«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010

Ελληνομάθεια αμάθεια η ημιμάθεια!

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η Βουλευτής Αιτ/νιας και Εισηγήτρια στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας για την Παιδεία, Σοφία Γιαννακά σχετικά με τη στρατηγική της Ελλάδας από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη των ελληνικών διδακτικών κέντρων ανά τον κόσμο. Αναλυτικά επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης.

«Η προώθηση, η υποστήριξη και η προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνομάθειας στο εξωτερικό, αποτελεί καθοριστική πρωτοβουλία για τη διατήρηση και ανάδειξη του οικουμενικού ελληνισμού, των αξιών και των αρχών που κατέστησαν τη χώρα μας λίκνο πολιτισμού και δημοκρατίας. Σημαντική συμβολή σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ενδιαφέρθηκε έμπρακτα για τη στήριξη των ελληνικών σπουδών ανά των κόσμο. Μάλιστα, επί Πρωθυπουργίας του Ανδρέα Παπανδρέου αγοράστηκε από το Ελληνικό Κράτος το κτήριο του Ελληνικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου, το οποίο ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου εγκαινίασε τον Μάη του 1985. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τις προθέσεις αυτές της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αλλά και της πολιτικής για στήριξη της δημόσιας παιδείας, απειλούνται με συρρίκνωση και ίσως μαρασμό τα ελληνικά δημόσια σχολεία του εξωτερικού. Για παράδειγμα, υπάρχει η ανησυχία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου, στο οποίο φοιτούν 62 παιδιά, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, ότι στο εν λόγω Σχολείο θα μειωθεί δραματικά η χρηματοδότησή του καθώς και ότι θα υποβαθμιστεί σε Τριθέσιο ή Τετραθέσιο με σύμπτυξη τάξεων και περιορισμό των ειδικοτήτων. Παρόμοιες περιπτώσεις αναδεικνύονται σε πολλές χώρες στις οποίες τα Ελληνικά Σχολεία επιτελούν ένα τεράστιο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Έργο. Αυτό πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε υποβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και της προώθησης και προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνομάθειας στο εξωτερικό.»

Τέλος, η Βουλευτής ερωτά την Υπουργό για το ποια θα είναι η στρατηγική της Ελλάδας από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη των ελληνικών διδακτικών κέντρων ανά τον κόσμο.

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ": Ελληνομάθεια αμάθεια η ημιμάθεια!
Τι επιθυμούμε τελικά;