«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

Συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010 στις 18:30 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας (αίθουσα Ν.Σ., Διοικητήριο, Μεσολόγγι).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα εξής:

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Σύνδεση Ιονίας Οδού με Αστακό: Τμήμα Γέφυρα Γουριάς – Πλατυγιάλι (Χ.Θ. 7+200 έως 20+300)».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Σχολικής Στέγης έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά τη νομιμοποίηση υφιστάμενης επιχωμάτωσης θαλάσσιας περιοχής από το δυτικό άκρο Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Αναψυχής Βόνιτσας μέχρι το λιμανάκι Χώρας, στη Βόνιτσα Δήμου Ανακτορίου Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και του Δήμου Ναυπάκτου Νομού Αιτωλ/νίας με αντικείμενο αυτής την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης ζημιών στις πτέρυγες Διοίκησης και Διδασκαλίας του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου προϋπολογισμού 432.050,40 ευρώ και εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή αυτής.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Κοδέλα»» του Δήμου Θέρμου Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Διοικητικού & Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη συμπληρωματική θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν. 2672/1998, για την αντιμετώπιση αντίστοιχων δαπανών του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Ναυπάκτου της Ν.Α..
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνιος (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με την εγγραφή στον προϋπολογισμό της Ν.Α. οικονομικού έτους 2010 νέου Ειδικού Φορέα.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνιος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη – αποτύπωση θέσης νέου αγωγού ύδρευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Κυδωνιάς» του Δήμου Αποδοτίας Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Ν.Σ. για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» της πράξης με τίτλο: «Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης, προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών για τη Ν.Α. Αιτωλ/νίας», προϋπολογισμού 953.283,38 ευρώ.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Ν.Σ. για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων της πράξης με τίτλο: «Ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείου του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο», προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα» Νομού Αιτωλ/νίας με αντικείμενο αυτής την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείου του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο» προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ, εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου της Ν.Α. με τον αναπληρωτή αυτού στην, οριζόμενη από το άρθρο 5 της ως άνω σύμβασης, Κοινή, μεταξύ των συμβαλλομένων, Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά επέκταση – εκσυγχρονισμό συνεργείου αυτοκινήτων του Θεόδωρου Πλυταριά στο 6ο χλμ. της Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου Ν. Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ανανέωση – Επέκταση (εκσυγχρονισμός αγκυροβολίου) για την υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων», ιδιοκτησίας «ΕΚΟ ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ» στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Αμφιλοχίας Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Πρατήριο υγρών καυσίμων με Πλυντήριο – Λιπαντήριο αυτοκινήτων» ιδιοκτησίας «Καραμπά Κ. και Κερώση Ι. Ο.Ε.», που βρίσκεται εκτός σχεδίου Αγρινίου επί της Ε.Ο. Αγρινίου – Αμφιλοχίας Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).