθλητισμό βάσης και για αυτό απευθύνεται σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής/προπονητές (και τους μαθητές τους) καθώς και σε διευθύνσεις εκπαίδευσης, τοπικές/περιφερειακές αρχές, αθλητικά σωματεία και οργανώσεις νέων.
Στην εναρκτήρια συνάντηση η οποία έγινε το διήμερο 23- 24 Απριλίου 2015, το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, αλλά και όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις δράσεις που έχουν υλοποιήσει στο παρελθόν, στα πλαίσια της πρόληψης και  αντιμετώπισης των φαινομένων ρατσισμού, βίας και διακρίσεων.
Το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Αχαΐας, ως επικεφαλής εταίρος, συντονιστής του έργου, παρουσίασε στους άλλους συμμετέχοντες λεπτομερώς, τους στόχους του έργου καθώς και τα στάδια, και τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιήσει ο κάθε εταίρος αλλά και όλοι μαζί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο με επιτυχία.
 Στόχος της σύμπραξης είναι να εκπαιδεύσει καθηγητές, προπονητές και άλλους τελικούς χρήστες στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων διακρίσεων, ρατσισμού και βίας, να τους προσεγγίσει με νέες καινοτόμες διδακτικές μεθοδολογίες που θα αυξήσουν τις ικανότητές τους για πρόληψη και χειρισμό του φαινομένου, να τους παρέχει εργαλεία που θα ενσωματώσουν στις καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες και τέλος να ευαισθητοποιήσει τους παράγοντες χάραξης πολιτικής για την ενσωμάτωση καλών πρακτικών σε θεματικά σχετιζόμενες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες.
Τη δεύτερη ημέρα της εναρκτήριας συνάντησης, οι συμμετέχοντες στη σύμπραξη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά την εμφάνιση  και τον τρόπο αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών στα σχολεία και τις ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής μας, με προπονητές και καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι μας περιέγραψαν τις εμπειρίες τους, ανέλυσαν τις ανάγκες τους για περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών ενώ ταυτόχρονα διερευνήθηκε το ενδιαφέρον τους και η πρόθεσή τους για την χρήση και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθοδολογιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
Οι εκπρόσωποι των αθλητικών φορέων και οι καθηγητές φυσικής αγωγής αναγνώρισαν την καινοτομία του έργου και δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την πορεία του σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν και άλλες ομάδες εργασίας, μεγαλύτερης εμβέλειας, ώστε να δικτυωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να συμβάλλουν και αυτοί ώστε τα τελικά αποτελέσματα του έργου να είναι σημαντικά για τα παιδιά αλλά και για όλη την κοινωνία.
***
Διαγωνισμός για Βραβεία Πράσινης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σας ενημερώνει για τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη σχετικά με την επιβράβευση για την Πράσινη Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για διαγωνισμό από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο πλαίσιο του έργου “Green Business Innovation” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013» το οποίο υλοποιεί με σκοπό τη συνεχή στήριξη της πράσινης οικονομίας.
Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως στόχο να αναδείξει τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και έχουν υιοθετήσει πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης φιλικές προς το περιβάλλον κατά την παραγωγή προϊόντων και προσφορά υπηρεσιών.
Οι πράσινες επιχειρηματικές «καλές πρακτικές» οι οποίες θα προκύψουν από τον διαγωνισμό θα προβληθούν στην Περιφέρεια Απουλίας στην Ιταλία, στο πλαίσιο των ενεργειών διασυνοριακής συνεργασίας του έργου “Green Business Innovation”, ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστές στις αντίστοιχες επιχειρήσεις της περιοχής αυτής.
Επιπλέον, η ΕΕΔΕ θα εξασφαλίσει στις συμμετέχουσες, στον διαγωνισμό, επιχειρήσεις τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή τους μέσω εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της ευρύτερης περιοχής εφαρμογής του Διαγωνισμού, των Επιμελητηρίων και άλλων Φορέων και Οργανισμών συναφούς ταυτότητας και αντικειμένου.
Τα πεδία της πράσινης επιχειρηματικής δραστηριότητας τα οποία επέλεξε η ΕΕΔΕ και βάσει των οποίων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για τον διαγωνισμό, αφορούν:
- Στην Περιβαλλοντική Καινοτομία ως προς τον, φιλικό στο περιβάλλον, σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας ή/και της συσκευασίας του προϊόντος, με παράλληλη χρήση τοπικών πρώτων υλών ή ανακυκλώσιμων υλικών.
- Στην εφαρμογή Οικολογικών Παραγωγικών Διαδικασιών, βασισμένη στη μεγιστοποίηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού και την καινοτόμο διαχείριση των αποβλήτων.
- Στην Αειφόρο Περιβαλλοντική Προστασία από την καθετοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης, που προκύπτει από την εφαρμογή των φιλοπεριβαλλοντικών ενεργειών και δράσεων, όχι μόνο στο στάδιο της παραγωγής αλλά και σε άλλα στάδια της τροφοδοτικής αλυσίδας όπως στην προβολή, την προώθηση/διακίνηση και την υποστήριξη των προϊόντων προς τους καταναλωτές, αναλαμβάνοντας την περιβαλλοντική ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Οι υποψηφιότητες στον διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή βάσει των ακόλουθων τριών ισοβαρών κριτηρίων (βαθμολογία κάθε κριτηρίου από 1 έως 10):
-Ο Βαθμός Πρωτοτυπίας της καινοτομίας ως προς τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και ως προς την καινοτόμο αειφόρου ανάπτυξης προσέγγιση της επιχείρησης
-Η Αποτελεσματικότητα των οικο-προϊόντων ως προς την περιβαλλοντική προστασία και
-Η Βιώσιμη Εφαρμογή (Επαναληψιμότητα) των καινοτόμων δράσεων από άλλες επιχειρήσεις όπως και η δυνατότητα μεταφοράς της εφαρμογής τους (μεταφερσιμότητα) σε άλλες περιοχές και κυρίως στην Απουλία της Ιταλίας
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία στις επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν συγκεντρώσει τις τρεις υψηλότερες βαθμολογίες, ενώ τιμητικές διακρίσεις θα δοθούν στις επιχειρήσεις οι οποίες θα πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής και ανταποκρίνονται στο πνεύμα του διαγωνισμού.
Τα τρία βραβεία τα οποία θα συνοδεύονται από αναμνηστικές πλακέτες θα περιλαμβάνουν:
1ο βραβείο:
-          Υποτροφία αξίας 4,600€ (100% των διδάκτρων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
-          Δωρεάν συμμετοχή σε ανοικτό σεμινάριο (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
2ο βραβείο:
-          Υποτροφία αξίας 2,300€ (50% των διδάκτρων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
-          Δωρεάν συμμετοχή σε ανοικτό σεμινάριο (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
3ο βραβείο:
-          Υποτροφία αξίας 1,150€ (25% των διδάκτρων) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας).
Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω e-mail patra@eede.gr ή να αποστείλουν ταχυδρομικά την συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας στην ΕΕΔΕ (Τμήμα Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Πλατεία Πίνδου 1 και Γούναρη, 26222 Πάτρα τηλ. 2610 318573) μέχρι 20/05/2015.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής από τον παρακάτω σύνδεσμο:
***