«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 27 Μαΐου 2009

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Από τo Τμήμα Παρέμβασης Εισοδηματικών Ενισχύσεων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνονται τα εξής:
Από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος (ΕΛΟΓAΚ) απεστάλησαν οι καταστάσεις των κατ’ αρχάς δικαιούχων και κατ’ αρχάς απορριπτόμενων ποιοτικής ενίσχυσης αιγοπροβείου γάλακτος έτους 2008 κατά Δημοτικό Διαμέρισμα.
Οι καταστάσεις αυτές θα διαβιβασθούν στους Δήμους του Νομού μας, προκειμένου να αναρτηθούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα επί επτά (7) εργάσιμες ημέρες ώστε να ενημερωθούν οι παραγωγοί και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις σε περίπτωση διαφωνίας τους, συνυποβάλλοντας όλα τα στοιχεία ή και τα παραστατικά που να αποδεικνύουν το βάσιμο της ένστασης.
Οι ενστάσεις θα υποβληθούν στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την λήξη της περιόδου ανάρτησης των καταστάσεων στα Δημοτικά Διαμερίσματα.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στο site του ΕΛΟΓAK και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elog.gr (θέση: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008) υπάρχουν όλες οι πληροφορίες των «καταρχήν δικαιούχων» και των «καταρχήν απορριπτόμενων» παραγωγών, της εν λόγω ποιοτικής ενίσχυσης. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να παίρνουν πληροφορίες σχετικά με την κατάταξή τους, κάνοντας αναζήτηση με το Α.Φ.Μ. τους.
Επίσης οι παραγωγοί για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης ή στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στον υπεύθυνο του Τμήματος Π.Ε.Ε. κ. Κοντογιάννη Γεώργιο στο τηλ. 2631055540 ή στην κ. Πλαφουντζή Ελένη στο τηλ. 2631055542.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ