«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 28 Μαΐου 2009

Η Δ/νση Αλιείας Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας για το φαινόμενο έκλυσης υδρόθειου στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού

Ολοκληρώθηκε από την Δ/νση Αλιείας Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας η πρώτη φάση παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης που διαμορφώθηκε στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού μετά την εκδήλωση του φαινομένου έκλυσης υδρόθειου που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 στην διάρκεια σφοδρότατης κακοκαιρίας. Το γεγονός αυτό είχε γίνει αισθητό στην περιοχή λόγω της δυσάρεστης οσμής και είχε προκαλέσει σημαντική καταστροφή στα ψάρια.
Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής η Δ/νση Αλιείας της κατέγραψε για πρώτη φορά την κατάσταση του υδάτινου συστήματος την στιγμή που συνέβαινε το γεγονός και στην συνέχεια την διαδικασίας αποκατάστασης των συνηθισμένων συνθηκών του συστήματος. Στην διάρκεια που συνέβαινε το γεγονός είχαν καταγραφεί μηδενικές τιμές οξυγόνου, ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες νερού και σχετικά αυξημένες τιμές αλατότητας στο μεγαλύτερο τμήμα των επιφανειακών υδάτων της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού. Το γεγονός αυτό είναι γνωστό ότι προκαλείται από την βίαια ώθηση και άνοδο των εγκλωβισμένων υδάτων πού βρίσκονται στα βαθύτερα τμήματα της λιμνοθάλασσας και παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων που έγινε από την την Δ/νση Αλιείας προκύπτουν τα ακόλουθα δεδομένα:
Mετά την μεγάλη κακοκαιρία και την έκκληση υδρόθειου στις 4-12-08 εμφανίζεται η πρώτη μέτρηση στις 7/1/09 με Οξυγόνο έως τα 15 μέτρα δηλ. όπως ήτα το οικοσύστημα το 1952. Βαθμιαία το σύστημα επανήλθε και στις 20-5-09 βρίσκουμε
την ανοξική ζώνη στα 7 μέτρα αφού μεσολάβησε μία περίοδο με υπέρκορα νερά στην επιφάνεια των οποίων επίσης βαθμιαία υποχώρησε ο κορεσμός τους.
Η αλατότητα μετά την μεγάλη κακοκαιρία και την ώθηση υδάτινων μαζών προς την επιφάνεια που οδήγησε στην έκκληση υδρόθειου στις 4-12-08 εμφανίζεται στη πρώτη μέτρηση στις 7/1/09 ασυνήθιστα υψηλή, για την περιοχή στην επιφάνεια, με ανάμιξη νερών και διατάραξη της στρωμάτωσης. Η κατάσταση αποκαταστάθηκε βαθμιαία και έτσι το σύστημα επανήλθε στην γνωστή κατάσταση όπως εμφανίζεται στη μέτρηση στις 20-5-09 με έντονη ζώνωση που ήδη παρατηρείται από την μέτρηση του Μαρτίου.
Η θερμοκρασία πιθανώς αποκαλύπτει στοιχεία για το βάθος από όπου προέρχονταν τα νερά με το υδρόθειο όταν έγινε το γεγονός του Δεκεμβρίου και στο οποίο καταγράφηκαν απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες 160C. Έτσι στην μέτρηση του Μαΐου με ισχυρή πια στρωμάτωση η θερμοκρασία αυτή (η οποία μπορείτε να είναι σταθερή όλο τον χρόνο εφόσον δεν διαταράσσετε η στρωμάτωση ) βρίσκεται στα νερά βάθους 8-9 μέτρων δηλαδή ακριβώς πάνω από το επίπεδο της ανοξικής ζώνης. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την σημασία της σταθερής υποχώρησης της ανοξικής ζώνης σε μεγαλύτερο βάθος.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν σύμφωνα με την Δ/νση Αλιείας τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Α) Την δεκαετία του ’90 η ανοξική ζώνη είχε φτάσει σε βάθος 4 μέτρα από την επιφάνεια (από τα 15 μέτρα που καταγράφονταν το 1952 και τα 11μέτρα το 1970 ) με αποτέλεσμα τα φαινόμενα μαζικών θανάτων των ψαριών και της αποπνικτικής ατμόσφαιρας να είναι συνηθισμένο φαινόμενο, με μεγάλες επιπτώσεις στο εισόδημα των ψαράδων αλλά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και ίσως και στην ασφάλεια τους σε περίπτωση περεταίρω επιδείνωσης.
Β) Με τα έργα που γίνανε από το τέλος της δεκαετίας του ’90 η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί με την ανοξική ζώνη να έχει κατέβει στα 7 μέτρα και κυρίως να αποδεικνύεται ότι υπάρχει δυνατότητα περεταίρω βελτίωσης και επαναφοράς του συστήματος.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας δίνοντας τα παραπάνω στοιχεία επιδιώκει να θέσει ενώπιων των πολιτών και των φορέων με σαφήνεια την κατάσταση και να ενημερώσει για τα ακόλουθα:
Α) Η θετικά διαμορφούμενη κατάσταση δεν είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί αλλά αντίθετα είναι δυνατόν πάλι να επιδεινωθεί αν δεν γίνουν οι επιπλέον αναγκαίες παρεμβάσεις και αν δεν προστατευθεί ο χώρος από ανεξέλεγκτη ρύπανση. Στην κατεύθυνση αυτή οι υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα συμβάλουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Β) Για την συνέχεια των έργων που απαιτούνται και έχουν ως τώρα προσδιοριστεί υπάρχει περιβαλλοντική ωριμότητα και απαιτείται η άμεση έγκριση της χρηματοδότησης τους. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εφιστά στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας την υψηλή ιεράρχηση του θέματος. Επισημαίνουμε ότι ενώ το βασικότερο από τα έργα αυτά το 2006 είχε εγκριθεί για ένταξη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το Φθινόπωρο του ίδιου έτους απεντάχθηκε.
Γ) Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας γνωρίζοντας ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού λόγω των χαρακτηριστικών της σας συνδυασμός ιδιαίτερης σημασίας υγροτόπου και μίας από τις ελάχιστες σε διεθνές επίπεδο λιμνοθαλάσσιας περιοχής με τόσο εκτεταμένη ανοξική ζώνη θα συμβάλει άμεσα με αντίστοιχες με την σημασία του θέματος πρωτοβουλίες της ώστε να διευρύνει να εμπλουτίσει και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες γύρω από αυτή σε επιστημονικό και διαχειριστικό επίπεδο.
Στόχος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η μετατροπή της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού από περιβαλλοντική απειλή σε κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξης περιοχής με Ευρωπαϊκό και διεθνές ενδιαφέρον ως μια υποδειγματική περίπτωση ανάσχεσης της επιδείνωσης και αποκατάστασης μιας περιοχής με τόσο έντονα χαρακτηριστικά ανοξίας.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ