«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Αξιολόγηση στο Δημόσιο: Η διαδικασία αναλυτικά [Εγκύκλιος & Οδηγίες]

Αξιολόγηση στο Δημόσιο: Η διαδικασία αναλυτικά [Εγκύκλιος & Οδηγίες]
Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), με τον οποίο εισάγεται το νέο σύστημα αξιολόγησης για τους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, όπως αυτό ορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 αυτού.
Επισημαίνεται ότι, στις διατάξεις του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης υπάγονται οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ