«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 12 Ιουνίου 2010

Καταλληλότητα ακτών κολύμβησης Νομού Αιτωλοακαρνανίας 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διεύθυνση : Σταυροπούλου 31

Πληροφορίες : Ε. Διβάρη

Τηλέφ. : 2631364122

Fax : 2631364118

Ι.Π. Μεσολογγίου, 9-6-2010

Αρ. Πρωτ.: οικ 4156

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα ακτών κολύμβησης Νομού Αιτωλοακαρνανίας 2010

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής

Ν.Α Αιτωλ/νίας

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τον ΑΝ 2520/40
 2. Το Ν. 2218/94(ΦΕΚ 90/ΤΑ/13-06-94) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 2240/94 και Ν. 2237/95
 3. Το Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση»
 4. Το ΠΔ 30/1996 «Κώδικας ΝΑ…»
 5. Την αρ. 1033/5-5-1995 Απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων του κου Νομάρχη
 6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΝΑ Αιτωλ/νίας (ΦΕΚ 449/12-3-09 τβ)
 7. Την Ε1γ 7430/2-7-1963 Υγειονομική Διάταξη
 8. Την Ε1β 221/65 Υγειονομική Διάταξη
 9. Την ΚΥΑ αρ. 46399/86 ως ισχύει
 10. Την αρ. οικ. 5263/24-6-2008 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύμβησης Ν. Αιτωλ/νίας »
 11. Την αρ. οικ. 5982/14-7-08 Απόφαση «Απαγόρευση χρήσης ακτών κολύμβησης»
 12. Την αρ. οικ. 5985/10-6-2009 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύμβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2009»
 13. Τα αρ. οικ. 5413/25-5-2009, 2849/1-4-2009, 1627/20-2-09 έγγραφά μας «Προστασία ακτών κολύμβησης»
 14. Τα αρ. οικ. 2662/9-4-2010 και 3713/31-5-2010 έγγραφά μας «Προστασία ακτών κολύμβησης»
 15. Το αρ. ΔΥΓ2/οικ. 59360/17-5-2010 έγγραφο ΥΥ&ΚΑ
 16. Την υγειονομική αναγνώριση ακτών και τα αποτελέσματα μικροβιολογικών και οργανοληπτικών ελέγχων του έτους 2010
 17. Τα στοιχεία υγειονομικών παρακολουθήσεων των ακτών κολύμβησης προηγούμενων ετών
 18. Τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υγείας και της ευεξίας των πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κατάλληλες για κολύμβηση, από άποψη υγιεινής, τις παρακάτω ακτές κολύμβησης ανά Δήμο:

ΔΗΜΟΣ

ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

1.Μενιδίου

Πλαζ Μενιδίου

Πλαζ Κατάφουρκο

2. Αμφιλοχίας

Πλαζ Μπούκα

Πλαζ ΕΟΤ (ανατολική)

Νέα πλαζ Αμφιλοχίας(δυτική)

Πλαζ Σπάρτο

3.Μεδεώνος

Πλαζ οικισμού Λουτράκι

4.Ανακτορίου

Πλαζ Βόνιτσας

Πλαζ Δρυμός

Πλαζ Παληονήσι

Πλαζ Ρούγα Παλιάμπελων

Πλαζ Βαρκό Παλιάμπελων

Πλαζ Σωτήρα

Πλαζ Παναγιά

Πλαζ Νέα Καμαρίνα

Πλαζ Άγιος Ιωάννης ΤΔ Αγίου Νικολάου

5.Παλαίρου

Πλαζ Πογωνιά(κεντρική)

Πλαζ Πογωνιά (ξενοδοχ. εγκαταστάσεις)

Πλαζ Παλαίρου

Πλαζ Βαθυαβάλι

Πλαζ Βαρκό

6.Αλυζίας

Πλαζ Μύτικα(δυτική)

Πλαζ Μύτικα(ανατολική)

Πλαζ Παλιόβαρκα-Λύσιμος

Πλαζ Αγριλιά

7. Αστακού

Πλαζ Βελά

Πλαζ Χοβολιό

Πλαζ Αστακού

8. Οινιαδών

Πλαζ Λούρος

9. Αιτωλικού

Πλαζ Ρεμπάκια

Πλαζ Αστροβίτσα

Πλαζ Κανάλι (περιφερειακός δρόμος Αιτωλικού)

Πλαζ Άγιος Ηλίας

Πλαζ Σταμνά

10. Μεσολογγίου

Πλαζ Θεοξένια

Πλαζ Αγ. Τριάδα

Πλαζ Τουρλίδα

11. Χάλκειας

Πλαζ Κρυονέρι

Πλαζ Λιμνοπούλα ,ΤΔ Κάτω Βασιλικής

Πλαζ Κάτω Βασιλικής

12. Αντιρρίου

Πλαζ Ρίζας

Πλαζ Μακύνεια

Πλαζ Αγίου Παντελεήμονα

Πλαζ Αντιρρίου

Πλαζ Πλατανίτης

13. Ναυπάκτου

Πλαζ Παλαιοπαναγιά

Πλαζ Βαρειά

Πλαζ Ψανή

Η κολύμβηση σε λιμάνια απαγορεύεται, καθώς και σε απόσταση 300 m από ιχθυοκαλλιέργειες. Επίσης, απαγορεύεται η κολύμβηση σε ακτίνα τουλάχιστον 200 m από εκβολές αγωγών διάθεσης λυμάτων και σε ακτίνα 30 m τουλάχιστον από εκβολές νερών που περιέχουν λύματα..

Οι Δήμοι και το Λιμενικό Ταμείο οφείλουν στην επισήμανση του μήκους των ακτών κολύμβησης και των επιτρεπόμενων σημείων και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Υγείας.

Η κολύμβηση σε περιοχές πέρα των προαναφερόμενων ακτών θα γίνεται ευθύνη των λουομένων και περικλείει πιθανούς υγιεινολογικούς κινδύνους .

Όλοι οι συναρμόδιοι φορείς να μεριμνήσουν για την συνεχή προστασία των ακτών, τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και την ενημέρωση των πολιτών.

Ε.Ν

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ Θ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ