«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

Ερώτηση του κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή για την οικονομική στήριξη των αγροτών

Ερώτηση προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή, με θέμα την οικονομική στήριξη των αγροτών, κατέθεσε ο βουλευτής κος Παναγιώτης Κουρουμπλής. .
Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρει πως στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, την 18η Οκτωβρίου 2009, η Υπουργός δεσμεύτηκε την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων σε θέματα που αφορούν την οικονομική στήριξη του αγροτικού κόσμου. Ο κος Κουρουμπλής επισημαίνει πως τα εν λόγω ζητήματα, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού, αφορούν α) στη χρηματοδοτική στήριξη των αγροτών στις επενδυτικές τους δραστηριότητες και στις τρέχουσες συναλλαγές, β) στη σύσταση Αγροτικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του προτύπου του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., γ) στη συγκρότηση συλλογικών παρεμβάσεων για την διακίνηση των εισροών στην αγροτική παραγωγή και δ) στην προσαρμογή του ΕΛΓΑ στις νέες συνθήκες παραγωγής και κλιματικών αλλαγών. Κατόπιν των ως άνω, ο βουλευτής ερωτά σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να υλοποιηθούν οι ανωτέρω προγραμματικές δεσμεύσεις της.