«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Πρόσληψη δύο χειρουργών στο Νοσοκομείο Αγρινίου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4δ/Γ.Π.7482/5-3-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΔΡ465ΦΥΟ-ΞΚΤ)  απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, τοποθετήθηκαν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο(2) ιατροί στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να συνεχίσουν την άσκηση στην ιατρική ειδικότητα της Χειρουργικής για...
δύο(2) και ένα(1) έτη αντίστοιχα. Οι ιατροί θα αναλάβουν υπηρεσία το προσεχές χρονικό διάστημα και θα ενισχύσουν την όλη λειτουργία της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγρινίου.

Πρόσληψη δύο χειρουργών στο Νοσοκομείο Αγρινίου

                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης