«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 5 Ιουνίου 2010

Χορήγηση της ειδικής στήριξης σε παραγωγούς σκληρού σίτου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους παραγωγούς του Νομού μας για τον τρόπο χορήγησης της ειδικής στήριξης σε παραγωγούς σκληρού σίτου για το έτος 2010, σύμφωνα με την Α.Π Απόφαση της κας Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου στον Νομό μας τονίζονται τα εξής:
1. Η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου Σκληρού Σίτου ανά Στρέμμα ορίζεται για το έτος 2010 στα ΟΚΤΩ (08) ΚΙΛΑ.
2. Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν καλλιεργήσει ποικιλίες σκληρού σίτου οι οποίες περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της Απόφασης 40835/13-05-2010.
3. Οι παραγωγοί του Νομού που θέλουν να λάβουν την συγκεκριμένη
ενίσχυση της καλλιέργειας σκληρού σίτου ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ 30/06/2010 να υποβάλλουν στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ατωλ/νίας ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ συνοδευόμενη απαραιτήτως από:
a. Αντίγραφο Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2010,
b. Πρωτότυπα καρτελάκια πιστοποιημένου σπόρου,
c. Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου.
4. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που θα κατατίθεται στην Υπηρεσία μετά την 30/06/2010 δεν θα γίνονται αποδεκτές, ως εκπρόθεσμες.
5. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά επίσης δεν θα γίνονται αποδεκτές.
6. Οι καλλιεργητές Σκληρού Σίτου του Νομού μας πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα κατά την συμπλήρωση της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2010 ώστε να συμπληρωθεί και στην ειδική θέση του εντύπου ΑΕΕ 2010 η πρόθεση τους για λήψη της εν λόγω ενίσχυσης.
7. Οι καλλιεργητές σκληρού σίτου του Νομού Αιτωλ/νίας μέχρι 30/06/2010 μπορούν να καταθέτουν την αίτηση τους για την λήψη της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου στα κατά τόπους Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης του Νομού καθώς και στην Έδρα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα ΟΣΔΕ της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι (Υπεύθυνος κ. Χρ. Αραμπατζής) καθώς και στο τηλέφωνο 26310 55543.