«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Στοχοθεσία Δήμων και Περιφερειών - Η διαδικασία - Ο ρόλος των εργαζομένων

Στοχοθεσία Δήμων και Περιφερειών - Η διαδικασία - Ο ρόλος των εργαζομένων
Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Υπ. Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, σχετικά με τη διαδικασία «Διοίκησης με Στόχους ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού» και τις σχετικές διατάξεις του N.4369/2016 (Άρθρα 22, 23 και 31), στο οποίο ζητείται η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σύμφωνα με το έγγραφο, οι Στόχοι πρέπει να είναι: συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί και συμφωνημένοι, ρεαλιστικοί και χρονικά δεσμευτικοί.
Στα κυριότερα θέματα διαδικασίας, επισημαίνονται τα εξής:


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ