«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη 3Κ/2018 και εμπειρία, ασφάλιση, αίτηση: Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Προκήρυξη 3Κ/2018 και εμπειρία, ασφάλιση, αίτηση: Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Με την Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών), να είναι σε εξέλιξη, το epoli.gr σήμερα απαντά σε ερωτήματα αναγνωστών, προκειμένου να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες, ως προς τη σωστή συμπλήρωση – υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
[Πατώντας πάνω στα κεφαλαία γράμματα που ακολουθούν, δείτε προηγούμενα άρθρα με ερωτήσεις – απαντήσεις αναγνωστών, αμέσως μετά την δημοσίευση (Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Στ’, Z’)
Επίσης, πηγαίνοντας στην ενότητα ΡΕΠΟΡΤΑΖ κι επιλέγοντας αυτή, μπορείτε να δείτε άρθρα – αναλύσεις της Προκήρυξης.]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ