«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Ο Δήμαρχος Δοξάτου για την απόφασή του να βάλει σε απορριμματοφόρο Διευθυντή του...!

Δήμαρχος Δοξάτου: Σύννομη και αναγκαία η απόφασή μου
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμαρχος Δοξάτου, Δημήτριος Δαλακάκης, αναφορικά με το θέμα που ανέδειξε το epoli.gr με την απόφαση του αναπληρωτή του, να αναθέσει στον Διευθυντή Περιβάλλοντος του Δήμου, καθήκοντα συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων. Στα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσής του, ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής: α) Η σχετική απόφαση, παρόλο που υπογράφεται από τον αναπληρωτή του, αποτελεί δική του εντολή, β) ότι αυτή είναι νόμιμη (ανάθεση παράλληλων καθηκόντων), γ) εάν η ερμηνεία τής σχετική με την απόφασή του διάταξης είναι εσφαλμένη ή αν υπάρχει σχετική απαγορευτική εγκύκλιος, τότε θα ανακληθεί η επίμαχη απόφαση και δ) ότι ο Διευθυντής Περιβάλλοντος δεν εξέφρασε, αρχικά, αντίθεση στην απόφαση και πληροφόρησε πως, θα αναλάβει τα καθήκοντα που τα ανατεθήκαν και ότι, η άρνησή του, έγινε γνωστή μεταγενέστερα της έναρξης αποκομιδής των απορριμμάτων κατά την 4η/7/2016.
Ο κ. Δαλακάκης, στην ίδια ανακοίνωση, αφού αναφέρει τις ελλείψεις του Δήμου του, στις Υπηρεσίες Πρασίνου και Καθαριότητας, απαντά και στην ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τονίζοντας πως, «επικίνδυνη» κατά τη γνώμη του, είναι «η μη συλλογή των απορριμμάτων», χαρακτηρίζοντάς την ίδια ανακοίνωση, ταυτόχρονα, «βεβιασμένη», αφήνοντάς την, «στην κρίση των πολιτών και δη των νέων και των ανέργων», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει.
Ακολουθεί η ανακοίνωση σε μορφή .pdf