«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 18 Μαΐου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Ν.Σ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 18 Μαίου 2009 στις 18:30 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ν.Σ. (Διοικητήριο Ν.Α)
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
Απόφαση του Ν.Σ. σχετικά με την απομάκρυνση κατά τους θερινούς μήνες από τον κόλπο της Ναυπάκτου των ελλιμενιζομένων σε αυτόν φορτηγών πλοίων (σχετικές οι αριθ. 71/2007 και 60/2008 αποφάσεις του Ν.Σ.).
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα σύνδεσης της ζεύξης Ακτίο – Πρέβεζας με τον Δυτικό Άξονα Β –Ν».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Παροχή σύμφωνης γνώμης του Ν.Σ. για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ».
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).
Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου που αφορά μονάδα πλυντηρίου αδρανών υλικών, σπαστηροτριβείου, ασφαλτομίγματος και ετοίμου σκυροδέματος της εταιρίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Ρογγιά» του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου του Δήμου Θεστιέων Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 αιγοπροβάτων (Ι.Ζ. = 12) ιδιοκτησίας Κοσμά Δέσποινας, Κοσμά Ταξιάρχη και Κοσμά Ιωάννη σε γήπεδο εμβαδού 5.018,80 τ.μ. στη θέση «Μαύρικας» του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Παροχή σύμφωνης γνώμης του Ν.Σ. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στα πλαίσια της Πρόσκλησης με Κωδικό 01/23/01 που αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2007 – 2013.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).
Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 8 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,5 MW (συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 20 MW)» και γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης για τη διασύνδεσή του, της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» στη θέση «Σκοπιά» του Δήμου Ναυπάκτου Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Διοικητικού & Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων μαθητών ΕΠΑ.Σ (Επαγγελματικών Σχολών) Μαθητείας του Ν. 3475/2006 του Ο.Α.Ε.Δ., για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στη Ν.Α. Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).
Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Συνεργείο Επισκευής & Συντήρησης Επιβατικών Αυτοκινήτων – Ελαφρών Φορτηγών», που βρίσκεται τμήμα του γηπέδου εντός ορίων οικισμού και τμήμα του εκτός ορίων οικισμού στη θέση «Γιαννούζι» του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας, επί γηπέδου έκτασης 5.648,26 τ.μ. .
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου που αφορά υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 300 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, ιδιοκτησίας «ΚΙΡΚΗ Α.Ε.», στη θέση «Φράξια Ζώταινας» του Τοπικού Διαμερίσματος Μοναστηρακίου του Δήμου Ανακτορίου Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Διοικητικού & Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν. 2672/1998, για την αντιμετώπιση αντίστοιχων δαπανών του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Αγρινίου.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).
Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2009.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).
Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά το εργοστάσιο παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρίας «Γ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.Ε.» το οποίο είναι εγκατεστημένο στο 7ο χλμ της Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).
Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου που αφορά τη μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας εντατικής εκτροφής διαφόρων μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών, δυναμικότητας 262 τόνων για την οποία έχει μισθωθεί θαλάσσια έκταση 24 στρεμμάτων, από τη θέση «Παλιονήσι» του Δήμου Ανακτορίου Νομού Αιτωλ/νίας, στη θέση «Διόνι» του Δήμου Οινιαδών Νομού Αιτωλ/νίας .
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).