«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΞΙ(6) ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΞΙ(6) ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π.    ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-3-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη Παύλου, εγκρίθηκε η πρόσληψη έξι (6) μόνιμων  ιατρών που θα καλύψουν τις ανάγκες του αυτόνομου Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου Αγρινίου.
Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι οι εξής:

-         Μία(1) θέση Διευθυντή (Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γενικής Ιατρικής)
-         Μία(1) θέση Επιμελητή Α΄(Παθολογίας ή Καρδιολογίας)
-         Μία(1) θέση Επιμελητή Α΄(Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γενικής Ιατρικής)
-         Μία(1) θέση Επιμελητή Β΄(Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Γενικής Ιατρικής)
-         Μία(1) θέση Επιμελητή Β΄(Παθολογίας ή Χειρουργικής ή Γενικής Ιατρικής)
-         Μία(1) θέση Επιμελητή Β΄(Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής)
Η ανωτέρω εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, σχετικά με την αυτόνομη υποστήριξη του Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου Αγρινίου, την αποσυμφόρηση κυρίως της Παθολογικής κλινικής και όχι μόνο, και θα συμβάλει τα μέγιστα στην βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στα Εξωτερική Ιατρεία, όπου υπάρχει μεγάλος φόρτος περιστατικών προς αντιμετώπιση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr και αρχίζει στις 10/4/2018 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 27/4/2018 ώρα 23.59.


                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης