«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010

Ευελιξία στην αγορά εργασίας για λιγότερη ανεργία.

Ευελιξία στην αγορά εργασίας για λιγότερη ανεργία.

Image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ

21 Ιουνίου 2010

Ευελιξία στην αγορά εργασίας για λιγότερη ανεργία.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία τόνιζε, εδώ και χρόνια και σε κάθε ευκαιρία, ότι οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν την μόνη πραγματική απάντηση στη κρίση. Όμως μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η χώρα στη σημερινή της κατάσταση.

Μια από αυτές τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις ήταν και αυτή που αφορούσε στην ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, και η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για την διεθνή ανταγωνιστικότητα μιας χώρας. Όποιος ακολούθησε, το 2008, την σύσταση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για χρήση του «εξομοιωτή μεταρρυθμίσεων» της Διεθνούς Τράπεζας θα διαπίστωσε ότι η βαθμολογία της Δανίας στην δυσκολία προσλήψεων ήταν μηδενική ενώ η βαθμολογία της στην δυσκολία απολύσεων ήταν δέκα μόνο μονάδες με ανώτατο όριο τις εκατό. Αντίθετα με την Δανία, η βαθμολογία της Ελλάδας στην δυσκολία προσλήψεων ήταν σαράντα τέσσερεις μονάδες ενώ η βαθμολογία της στην δυσκολία απολύσεων ήταν σαράντα μονάδες δηλαδή τετραπλάσια της Δανίας…

Αλλάζοντας τις σχετικές παραμέτρους στον «εξομοιωτή μεταρρυθμίσεων» διαπιστώνουμε ότι αν ακολουθούσε η Ελλάδα το παράδειγμα της Δανίας ως προς την ευκολία προσλήψεων και απολύσεων τότε η θέση της, στην διεθνή κατάταξη της ανταγωνιστικότητας, θα βελτιωνόταν κατά δώδεκα μονάδες ανεβαίνοντας από την εκατοστή θέση στην ογδοηκοστή όγδοη. Όμως οι μεταρρυθμίσεις ουδέποτε υλοποιήθηκαν, η αγορά εργασίας παρέμεινε άκαμπτη και η διεθνής κατάταξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας έπεσε από την εκατοστή θέση που ήταν το 2008 στην εκατοστή ένατη το 2010…

Οι επιπτώσεις τέτοιων καταστροφικών επιλογών επιβεβαιώνονται και εμπειρικά από επιστημονικές μελέτες (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank), που δείχνουν ότι η έλλειψη ευελιξίας των αγορών εργασίας στις διάφορες χώρες, ως αποτέλεσμα της άκαμπτης εργατικής νομοθεσίας τους, οδηγούν την ανεργία στα ύψη. Με βάση αυτή τη πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει για όλη την Ευρώπη ένα μίγμα εργασιακής ευελιξίας και ασφάλειας (flexicurity). Το σύστημα αυτό, που πρωτοεφαρμόστηκε στη Δανία, μείωσε σημαντικά την ανεργία στη χώρα αυτή όπως αναγνωρίζουν και Ευρωπαϊκοί συνδικαλιστικοί φορείς.

Παρόλα αυτά οι πολέμιοι των φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων συμπτύχθηκαν εκ νέου, με αφορμή το προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα, με μοναδικό στόχο να μην αλλάξει τίποτα.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει την ευελιξία της αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και την επέκτασή της και στον δημόσιο τομέα με ταυτόχρονη κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Όσον αφορά στο σκέλος της ασφάλειας, η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει την παροχή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε Έλληνα πολίτη που αποτελεί την πλέον βιώσιμη, στοχευμένη και δίκαιη άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Πείτε την γνώμη σας για αυτό το δελτίο τύπου κάνοντας κλικ εδώ.