«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των Ακτών Κολύμβησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας &Ιονίου

Ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 362 ακτές κολύμβησης πραγματοποιούν, με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι τρεις Διευθύνσεις Υδάτων (Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕΙ.


Συγκεκριμένα...
η παρακολούθηση γίνεται σε 79 ακτές της Δυτικής Ελλάδας, σε 145 ακτές της Πελοποννήσου και σε 138 ακτές του Ιονίου, που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αναπτυξιακή, αισθητική και τουριστική άποψη ή σε αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.

Οι μετρήσεις γίνονται, σε όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, με συγκεκριμένη συχνότητα, μεθόδους και κανόνες και αφορούν τόσο τη μικροβιολογική, όσο και τη φυσικοχημική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και της ποιότητας των υδάτων για όλες τις ακτές αναρτώνται, συνεχώς, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: http://www.apd-depin.gov.gr, από τη διαδρομή: Ύδατα/Ακτές κολύμβησης, απ’ όπου εύκολα οι πολίτες μπορούν να έχουν πλήρη ενημέρωση.