«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 8 Ιουνίου 2010

«ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ! ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΕΧΤΕΙΤΕ! ΜΗΝ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ!»

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο ΕΡΜΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1911
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 8
ΤΗΛ.: 2641031569
FAX: 2641057390
e-mail: esagrinio@in.gr
http://ermaikistili.blogspot.com

ΑΓΡΙΝΙΟ:7-6-2010
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:13329
ΑΡΙΘΜ. ΑΡΧ.: Η/2/β

Προς:
 κ. Νομάρχη Αιτωλ/νίας
 κ. Πρόεδρο Ν.Σ. Αιτωλ/νίας
 κ.κ. Νομαρχιακούς Συμβούλους
 κ. Δήμαρχο Αγρινίου
 κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Αγρινίου
 κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Αγρινίου
 κ. Πρόεδρο Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας
 Ο.Κ.Ε. Νομού Αιτωλ/νίας
 Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Αγρινίου
 Δ/νση Εμπορίου της Ν.Α.
 Δ/νση Περιβάλλοντος της Ν.Α.
 Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.
 ΕΣΕΕ
 ΟΕΣΒΔΕΝ
 Ομοσπονδίες Ε.Σ. Πανελλαδικά
 Ε.Σ. Πανελλαδικά
 Ομοσπονδία Ε.Β. Αιτωλ/νίας
 Εργατικό Κέντρο Αγρίνιου
 Μέλη Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου
 Νομαρχιακές Επιτροπές κομμάτων Αιτωλ/νίας
 Μ.Μ.Ε. τοπικά και πανελλαδικά


Κύριοι
Σας αποστέλλουμε επιστολή μας με τίτλο:
«ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ!
ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΕΧΤΕΙΤΕ!
ΜΗΝ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ!»
Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη δική μας άποψη το θέμα έχει τεράστια σημασία και επιπτώσεις, όχι μόνο για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς εμπόρους, αλλά σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου μας.
Σας ζητάμε σύμφωνα με τις απόψεις σας ή να βρεθείτε αρωγοί στον αγώνα μας για την αποτροπή τετελεσμένων ή με καθαρό τρόπο αρωγοί στο αίτημα της εταιρείας.
Για το Δ.Σ. του ΕΣΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΑΙΔΩ

Υ.Γ. 1/ Η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβούλιου Επικρατείας, η οποία ασφαλώς και μπορεί να διαφοροποιηθεί σε τυχόν νέα συζήτηση του θέματος, έχει ληφθεί υφιστάμενης όμως ταυτόχρονα ισχυρότατης μειοψηφίας που εδράζεται στις επιπτώσεις των υπεραγορών στους τοπικούς κοινωνικούς ιστούς.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο ΕΡΜΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1911
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 8
ΤΗΛ.: 2641031569
FAX: 2641057390
e-mail: esagrinio@in.gr
http://ermaikistili.blogspot.com

ΑΓΡΙΝΙΟ:7-6-2010
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:13330
ΑΡΙΘΜ. ΑΡΧ.:Η/2/β

«ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ!
ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΕΧΤΕΙΤΕ!
ΜΗΝ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ!»

Στις 28/5/2010 λάβαμε έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας – με ημερομηνία αποστολής, 25/5/2010 – το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Λουκόπουλος.
Το έγγραφο απευθύνεται προς:
Την Ο.Κ.Ε. Νομού Αιτωλ/νίας, τον Δήμαρχο Αγρινίου και το Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας.
Στον Εμπορικό Σύλλογο, απλώς, κοινοποιείται.
Το συγκεκριμένο έγγραφο κοινοποιεί ότι:
Από τις 21/5/2010 η επιχείρηση «ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» έχει καταθέσει αίτηση στη γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου και ζητά χορήγηση άδειας για την ίδρυση υπεραγοράς λιανικού εμπορίου.

Την Τρίτη 1/6/2010, πάντα σαν κοινοποίηση, λάβαμε δύο νέα έγγραφα με ημερομηνία 28/5/2010.
Το 1ο είναι: ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Νομικού Συμβούλου της Ν.Α. Αιτωλ/νίας κου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ. της Ν.Α. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ που διατυπώνει την παρακάτω άποψή του:
«Ετέθη υπόψη μου η από 21/05/2010 αίτηση», της εταιρίας ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που απευθύνεται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο κατ’ άρθρον 10 Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 Ν. 3377/2005».
Στη συνέχεια αναφέρεται σε απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ (3037/2008) η οποία ορίζει ότι η διάταξη του άρθρου 10 Ν. 2323/1995 «αντίκειται ευθέως σε συνταγματικές διατάξεις και ως εκ τούτου είναι μη εφαρμοστέα και από τα αρμόδια διοικητικά όργανα», για να καταλήξει:
«Κατόπιν αυτών θα πρέπει κατά την άποψη μας, η υπόθεση να μην εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης από το Ν.Σ. κατά τα ανωτέρω, αφού η προαναφερόμενη διάταξη δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής κατ’ ουδένα τρόπο».

Αυτή είναι η άποψη του κου Ζησιμόπουλου ο οποίος την γνωστοποίει στον Πρόεδρο του Ν.Σ. κο Λουκόπουλο στις 28/5/2010

Το 2ο έγγραφο είναι του κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΟΥΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρου του Ν.Σ. της Ν.Α. Αιτωλ/νιας ο οποίος απευθύνεται προς την εταιρεία «ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
Κανάρη 9
Τ.Κ. 10671 – ΑΘΗΝΑ
Και της γνωστοποιεί ότι:
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησή σας, περί χορήγησης ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου στη θέση «Ρουπακιά» του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 οι οποίες αντικατέστησαν τις αντίστοιχες του άρθρου 10 του Ν. 2323/1995 εκκρίθηκαν από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματικές με την αριθ. 3037/2008 απόφασή της. Σχετική με την ανωτέρω είναι η επισυναπτόμενη στην παρούσα γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Αιτωλ/νίας.
Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι δεν προτιθέμεθα να εισάγουμε το σχετικό αίτημά σας ως θέμα σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Επειδή όλα έχουν την αξία τους κατά την αξιολόγησή τους, έχει για εμάς σημασία πως υπογράφει ο κ. Πρόεδρος αυτή του την επιστολή προς την «ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»:
Διατελούμε μετά τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δηλαδή όπως κάθε παρακατιανός όταν απευθύνεται σε ανώτερό του, όπως κάθε υφιστάμενος όταν απευθύνεται σε προϊστάμενό του.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου έκρινε αναγκαία την συγκεκριμένη μεγάλη εισαγωγή για λόγους ουσιαστικούς και όχι τυπικούς.
Μετά απ΄αυτή την ενημέρωση, δημόσια πλέον και υποχρεωτικά του Δ.Σ. του ΕΣΑ καταθέτει τα παρακάτω:
 «Ευχαριστούμε!» τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ η οποία μας κοινοποίησε έγγραφα για θέμα που μας αφορά άμεσα, αλλά ταυτόχρονα έκλεισε την υπόθεση χωρίς να μας αφήσει ούτε μια μέρα, το περιθώριο, να πούμε την άποψή μας.
 «Συγχαίρουμε!» τον Νομικό Σύμβουλο και τον Πρόεδρο του Ν.Σ. για τον καλό συντονισμό τους και την αμεσότητα των ενεργειών τους. Ίδια μέρα γνωμάτευση, ίδια μέρα ενημέρωση της ενδιαφερόμενης «ΚΑΡΦΟΥΡ».

Επί της ουσίας πλέον.
Οι διατάξεις του άρθρου και του Νόμου που ενημερώνει ο κ. Ζησιμόπουλος και δέχεται ο κ. Λουκόπουλος ότι κρίθηκαν αντισυνταγματικές το 2008, ισχύουν και σήμερα, οι κυβερνήσεις δεν τις έχουν αποσύρει ή τροποποιήσει, γι’ αυτό άλλωστε οι Νομικοί της γνωστής «ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΣ Α.Ε.» έκαναν αίτηση με βάση αυτές και όχι γιατί στερούνται νομικής κατάρτισης και επάρκειας. (είναι λατζόνια στη δουλειά τους για τα συμφέροντα της εταιρείας τους).
Ασφαλώς, εταιρεία και νομικοί δεν μπορούσαν να προσδοκούν καλύτερης μεταχείρισης, γιατί γνωρίζουν καλά ότι αν τυχόν – λέμε εμείς αν τυχόν – το Ν.Σ. έδειχνε «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ» για τα μικρομάγαζα που κλείνουν και τους έλεγε «όχι» στην αίτησή τους, τότε θα έτρεχαν για πολύ καιρό σε ανώτατα δικαστήρια και θα καθυστερούσε η δουλειά τους, όπως συμβαίνει στους άλλους Νομούς και τις Ν.Α. της Χώρας που μάλλον, οι εκεί νομικοί τους σύμβουλοι και πρόεδροι των Ν.Σ. δεν είναι τόσο σαν τους κ.κ. Ζησιμόπουλο και Λουκόπουλο σπουδαγμένοι.

Κυρίες και κύριοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι.

Η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου σας και η αντίδραση του Προέδρου του Ν.Σ. σημαίνει απλά απεμπόληση θεσμικών, πολιτικών, κοινωνικών κ.α. αρμοδιοτήτων σας.
Δυστυχώς για εσάς, αλλά πρέπει να απαντήσετε στο κεντρικό ερώτημα:
Ποια είναι η αποστολή σας;
Είστε άβουλοι κλητήρες νομικών γνωματεύσεων
ή
Πολιτικό όργανο εκπροσώπησης των πολιτών;
Η συνεργασία του νομικού συμβούλου σας και του προέδρου του Ν.Σ. σας, ενταφιάζει τον θεσμικό πολιτικό χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης.
(αλήθεια, το θέμα της εκτροπής του Αχελώου έτσι το προσεγγίζετε; ότι πει ο νομικός σύμβουλος του υπουργείου και ο γραμματέας του υπουργού το δέχεστε;)

Κυρίες και κύριοι Ν.Σ.

Τα μικρομάγαζα κλείνουν.
Οι υπεραγορές αλώνουν τις τοπικές αγορές.
Τα υπερκαταστήματα πολλαπλασιάζονται και μαζί τους η ανεργία, η ωριαία απασχόληση, η εργασιακή ομηρία, η κατάργηση των συμβάσεων, η εξαπάτηση του καταναλωτή, η κυριαρχία των καρτέλ, η ακρίβεια κ.α.
Ο κοινωνικός ιστός συνθλίβεται, οι πελατειακές σχέσεις – για «κατόπιν ενεργειών μου» πρόσληψη υπαλλήλου σε υπεραγορά με καθεστώς γαλέρας – παίρνει μορφή χιονοστιβάδας.
Οι απολύσεις αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς.
Όλοι πλέον ομολογούν και στατιστικά αποδεικνύεται ότι οι υπεραγορές φέραν ακρίβεια με εναρμονισμένες πρακτικές, φέραν κλείσιμο επιχειρήσεων, φέραν μείωση θέσεων εργασίας, φέραν εξαφάνιση της τοπικής παραγωγής, φέραν μεταλλαγμένα, φέραν απώλεια τοπικού εισοδήματος.

Κυρίες και κύριοι Ν.Σ.

Οι απαντήσεις – δώρο προς την εταιρεία «ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» είναι για εμάς εχθρική ενέργεια.

Δεν ζητούμε, διεκδικούμε και απαιτούμε:

Άμεση παρέμβαση και ανάκληση της απάντησης – δώρο προς την ΚΑΡΦΟΥΡ.

Σύγκληση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ή συζήτηση του θέματος εντός των προθεσμιών που προβλέπονται σε όποια ημερομηνία επιλέξετε πλην της 7ης /6/2010.

Το Δ.Σ. του ΕΣΑ

Υ.Γ. Θέλουμε να ξεκαθαριστεί δημόσια το «ποιος είναι με ποιον», όχι με το τι λέει, αλλά με το τι πράττει.