«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Επιχορήγηση ΟΤΑ για ληξιπρόθεσμες οφειλές - H διαδικασία

Επιχορήγηση ΟΤΑ για ληξιπρόθεσμες οφειλές - H διαδικασία
Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, Γιάννη Μπαλάφα, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, παρέχει οδηγίες, για τη διαδικασία επιχορήγησης των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
Ειδικότερα, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν ενταχθεί στον υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, δύνανται να επιχορηγηθούν εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), από πιστώσεις που μεταφέρονται για τον σκοπό αυτό στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
Κάθε δικαιούχος φορέας μπορεί να....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ