«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 20 Μαΐου 2009

Πανελλήνιος Έρανος στη Ναύπακτο υπέρ του Αντικαρκινικού Αγώνα

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009, από τις 9:00 το πρωί διενεργείται στη Ναύπακτο ο Πανελλήνιος Έρανος υπέρ του Αντικαρκινικού Αγώνα.

Ο Έρανος είναι σημαντικός, αφού τα έσοδά του διατίθενται αποκλειστικά για την ενίσχυση των αντικαρκινικών νοσοκομείων και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας για την κάλυψη των πολλαπλών αναγκών και την εφαρμογή των ερευνητικών προγραμμάτων τους, με κέντρο βάρους την πρόσληψη και καταπολέμηση του καρκίνου.