«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009

ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ-ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΨΗΦΙΖΟΝΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟY Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγγελοκάστρου Δήμου Αγγελοκάστρου από τον εκλογέα Aβράμπο Γεώργιο μέχρι και την εκλογέα Καπελλάρη Κατίνα.
2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγγελοκάστρου Δήμου Αγγελοκάστρου από την εκλογέα Καπλάνη Γεωργία μέχρι και την εκλογέα Μουτεσίδη Πέπω.
3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟY Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγγελοκάστρου Δήμου Αγγελοκάστρου από την εκλογέα Μπακογιάννη Αναστασία μέχρι και τον εκλογέα Ροινα Δημήτριο.
4 ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟY Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγγελοκάστρου Δήμου Αγγελοκάστρου από την εκλογέα Ρόμπολα Αντωνία μέχρι και την εκλογέα Ψύλλη Μαρία.
5 ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟY Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κλεισορρευμάτων Δήμου Αγγελοκάστρου.
6 ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟY ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ) ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λυσιμαχείας Δήμου Αγγελοκάστρου από την εκλογέα Αθανασίου Σπυριδούλα μέχρι και την εκλογέα Μπάκα Δήμητρα.
7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟY Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ) ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λυσιμαχείας Δήμου Αγγελοκάστρου από την εκλογέα Μπακοκοιλιά Δήμητρα μέχρι και την εκλογέα Ψυχογυιού Χριστίνα.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
8 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
B1 ΑΙΘΟΥΣΑ)" "1. ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Αβακουμίδη Παναγιώτα μέχρι και τον εκλογέα Βλάχο Παύλο.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου.
3. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Επιτελείου Αστυνομικής Δ/νσης Ακαρνανίας.
4. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου.
5. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου.
6. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου.
7. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου. "
9 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- Β2 ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Βλάχου Αντιγόνη μέχρι και την εκλογέα Καζάκου Πολυξένη.
10 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΤΑΞΗ Β1) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Καζαντζή Αικατερίνη μέχρι και τον εκλογέα Κοσκινόπουλο Γεώργιο.
11 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΤΑΞΗ Γ2) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Κοσμά Αθανασία μέχρι και την εκλογέα Μαχαλιώτη Παρασκευή.
12 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Α 1) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Μαχα Φώτιο μέχρι και τον εκλογέα Ξυθάλη Παναγιώτη.
13 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΤΑΞΗ Δ 1) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Οικονόμου Αγγελική μέχρι και την εκλογέα Σαλαμούρα Χρυσούλα.
14 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΤΑΞΗ Δ 2) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Σαλαμούρα Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Τζογάνη Σπυριδούλα.
15 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Α 2)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Τζογάνη Αντώνιο μέχρι και τον εκλογέα Φλωροσκούφη Βασίλειο.
16 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Β 2)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Φλώρου Αναστασία μέχρι και τον εκλογέα Ψυχογυιό Δημήτριο.
17 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Α 1,
απέναντι από την είσοδο)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Αβακομίδη Κωνσταντίνο μέχρι και την εκλογέα Ασαρ Ελισσάβετ.
18 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Ασημάκη Αλεξάνδρα μέχρι και τον εκλογέα Γαλαζούλα Παληγιαννοπουλ. Θεόδωρο.
19 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΤΑΞΗ Β 2) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Γαλάνη Αμαλία μέχρι και την εκλογέα Γρίβα Χαρίκλεια.
20 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ (ΙΣΟΓΕΙΟ- αίθουσα με συρόμενη πόρτα) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Γρίβα Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Θεοδοσάτου Θεοδώρα.
21 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ 17- δίπλα από αίθουσα εκδηλώσεων) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Θεοδοσίου Βασιλική μέχρι και την εκλογέα Καπελάκη Θεοδώρα.
22 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΙΘΟΥΣΑ 10) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Καπελάκη Απόστολο μέχρι και την εκλογέα Κασσαγιάννη Μαρία.
23 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΙΘΟΥΣΑ 11) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Κασσαγιάννη Θωμά μέχρι και την εκλογέα Κοκώνη Χρυσοβαλάντω.
24 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΙΘΟΥΣΑ 12)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Κοκώνη Άγγελο μέχρι και την εκλογέα Κούση Σπυριδούλα.
25 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ 13) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Κούση Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Λαμπρόπουλο Χρήστο.
26 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ 14) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Λαμπροπούλου Αγγελική μέχρι και την εκλογέα Μαρνέζου Πηνελόπη.
27 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ 15) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Μαρνελάκη Ελένη μέχρι και τον εκλογέα Μπαλουμη Αναστάσιο.
28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ 16) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Μπαλτά Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Νικολαιδη Ιωάννη.
29 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ 2,
δεξιά)" " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Νικολάου Αγγελική μέχρι και την εκλογέα Πανοπούλου Χριστίνα.
"
30 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ 3,
δεξιά)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Πάνου Βασίλειο μέχρι και τον εκλογέα Παπασπύρο Λάμπρο.
31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Ε2)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Παπασπύρου Αλέξανδρο μέχρι και την εκλογέα Πρέζα Χριστίνα.
32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Ε 1)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Πρέζα Αριστείδη μέχρι και την εκλογέα Σιακαβέλλα Φρειδερίκη.
33 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Δ 2)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Σιακαβέλλα Δημήτριο μέχρι και την εκλογέα Σταμάτη Χρυσάνθη.
34 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Δ 1)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Σταμάτη Αλέξανδρο μέχρι και την εκλογέα Τζορουχοβα Σαιντα.
35 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ 1)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Τζορουχοφ Αλέξανδρο μέχρι και την εκλογέα Τσινιά Μαρία.
36 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ 2)" "1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Τσινόπουλο Ιωάννη μέχρι και τον εκλογέα Ψιλόπουλο Δημήτριο.
2. Άνδρες - Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Διαμαντέικων του 2ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου. "
37 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Λ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 5-ΠΑΡΟΔΟΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΤΑΞΗ Β 1,
αριστερά - ΑΙΘΟΥΣΑ 4)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Αβακομίδη Ελένη μέχρι και την εκλογέα Γεωργούλα Νίκη.
38 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 5-ΠΑΡΟΔΟΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΤΑΞΗ Β 2,
αριστερα - ΑΙΘΟΥΣΑ 3)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Γεωργούλα Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Ιωαννίδη Παναγιώτη.
39 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 5-ΠΑΡΟΔΟΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΤΑΞΗ Α 2,
δεξιά - ΑΙΘΟΥΣΑ 1)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Ιωάννου Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Κιλια Λεωνίδα.
40 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 5-ΠΑΡΟΔΟΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΤΑΞΗ Α 1,
δεξιά - ΑΙΘΟΥΣΑ 2)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Κιόχο Αλέξανδρο μέχρι και την εκλογέα Λιάτσου Χριστίνα.
41 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 5-ΠΑΡΟΔΟΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΤΑΞΗ Γ 1,
πρώτη αίθουσα δεξιά - ΑΙΘΟΥΣΑ 5)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Λιβαθινό Χρήστο μέχρι και την εκλογέα Μπιτσώρη Μαρία.
42 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-(είσοδος από Η. Πολυτεχνείου 97-99) (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΤΑΞΗ Ε 1,
αριστερά)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Μπιτσώρη Γεώργιο μέχρι και τον εκλογέα Παπαζώη Ευάγγελο.
43 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-(είσοδος από Η. Πολυτεχνείου 97-99) (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΤΑΞΗ Β 2,
δεξιά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Παπαθανάση Ανδρονίκη μέχρι και την εκλογέα Σιορίκη Χαρίκλεια.
44 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-(είσοδος από Η. Πολυτεχνείου 97-99) (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΤΑΞΗ Δ 1,
αριστερά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Σιορίκη Γεώργιο μέχρι και την εκλογέα Τσαμπαλα Αικατερίνη.
45 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-(είσοδος από Η. Πολυτεχνείου 97-99) (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΤΑΞΗ Β 1, απέναντι από τη σκάλα) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Τσανάκα Αρχόντω μέχρι και την εκλογέα Ψώφιου Γεωργία.
46 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΚΑΒΓΙΟΥΛΑ- ΠΑΡ. ΓΟΥΝΑΡΗ ( ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Α 1)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Αβράμπο Ιωάννη μέχρι και τον εκλογέα Βίγλα Παναγιώτη.
47 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΣ ΚΑΒΓΙΟΥΛΑ- ΠΑΡ. ΓΟΥΝΑΡΗ ( ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Δ 2)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Βίλδου Βαια μέχρι και τον εκλογέα Γρομητσάρη Σοφοκλή Γεράσιμο.
48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ (δεξιά προς περιμετρική οδό)
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Β 1,
δεξιά)" "1. ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Γυρνά Χρήστο μέχρι και την εκλογέα Ζώτου Σωτηρία.
2. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Πυργίου του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου. "
49 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ (δεξιά προς περιμετρική οδό)
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Α 1,
δεξιά)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Ηγούμενο Αλκιβιάδη μέχρι και την εκλογέα Καραμπίχα Μαρία.
50 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ (δεξιά προς περιμετρική οδό)
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Β 3,
αριστερά)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Καραμπα Αφροδίτη μέχρι και την εκλογέα Κοντου Φωτεινή.
51 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ
(ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ 10 - δεξιά) Παλαιο 1ο Λύκειο Αγρινίου " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Κοντούλη Βασιλική μέχρι και τον εκλογέα Λιάκο Κωνσταντίνο.
52 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ 11 - αριστερα) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Λιάκου Ελπίδα μέχρι και την εκλογέα Μιχάλη Σταυρούλα.
53 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ 13 - αριστερα) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Μιχάλη Αλέξη μέχρι και την εκλογέα Νταλιάνη Ειρήνη.
54 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ 2 - αριστερά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Νταλιάνη Δημήτριο μέχρι και την εκλογέα Παραδείση Κατίνα.
55 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ 1 -αριστερά)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Παραδείση Ηλία μέχρι και τον εκλογέα Σιορίκη Χρήστο.
56 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ 3 - δεξιά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Σιούρτο Ανδρέα μέχρι και τον εκλογέα Τασούλα Δημοσθένη.
57 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ν΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ 4 - δεξιά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Τασούλη Αρχοντούλα μέχρι και την εκλογέα Τσόλκα Σπυριδούλα.
58 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "1ο ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ 5 - δίπλα από χώρο εκδηλώσεων)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Τσόλκα Απόστολο μέχρι και την εκλογέα Ψυχογυιού Ευτυχία.
59 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ " 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Γ-1,
δεξιά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Αβακομίδη Παναγιώτη μέχρι και τον εκλογέα Γαιτανη Χρήστο.
60 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ " 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ Α-1,
αριστερά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Γαλαζούλα Δανια μέχρι και την εκλογέα Εμμανουήλ Ζωή.
61 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΥ ΣΟΥΛΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ ΣΤ-1)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Ερβαιν Ιωάννη - Ιάκωβο μέχρι και την εκλογέα Κανταρτζή Μαγδαληνή.
62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ -
ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΥ ΣΟΥΛΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΤΑΞΗ ΣΤ-2)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Καντερέ Θεοδώρα μέχρι και την εκλογέα Κολοφωτιά Χρυσούλα.
63 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΘΥΣΙΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Κολοφωτιά Σπυρίδωνα μέχρι και τον εκλογέα Μακκα Σεραφείμ.
64 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΘΥΣΙΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Μακράκη Αικατερίνη μέχρι και τον εκλογέα Μπισμπίκη Ιωάννη.
65 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΘΥΣΙΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Μπιστα Μάνθα μέχρι και την εκλογέα Παπαθανάση Χρυσή.
66 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ
Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 36
(ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ Α-2 , αριστερά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Παπαθανάση Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Σακελλαριάδη Ευαγγελία.
67 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ξ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ
Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 36
(ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ Β-4, αριστερά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Σακελλαριάδη Βασίλειο μέχρι και τον εκλογέα Στραβοδήμο Χρήστο.
68 "ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΞΑ' ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ)" ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ
Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 36
(ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ Α-3, αριστερά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Στραβοδήμου Ακριβή μέχρι και την εκλογέα Τσίρκα Μαρία.
69 "ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΞΒ' ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΡΙΝΙΟ)" ΑΓΡΙΝΙΟ "3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ
Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 36
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Α-1, αριστερά)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου Εκλογικού Διαμερίσματος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγρινίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Τσίρκα Γεώργιο μέχρι και τον εκλογέα Ψύλλη Βασίλειο.
70 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΞΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΔΟΣ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Αβαρικιώτου Σταμούλα μέχρι και την εκλογέα Γκούβα Χρύσο.
71 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΞΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΔΟΣ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Γκούβα Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Καλαιτζή Διαμάντω.
72 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΞΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
από νότια είσοδο)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Καλαιτζίδη Κυριάκο μέχρι και την εκλογέα Κουβέλη Ευφροσύνη.
73 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΞΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Α-1)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Κουβέλη Αριστοτέλη μέχρι και τον εκλογέα Μαυρομάτη Ανέστη.
74 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΞΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Α-2)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Μαυρομμάτη Αλεξάνδρα μέχρι και την εκλογέα Ξηρού Ευαγγελία.
75 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΞΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Β-1)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Ξουργια Ανδρεάνα μέχρι και τον εκλογέα Σαλαούνη Αθανάσιο.
76 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΞΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ-1)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Σαλταούρα Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Τσακαλου Αγαθή.
77 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠO
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ-2)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Τσακαρδάνου Παναγιώτα μέχρι και την εκλογέα Ψώφιου Αλεξάνδρα.
78 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγρινίου.
79 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ) ΔΟΚΙΜΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ (Α΄ ΚΤΙΡΙΟ-
ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δοκιμίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Αβδελά Αναστασία μέχρι και την εκλογέα Ζαχαράκη Χρυσάνθη.
80 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ) ΔΟΚΙΜΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
(Α΄ ΚΤΙΡΙΟ-
ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 2)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δοκιμίου Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Ζαχαράκη Βασίλειο μέχρι και την εκλογέα Λαυράνου Μαρία.
81 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ) ΔΟΚΙΜΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
(Α' ΚΤΙΡΙΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1) " "1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δοκιμίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Λειμονή Θεοδώρα μέχρι και τον εκλογέα Παπιτσα Παύλο.
2.Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο με Κωδικό Αριθμό 17410. "
82 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ) ΔΟΚΙΜΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ (Α΄ ΚΤΙΡΙΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 2) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δοκιμίου Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Παπουτση Αλίκη μέχρι και την εκλογέα Χρυσικού Μαγδαλινή.
83 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ) ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ 1) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καλυβίων Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα μέχρι και την εκλογέα Ζαπαντιώτη Χρυσαυγή.
84 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ) ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ 2) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καλυβίων Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Ζαπαντιώτη Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Λυγδα Χριστίνα.
85 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ) ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ 3) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καλυβίων Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Λυγδα Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Σαγανα Φωτεινή.
86 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ) ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ 4) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καλυβίων Δήμου Αγρινίου από τον εκλογέα Σαγανα Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Ψυλια Κωνσταντίνα.
87 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Π΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ) ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καμαρούλας Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Αγγελη Γεωργία μέχρι και την εκλογέα Ματσούκα Αρετή.
88 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ) ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καμαρούλας Δήμου Αγρινίου από την εκλογέα Μελα Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Χριστάκη Σπυρίδωνα.
89 "ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ)" ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΪΝΑΣ ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΪΝΑΣ ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σκουτεσιάδας Δήμου Αγρινίου.
ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
90 "ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ)" ΑΙΤΩΛΙΚΟ "ΛΥΚΕΙΟ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ - Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " "1. ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού Δήμου Αιτωλικού από την εκλογέα Αγγελη Αναστασία μέχρι και τον εκλογέα Γεντουλα Ιωάννη.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού. "
91 "ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ)" ΑΙΤΩΛΙΚΟ "ΛΥΚΕΙΟ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ - Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού Δήμου Αιτωλικού από την εκλογέα Γερασίμου Αλεξάνδρα μέχρι και τον εκλογέα Καβάγια Σωτήριο.
92 "ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
AΙΤΩΛΙΚΟΥ)" ΑΙΤΩΛΙΚΟ "ΛΥΚΕΙΟ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ - Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού Δήμου Αιτωλικού από την εκλογέα Καβαλιέρη Αγγελική μέχρι και την εκλογέα Καστούλη Αικατερίνη.
93 "ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ)" ΑΙΤΩΛΙΚΟ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού Δήμου Αιτωλικού από την εκλογέα Καταπόδη Ελένη μέχρι και την εκλογέα Λασκαράτου Παναγιώτα.
94 "ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
AΙΤΩΛΙΚΟΥ)" ΑΙΤΩΛΙΚΟ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΜΕΣΑΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού Δήμου Αιτωλικού από τον εκλογέα Λατσινο Χρήστο μέχρι και την εκλογέα Μπαστάνη Βασιλική.
95 ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) ΑΙΤΩΛΙΚΟ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού Δήμου Αιτωλικού από τον εκλογέα Μπαστάνη Βασίλειο μέχρι και τον εκλογέα Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη.
96 "ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ)" ΑΙΤΩΛΙΚΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (είσοδος από οδό Α.Συγγρού) -
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού Δήμου Αιτωλικού από την εκλογέα Παναγιωτοπούλου Αθανασία μέχρι και τον εκλογέα Σερμεντζέλη Παναγιώτη.
97 ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) ΑΙΤΩΛΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (είσοδος από οδό Α.Συγγρού) - Β' ΑΙΘΟΥΣΑ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού Δήμου Αιτωλικού από την εκλογέα Σιαδήμα Αθανασία μέχρι και τον εκλογέα Τρίτση Φώτιο.
98 "ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ)" ΑΙΤΩΛΙΚΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (είσοδος από οδό Α.Συγγρού) -
ΜΕΣΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αιτωλικού Δήμου Αιτωλικού από την εκλογέα Τριφιάτη Ιωάννα μέχρι και τον εκλογέα Ψυλογιάννη Σπυρίδωνα.
99 "ΔΗΜΟΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ)" ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ "ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Ηλία Δήμου Αιτωλικού.
100 ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΑΜΝΑΣ) ΣΤΑΜΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σταμνάς Δήμου Αιτωλικού από την εκλογέα Αβασκαντήρα Αδαμαντία μέχρι και την εκλογέα Κοπανέλη Μαρία.
101 ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΑΜΝΑΣ) ΣΤΑΜΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σταμνάς Δήμου Αιτωλικού από τον εκλογέα Κοπανέλη Ανδρέα μέχρι και τον εκλογέα Πάγκαλο Θεόδωρο.
102 ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΑΜΝΑΣ) ΣΤΑΜΝΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΜΝΑΣ (ΑΝΩΓΕΙΟ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σταμνάς Δήμου Αιτωλικού από την εκλογέα Πάγκαλου Ασπασία μέχρι και την εκλογέα Χριστοδούλου Δήμητρα.
103 ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΕΪΚΩΝ) ΦΡΑΓΚΟΥΛΕΪΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΕΪΚΩΝ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Φραγκουλέικων Δήμου Αιτωλικού.
104 ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ) ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Χρυσοβεργίου Δήμου Αιτωλικού.
ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ
105 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ) ΚΑΝΔΗΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ- ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κανδήλας Δήμου Αλυζίας από την εκλογέα Αγορη Αγγελική μέχρι και την εκλογέα Λεκατσα Φωτεινή.
106 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ) ΚΑΝΔΗΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κανδήλας Δήμου Αλυζίας από τον εκλογέα Λεκατσα Αντώνιο μέχρι και τον εκλογέα Νίκο Ελευθέριο.
107 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ) ΚΑΝΔΗΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κανδήλας Δήμου Αλυζίας από την εκλογέα Οικονόμου Εριφύλη μέχρι και τον εκλογέα Χούτα Κωνσταντίνο.
108 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ) ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ (Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αρχοντοχωρίου Δήμου Αλυζίας από τον εκλογέα Αγαθαγγελίδη Ελευθέριο μέχρι και την εκλογέα Κολοβού Μαρία.
109 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ) ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ (Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αρχοντοχωρίου Δήμου Αλυζίας από την εκλογέα Κολοκούρη Ευαγγελία μέχρι και την εκλογέα Πατούλα Σταματία.
110 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ) ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ (Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αρχοντοχωρίου Δήμου Αλυζίας από την εκλογέα Πεταλιά Αθανασία μέχρι και την εκλογέα Ψαράκη Χρυσούλα.
111 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΝΑΚΑ) ΒΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΚΑ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βάρνακα Δήμου Αλυζίας.
112 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΥΤΙΚΑ) ΜΥΤΙΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μύτικα Δήμου Αλυζίας από την εκλογέα Αγαπητού Ευαγγελία μέχρι και την εκλογέα Μαντά Σταυρούλα.
113 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΥΤΙΚΑ) ΜΥΤΙΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) "Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μύτικα Δήμου Αλυζίας από τον εκλογέα Μαντά Βλάσσιο μέχρι και τον εκλογέα Χρήστου Στέφανο.
"
114 ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ (ΛΥΟΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παναγούλας Δήμου Αλυζίας.
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
115 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Αβδελά Αρετή μέχρι και την εκλογέα Γωγολου Χριστίνα.
116 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Δαγλα Αναστασία μέχρι και τον εκλογέα Καππέ Αθανάσιο.
117 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Καραβια Ευαγγελία μέχρι και την εκλογέα Κούσουλα Ελένη.
118 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Κουσουρή Αλεξάνδρα μέχρι και την εκλογέα Μολώνη Τούλα.
119 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας από τον εκλογέα Μολώνη Γεώργιο μέχρι και τον εκλογέα Νάσσιο Ιωάννη.
120 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Νάσσιου Δέσποινα μέχρι και τον εκλογέα Σαλαγιάννη Λεωνίδα.
121 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Σαλμά Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Τηνιακό Νικόλαο.
122 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) "1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Τηνιακού Βούλα μέχρι και τον εκλογέα Ψωφάκη Δημήτριο.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας.
3. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Σταθμού Τροχαίας Αμφιλοχίας. "
123 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Μπούκας του Τοπικού Διαμερίσματος Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας.
124 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ) ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμπελακίου Δήμου Αμφιλοχίας.
125 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΕΙΑΔΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΙΑΔΑΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Αρειάδας του Τοπικού Διαμερίσματος Αμπελακίου Δήμου Αμφιλοχίας.
126 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Κάμπου του Τοπικού Διαμερίσματος Αμπελακίου Δήμου Αμφιλοχίας.
127 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ) ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ανοιξιάτικου Δήμου Αμφιλοχίας από τον εκλογέα Αγγελη Στέφανο μέχρι και την εκλογέα Μυγα Σπυριδούλα.
128 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ) ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ανοιξιάτικου Δήμου Αμφιλοχίας από τον εκλογέα Μυγα Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Χρυσικού Φωτεινή.
129 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Προφήτη Ηλία του Τοπικού Διαμερίσματος Ανοιξιάτικου Δήμου Αμφιλοχίας.
130 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Ξηρολιβάδου του Τοπικού Διαμερίσματος Ανοιξιάτικου Δήμου Αμφιλοχίας.
131 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Αγίας Τριάδας του Τοπικού Διαμερίσματος Ανοιξιάτικου Δήμου Αμφιλοχίας.
132 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΤΕΛΕΑΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΑΣ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Πτελέας του Τοπικού Διαμερίσματος Ανοιξιάτικου Δήμου Αμφιλοχίας.
133 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ) ΒΑΡΕΤΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βαρετάδας Δήμου Αμφιλοχίας.
134 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Κ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ) ΚΕΧΡΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κεχρινιάς Δήμου Αμφιλοχίας.
135 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΠΟΘΕΚΛΑΣ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΘΕΚΛΑΣ
ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Κομποθέκλας του Τοπικού Διαμερίσματος Κεχρινιάς Δήμου Αμφιλοχίας.
136 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΟΥ
ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Κανάλου του Τοπικού Διαμερίσματος Κεχρινιάς Δήμου Αμφιλοχίας.
137 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ) ΛΟΥΤΡΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λουτρού Δήμου Αμφιλοχίας από τον εκλογέα Αθανασόπουλο Φώτιο μέχρι και την εκλογέα Κουρεμένου Σαββούλα.
138 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ) ΛΟΥΤΡΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λουτρού Δήμου Αμφιλοχίας από τον εκλογέα Κούτσικο Βασίλειο μέχρι και την εκλογέα Σταμουλάκη Ελένη.
139 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ) ΛΟΥΤΡΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΜΕΣΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λουτρού Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Σταμούλη Σοφία μέχρι και την εκλογέα Ψώφιου Αικατερίνη.
140 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟΥ) ΒΑΡΕΤΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μέγα Κάμπου Δήμου Αμφιλοχίας.
141 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ) ΣΑΡΔΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σαρδινίων Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Αγγελη Ανίτα Νικόλ μέχρι και τον εκλογέα Παπαδοπούλου Δήμητρα.
142 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ) ΣΑΡΔΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σαρδινίων Δήμου Αμφιλοχίας από τον εκλογέα Παπαζέκο Βασίλειο μέχρι και την εκλογέα Ψηλού Μαρία.
143 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΑΡΤΟΥ) ΣΠΑΡΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σπάρτου Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Αβράμου Δήμητρα μέχρι και τον εκλογέα Μητσοικάλη Σπυρίδωνα.
144 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Λ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΑΡΤΟΥ) ΣΠΑΡΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΟΥ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) "Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σπάρτου Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Μητσοκάλη Αγαθή μέχρι και τον εκλογέα Ψωρούλα Χαράλαμπο.
"
145 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΛΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΑΝΟΥ) ΣΤΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Στάνου Δήμου Αμφιλοχίας από την εκλογέα Αβδελα Βασιλική μέχρι και την εκλογέα Καρακώστα Χρυσούλα.
146 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΛΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΑΝΟΥ) ΣΤΑΝΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΝΟΥ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Στάνου Δήμου Αμφιλοχίας από τον εκλογέα Καρακώστα Άγγελο μέχρι και την εκλογέα Παλιούρα Φωτεινή.
147 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΛΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΑΝΟΥ) ΣΤΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ (ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) "Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Στάνου Δήμου Αμφιλοχίας από τον εκλογέα Παλιούρα Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Ψωφάκη Χρήστο.
"
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
148 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΝΙΤΣΗΣ) ΒΟΝΙΤΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΗΣ (Α΄ ΛΥΟΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) "1. ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βόνιτσας του Δήμου Ανακτορίου από την εκλογέα Αγγελίδου Αναστασία μέχρι και την εκλογέα Ζαρκαδούλα Χριστίνα.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο με Κωδικό Αριθμό 17400. "
149 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΝΙΤΣΗΣ) ΒΟΝΙΤΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΗΣ (Β΄ΛΥΟΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βόνιτσας του Δήμου Ανακτορίου από τον εκλογέα Ζαρκαδούλα Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Κομποτιάτη Λαμπρινή.
150 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΝΙΤΣΗΣ) ΒΟΝΙΤΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΗΣ (Γ΄ ΛΥΟΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βονίτσης του Δήμου Ανακτορίου από τον εκλογέα Κομποτιάτη Βασίλειο μέχρι και την εκλογέα Μαρκοπούλου Μαρία.
151 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΝΙΤΣΗΣ) ΒΟΝΙΤΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΗΣ (Δ΄ ΛΥΟΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βονίτσης Δήμου Ανακτορίου από την εκλογέα Μασούρα Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Παλαιογιάννη Παναγιώτη.
152 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΝΙΤΣΗΣ) ΒΟΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΗΣ (ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βονίτσης Δήμου Ανακτορίου από την εκλογέα Παληογιάννη Αθανασία μέχρι και τον εκλογέα Στεργιόπουλο Ιωάννη.
153 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΝΙΤΣΗΣ) ΒΟΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) "1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βονίτσης Δήμου Ανακτορίου από την εκλογέα Στεργιοπούλου Βιβή μέχρι και τον εκλογέα Ψυχογιό Ιωάννη.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Βονίτσης. "
154 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ Z΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δήμου Ανακτορίου.
155 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ H΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΥΜΟΥ) ΔΡΥΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δρυμού Δήμου Ανακτορίου.
156 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΥΡΙΟΥ) ΘΥΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΥΡΙΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Θυρίου Δήμου Ανακτορίου από την εκλογέα Αθανασίου Όλγα μέχρι και την εκλογέα Μαιργιώτη Χαρίκλεια.
157 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΥΡΙΟΥ) ΘΥΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΥΡΙΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Θυρίου Δήμου Ανακτορίου από την εκλογέα Μακαντάση Δαυιδούλα μέχρι και τον εκλογέα Χριστιά Σταύρο.
158 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ) ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
Α΄ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μοναστηρακίου Δήμου Ανακτορίου από την εκλογέα Αβραάμ Κωνσταντίνα μέχρι και τον εκλογέα Κουλτούκη Σωτήριο.
159 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ) ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
Β΄ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μοναστηρακίου Δήμου Ανακτορίου από την εκλογέα Κουνέλη Αικατερίνη μέχρι και τον εκλογέα Πεταλά Σπυρίδωνα.
160 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ) ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μοναστηρακίου Δήμου Ανακτορίου από τον εκλογέα Πετρόπουλο Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Χριστάκια Χρήστο.
161 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ) ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλιαμπέλων Δήμου Ανακτορίου από την εκλογέα Αβράμη Χρυσάνθη μέχρι και τον εκλογέα Λύτρα Χρήστο.
162 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ) ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλιαμπέλων Δήμου Ανακτορίου από τον εκλογέα Λώλο Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Ψυχογιό Απόστολο.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
163 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ) ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αντιρρίου Δήμου Αντιρρίου από τον εκλογέα Αγγελόπουλο ΄Αγγελο μέχρι και την εκλογέα Λουκίδη Σοφία.
164 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ) ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αντιρρίου Δήμου Αντιρρίου από τον εκλογέα Λουκίδη Αναστάσιο μέχρι και την εκλογέα Ψυλλια Βασιλική.
165 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ) ΜΑΚΥΝΕΙΑ "ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μακύνειας του Δήμου Αντιρρίου.
166 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ) ΡΙΖΑ "ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΑΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Ρίζας του Τοπικού Διαμερίσματος Μακύνειας Δήμου Αντιρρίου.
167 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ) ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μολυκρείου Δήμου Αντιρρίου.
168 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ) ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ "ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Πλατανίτη του Τοπικού Διαμερίσματος Μολυκρείου Δήμου Αντιρρίου.
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
169 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ) " ΑΝΩ ΧΩΡΑ "ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Τοπικού Διαμερίσματος ΄Ανω Χώρας Δήμου Αποδοτίας.
170 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ) " ΑΜΠΕΛΑΚΙΩ- ΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩ- ΤΙΣΣΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Τοπικού Διαμερίσματος Αμπελακιώτισσας Δήμου Αποδοτίας.
171 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) " ΓΡΗΓΟΡΙΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γρηγορίου Δήμου Αποδοτίας.
172 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗΣ)" ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ελατόβρυσης του Δήμου Αποδοτίας.
173 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ)" ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κάτω Χώρας του Δήμου Αποδοτίας.
174 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ)" ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κρυονερίων Δήμου Αποδοτίας.
175 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ)" ΑΝΑΒΡΥΤΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αναβρυτής Δήμου Αποδοτίας.
176 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΣΠΡΙΑΣ)" ΑΣΠΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΙΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ασπριάς Δήμου Αποδοτίας.
177 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ)" ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γραμμένης Οξυάς Δήμου Αποδοτίας.
178 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΛΑΤΟΥΣ) " ΕΛΑΤΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ελατούς Δήμου Αποδοτίας.
179 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ) " ΚΑΛΛΟΝΗ "ΟΙΚΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καλλονής Δήμου Αποδοτίας.
180 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ) " ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καταφυγίου του Δήμου Αποδοτίας.
181 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ)" ΓΟΛΕΜΙΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΟΛΕΜΙΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Γολεμίου του Τοπικού Διαμερίσματος Καταφυγίου του Δήμου Αποδοτίας.
182 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ)" ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κεντρικής Δήμου Αποδοτίας.
183 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ)" ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κοκκινοχωρίου Δήμου Αποδοτίας.
184 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΙΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΥΔΩΝΕΑΣ)" ΚΥΔΩΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κυδωνέας Δήμου Αποδοτίας.
185 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΙΖ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΛΕΥΚΑΣ)" ΛΕΥΚΑ "ΚΤΙΡΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λεύκας Δήμου Αποδοτίας.
186 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΙΗ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΛΙΜΝΙΤΣΑΣ)" ΛΙΜΝΙΤΣΑ "ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΜΝΙΤΣΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λιμνίτσας Δήμου Αποδοτίας.
187 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΙΘ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ)" ΜΑΝΔΡΙΝΗ "ΟΙΚΗΜΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μανδρινής Δήμου Αποδοτίας.
188 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Κ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΟΔΟΥ)" ΠΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΔΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πόδου Δήμου Αποδοτίας.
189 "ΔΗΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΚΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ)" ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Τερψιθέας Δήμου Αποδοτίας.
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
190 "ΔΗΜΟΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ)" ΠΑΠΠΑΔΑΤΕΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ
(Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παππαδατών του Δήμου Αρακύνθου από τον εκλογέα Αγγελάκη Παντελή μέχρι και τον εκλογέα Κεφαλή Χρήστο.
191 "ΔΗΜΟΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ)" ΠΑΠΠΑΔΑΤΕΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ
(Β΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παππαδατών Δήμου Αρακύνθου από τον εκλογέα Κίτσο Αχιλλευ μέχρι και τον εκλογέα Παλαιογιάννη Χρήστο.
192 "ΔΗΜΟΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ)" ΠΑΠΠΑΔΑΤΕΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ
(Α΄ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παππαδατών Δήμου Αρακύνθου από την εκλογέα Παληκαρώνα Άννα μέχρι και την εκλογέα Ψαράκη Σπυριδούλα.
193 "ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ)" ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος ΄Ανω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου.
194 "ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ)" ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γραμματικούς Δήμου Αρακύνθου από την εκλογέα Αγγελοκωστοπούλου Κωνσταντίνα μέχρι και την εκλογέα Κουζέλη Χαρά.
195 "ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ)" ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ Α΄ ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γραμματικούς Δήμου Αρακύνθου από τον εκλογέα Κουζέλη Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Ψαρρα Χρήστο.
196 "ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ)" ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ζευγαρακίου του Δήμου Αρακύνθου από την εκλογέα Αβράμπου Αλεξάνδρα μέχρι και την εκλογέα Μονάντερου Σοφία.
197 "ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ)" ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
(ΔΥΤ. ΚΤΙΡΙΟ-
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ζευγαρακίου του Δήμου Αρακύνθου από την εκλογέα Μοντούρη Ελένη μέχρι και την εκλογέα Ψαρροπούλου Βασιλική.
198 "ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ)" ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κάτω Κερασόβου του Δήμου Αρακύνθου.
199 "ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ)" ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ματαράγκας του Δήμου Αρακύνθου από την εκλογέα Αγγελη Αδαμαντία μέχρι και την εκλογέα Καραβανα Σωτηρία.
200 "ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ)" ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΜΕΣΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ματαράγκας του Δήμου Αρακύνθου από τον εκλογέα Καραβανα Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Μάρκου Δημητρίου Χαρίκλεια.
201 "ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ)" ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ματαράγκας του Δήμου Αρακύνθου από την εκλογέα Μαρούδα Βασιλική μέχρι και την εκλογέα Σαλάππα Φανή.
202 "ΔΗΜΟΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ)" ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΜΕΣΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ματαράγκας του Δήμου Αρακύνθου από τον εκλογέα Σαλάππα Άγγελο μέχρι και την εκλογέα Ψαρροπούλου Παγώνα.
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
203 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΣΤΑΚΟΥ)" ΑΣΤΑΚΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΤΑΚΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ -
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" "1. ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Αγαθοπούλου Μαριάνθη μέχρι και τον εκλογέα Δαυλή Παντελή.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Αστακού.
3. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Λιμενικού Σταθμού Αστακού.
4. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Λιμενικού Σταθμού Πλατυγιαλίου. "
204 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΣΤΑΚΟΥ)" ΑΣΤΑΚΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΤΑΚΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Δελαπόρτα Αικατερίνη μέχρι και τον εκλογέα Καταγή Παναγιώτη.
205 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΣΤΑΚΟΥ)" ΑΣΤΑΚΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΤΑΚΟΥ
(ΛΥΟΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Καταπόδη Γεωργία μέχρι και τον εκλογέα Λύσσαρη Ταξιάρχη.
206 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΣΤΑΚΟΥ)" ΑΣΤΑΚΟΣ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΣΤΑΚΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από τον εκλογέα Λύχνο Δημοσθένη μέχρι και την εκλογέα Νίνου Μαρία.
207 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΣΤΑΚΟΥ)" ΑΣΤΑΚΟΣ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Νιτσόλα Αργυρώ μέχρι και την εκλογέα Σπετσέρη Φωτεινή.
208 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΣΤΑΚΟΥ)" ΑΣΤΑΚΟΣ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από τον εκλογέα Σπετσέρη Αλέξανδρο μέχρι και τον εκλογέα Ψωμά Σωτήριο.
209 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ)" ΑΓΡΑΜΠΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγραμπέλων του Δήμου Αστακού.
210 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ)" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ "ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βασιλόπουλου του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Αρκαδινού Ειρήνη μέχρι και την εκλογέα Μακρή Πηνελόπη.
211 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ)" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ "ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βασιλόπουλου του Δήμου Αστακού από τον εκλογέα Μακρή Άγγελο μέχρι και την εκλογέα Χριστοπούλου Παναγιώτα.
212 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ)" ΒΛΥΖΙΑΝΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βλυζιανών του Δήμου Αστακού.
213 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ)" ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καραϊσκάκη του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Αθανασούλα Καλλιόπη μέχρι και την εκλογέα Μαυριακα Χρυσαυγή.
214 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ)" ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καραϊσκάκη του Δήμου Αστακού από τον εκλογέα Μαυριακα Άγγελο μέχρι και τον εκλογέα Ψώφιο Χρήστο.
215 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΑΧΑΙΡΑ)" ΜΑΧΑΙΡΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΧΑΙΡΑ (ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μαχαιρά του Δήμου Αστακού.
216 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ)" ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μπαμπίνης του Δήμου Αστακού.
217 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ)" ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιομάνινας του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Αγγελη Ελένη μέχρι και τον εκλογέα Κυργιο Χρήστο.
218 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΙΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ)" ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιομάνινας του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Κυργιου Αλεξάνδρα μέχρι και την εκλογέα Πανδρεμένου Δέσποινα.
219 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΙΖ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ)" ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιομάνινας του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Παπαγεωργίου Ιουλία μέχρι και την εκλογέα Χολέβα Καλλιρόη.
220 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΙΗ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ)" ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Προδρόμου του Δήμου Αστακού.
221 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΙΘ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ)" ΣΚΟΥΡΤΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σκουρτούς του Δήμου Αστακού.
222 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
Κ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ-
ΒΟΥΝΙΟΥ)" "ΣΤΡΟΓΓΥ-
ΛΟΒΟΥΝΙΟ" "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥ-
ΛΟΒΟΥΝΙΟΥ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Στρογγυλοβουνίου του Δήμου Αστακού.
223 "ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΚΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ)" ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Χρυσοβίτσας του Δήμου Αστακού.
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
224 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΘΕΡΜΟΥ)" ΘΕΡΜΟ " ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
1η ΛΥΟΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " "1. ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Θέρμου του Δήμου Θέρμου από την εκλογέα Αγγελάκη Γεωργία μέχρι και την εκλογέα Καλημέρη Χρυσάνθη.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου. "
225 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΘΕΡΜΟΥ)" ΘΕΡΜΟ " ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
2η ΛΥΟΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Θέρμου του Δήμου Θέρμου από την εκλογέα Καλλιακμάνη Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Λάμπο Σπυρίδωνα.
226 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΘΕΡΜΟΥ)" ΘΕΡΜΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΜΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Θέρμου του Δήμου Θέρμου από την εκλογέα Λάμπου Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Ντζούφρα Χρήστο.
227 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Θέρμου)" ΘΕΡΜΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΜΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Θέρμου του Δήμου Θέρμου από τον εκλογέα Ντίνο Δημήτριο μέχρι και την εκλογέα Σουρτου Μαργαρίτα.
228 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΘΕΡΜΟΥ)" ΘΕΡΜΟ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΜΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Θέρμου του Δήμου Θέρμου από την εκλογέα Σπαθιά Ανδριάνα μέχρι και τον εκλογέα Ψαρρά Παναγιώτη.
229 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ)" ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Χρυσοβίτσας του Δήμου Θέρμου.
230 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΒΑΡΙΚΟΥ)" ΑΒΑΡΙΚΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΒΑΡΙΚΟΥ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αβαρίκου του Δήμου Θέρμου.
231 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ)" ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
(Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίας Σοφίας του Δήμου Θέρμου.
232 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ)" ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αετόπετρας του Δήμου Θέρμου.
233 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ)" ΑΜΒΡΑΚΙΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμβρακιάς του Δήμου Θέρμου.
234 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ)" ΑΝΑΛΗΨΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
(Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αναλήψεως του Δήμου Θέρμου από την εκλογέα Αβακούμ Ελευθερία μέχρι και την εκλογέα Μαντζανα Ξανθή.
235 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ)" ΑΝΑΛΗΨΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
(ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αναλήψεως του Δήμου Θέρμου από την εκλογέα Μαραγγούλα Αποστολία μέχρι και την εκλογέα Χρησταθάκη Αικατερίνη.
236 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΟΦΤΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ" "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΦΤΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Κόφτρας του Τοπικού Διαμερίσματος Αναλήψεως του Δήμου Θέρμου.
237 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ)" ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αργυρού Πηγαδίου του Δήμου Θέρμου.
238 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙΟΥ)" ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Διασελλακίου του Δήμου Θέρμου.
239 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΙΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΥ)" ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Διπλατάνου του Δήμου Θέρμου.
240 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΙΖ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΡΥΜΩΝΟΣ)" ΔΡΥΜΩΝΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΥΜΩΝΑ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δρυμώνος του Δήμου Θέρμου.
241 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΙΗ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ)" ΚΑΛΟΥΔΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καλουδίου του Δήμου Θέρμου.
242 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΙΘ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΑΡΑΘΙΑ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ" "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΑΘΙΑ
ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Μαραθιά του Τοπικού Διαμερίσματος Καλουδίου του Δήμου Θέρμου.
243 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Κ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ)" ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κάτω Χρυσοβίτσας του Δήμου Θέρμου.
244 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΚΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ)" "ΚΟΚΚΙΝΟ-
ΒΡΥΣΗ" "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κοκκινόβρυσης του Δήμου Θέρμου.
245 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΚΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΟΝΙΣΚΑΣ)" ΚΟΝΙΣΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κόνισκας του Δήμου Θέρμου.
246 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΚΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΛΕΥΚΟΥ" ΛΕΥΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λευκού του Δήμου Θέρμου.
247 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΚΔ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΥΡΤΙΑΣ)" ΑΝΩ ΜΥΡΤΙΑ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΥΡΤΙΑΣ
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου.
248 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΚΕ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΥΡΤΙΑΣ)" ΜΥΡΤΙΑ "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Παλαιομύλου του Τοπικού Διαμερίσματος Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου.
249 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΚΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ)" ΝΕΡΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεροχωρίου του Δήμου Θέρμου.
250 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΚΖ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΓΚΟΒΑΣ
ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ" "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΚΟΒΑΣ
ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Μελίγκοβας του Τοπικού Διαμερίσματος Νεροχωρίου του Δήμου Θέρμου.
251 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΚΗ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΜΦΙΟΥ)" ΠΑΜΦΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΜΦΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παμφίου του Δήμου Θέρμου.
252 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΚΘ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΚΟΥ)" ΠΕΡΚΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΚΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πέρκου του Δήμου Θέρμου.
253 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ Λ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πετροχωρίου του Δήμου Θέρμου.
254 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΛΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ) ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σιταραλώνων του Δήμου Θέρμου.
255 "ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΛΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΧΑΛΙΚΙΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ)" ΧΑΛΙΚΙΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ
ΧΑΛΙΚΙΟΥ-
ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Χαλικίου-Αμβρακιάς του Δήμου Θέρμου.
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ
256 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καινουργίου του Δήμου Θεστιέων από τον εκλογέα Αβράμπο Λάμπρο μέχρι και τον εκλογέα Δολκα Ελευθέριο.
257 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καινουργίου Δήμου Θεστιέων από τον εκλογέα Δόσιο Αλέξανδρο μέχρι και την εκλογέα Καρρά Σταθούλα.
258 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καινουργίου Δήμου Θεστιέων από τον εκλογέα Καρρά Αλέξανδρο μέχρι και την εκλογέα Λουκα Φωτεινή.
259 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καινουργίου Δήμου Θεστιέων από τον εκλογέα Λουκα Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Παναγιωταρά Κωνσταντίνο.
260 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καινουργίου Δήμου Θεστιέων από τον εκλογέα Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Σπυροπούλου Πελαγία.
261 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καινουργίου Δήμου Θεστιέων από τον εκλογέα Σταικο Γεώργιο μέχρι και την εκλογέα Ψιλού Δανάη.
262 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ) ΝΕΑ ΑΒΟΡΑΝΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νέας Αβόρανης Δήμου Θεστιέων από τον εκλογέα Αγγελόπουλο Γεώργιο μέχρι και τον εκλογέα Μανδέλλο Χρήστο.
263 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ) ΝΕΑ ΑΒΟΡΑΝΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νέας Αβόρανης Δήμου Θεστιέων από την εκλογέα Μανδέλλου Άννα μέχρι και την εκλογέα Χριστοδούλου Παναγιώτα.
264 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων από τον εκλογέα Αβράμπο Θεμιστοκλή μέχρι και τον εκλογέα Ζιώγα Γεώργιο.
265 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων από την εκλογέα Ζυγούρη Αγαθή μέχρι και τον εκλογέα Κολοφωτιά Χρήστο.
266 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων από την εκλογέα Κομπογιάννη Αικατερίνη μέχρι και την εκλογέα Μπέκου Διονυσία.
267 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων από την εκλογέα Μπεκούλη Αθανασία μέχρι και την εκλογέα Παρμάκη Στυλιανή.
268 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ (Β΄ ΚΤΙΡΙΟ-NEΟ, ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων από τον εκλογέα Παρμάκη Δημήτριο μέχρι και τον εκλογέα Σύρρο Χρήστο.
269 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων από την εκλογέα Σύρρου Αλεξάνδρα μέχρι και τον εκλογέα Ψωνη Χρήστο.
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
270 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " "1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Αβασκαντήρα Ιωάννη μέχρι και τον εκλογέα Αποστολάκο Γεώργιο.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Επιτελείου Αστυνομικής Δ/νσης Αιτωλίας.
3. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου.
4. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου. "
271 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Αποστολόπουλο Αγγελή μέχρι και την εκλογέα Βούλγαρη Μαρία.
272 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Βούλγαρη Γεώργιο μέχρι και την εκλογέα Γκουβάτσου Κωνσταντίνα.
"
273 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Γκούβρα Αθηνά μέχρι και την εκλογέα Δροσοπούλου Σοφία.
274 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Δρόσο Γεώργιο μέχρι και τον εκλογέα Θωίδη Παναγιώτη.
275 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Θωμοπούλου Μαρία μέχρι και τον εκλογέα Καπούλα Σπυρίδωνα.
276 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Καπουρδέλη Βασιλική μέχρι και τον εκλογέα Κατσαρογιάννη Σπυρίδωνα.
277 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Κατσαρό Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Κοταντάκη Ελένη.
278 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Κοταντάκη Δημήτριο μέχρι και την εκλογέα Κωνσταντέλλου Ιουλία.
279 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" "1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Κωνσταντέλο Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Λύτρα Σπυριδούλα.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου. "
280 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Λύτρα Αγγελή μέχρι και την εκλογέα Μαυροκέφαλου Άννα.
281 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Μαυρομμάτη Αντώνιο μέχρι και τον εκλογέα Μπάρλα Σπυρίδωνα.
282 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ
(ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Μπαρμπαρίτσα Βασιλική μέχρι και την εκλογέα Νατσικώστα Μαρία.
283 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "1ο ΛΥΚΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Νατσικώστα Παναγιώτη μέχρι και τον εκλογέα Παληκυρα Μιχαήλ.
284 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-
ΚΑΛΛΟΝΗ-
ΙΣΟΓΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ" "1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Παλημέρη Αιμιλία μέχρι και την εκλογέα Παπανδρέου Σπυριδούλα.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο με Κωδικό Αριθμό 9053.
3. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο με Κωδικό Αριθμό 9099."
285 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-
ΚΑΛΛΟΝΗ-
ΙΣΟΓΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Παπανικολάου Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Πουλίδα Χάιδω.
286 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΖ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-
ΚΑΛΛΟΝΗ-
ΙΣΟΓΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Πουλίδα Νικόλαο μέχρι και τον εκλογέα Σιάμο Χριστόφορο.
287 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΗ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "ΤΕΕ
Τέρμα Σ. Τρικούπη
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Σιάμου Αναστασία μέχρι και την εκλογέα Στεφανάκια Ασήμω.
288 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΘ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "ΤΕΕ
Τέρμα Σ. Τρικούπη
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Στεφανάτο Γεώργιο μέχρι και τον εκλογέα Τσαλαφούτα Χρήστο.
289 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Κ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Τσαμαδιά Αικατερίνη μέχρι και τον εκλογέα Φλώρο Χρήστο.
290 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)" ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ "2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ-
ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσολογγίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Φλώρου Αθηνά μέχρι και την εκλογέα Ψυχραμη Τρισεύγενη.
291 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)" ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Αγγελόπουλο Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Κατσιμπάρου Παναγιώτα.
292 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)" ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Κεφαλα Αικατερίνη μέχρι και την εκλογέα Ψεύτη Μαρία.
293 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΔ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)" ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΙΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Κουτσοχερίου του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μεσολογγίου.
294 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΕ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)" ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Θωμά του Δήμου Μεσολογγίου.
295 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΩ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ)" ΑΝΩ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος ΄Ανω Κουδουνίου του Δήμου Μεσολογγίου.
296 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΖ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ)" ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ελληνικών του Δήμου Μεσολογγίου.
297 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΗ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ)" ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ευηνοχωρίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Αβασκαντήρα Κωνσταντίνα μέχρι και τον εκλογέα Κυτέα Νικόλαο.
298 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΘ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ)" ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ευηνοχωρίου του Δήμου Μεσολογγίου από τον εκλογέα Κωνσταντακόπουλο Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Παπανικολάου Χριστίνα.
299 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Λ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ)" ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ευηνοχωρίου του Δήμου Μεσολογγίου από την εκλογέα Παπαπαναγιώτου Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Ψιμάδα Σωτήριο.
300 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΛΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ)" ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μουσούρων του Δήμου Μεσολογγίου.
301 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΛΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΡΕΤΣΙΝΩΝ)" ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΤΣΙΝΩΝ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ρετσίνων του Δήμου Μεσολογγίου.
ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ
302 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ)" "ΝΕΟ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ" " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν. ΧΑΛΚΙΟ-
ΠΟΥΛΟΥ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Χαλκιοπούλων του Δήμου Ινάχου από την εκλογέα Αναστασίου Βασιλική μέχρι και τον εκλογέα Μήτσο Βασίλειο.
303 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ)" "ΝΕΟ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ" " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν. ΧΑΛΚΙΟ-
ΠΟΥΛΟΥ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Χαλκιοπούλων του Δήμου Ινάχου από τον εκλογέα Μήτσου Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Ψηφη Χρήστο.
304 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΡΙΔΙΟΥ)" ΑΓΡΙΔΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΔΙΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγριδίου του Δήμου Ινάχου.
305 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ)" ΑΛΕΥΡΑΔΑ " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αλευράδας του Δήμου Ινάχου.
306 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ)" ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ (1η ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμοργιανών του Δήμου Ινάχου από την εκλογέα Αμοργιανιώτη Αλεξάνδρα μέχρι και την εκλογέα Κωσταρέλου Ασήμω.
307 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ)" ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ (2η ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμοργιανών του Δήμου Ινάχου από την εκλογέα Λαγού Αντιγόνη μέχρι και τον εκλογέα Χρήστου Χρήστο.
308 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ)" ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βρουβιανών του Δήμου Ινάχου.
309 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ
ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ" " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΥΛΑΚΙΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Αυλακίου του Τοπικού Διαμερίσματος Βρουβιανών του Δήμου Ινάχου.
310 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΩΝ)" ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΩΝ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γιαννόπουλων του Δήμου Ινάχου.
311 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΜΠΕΣΟΥ)" ΕΜΠΕΣΟΣ " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΜΠΕΣΟΥ (Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " "1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Εμπεσσού του Δήμου Ινάχου από τον εκλογέα Αρμενιάκο Νεκτάριο μέχρι και την εκλογέα Μπαλάσκα Χρυσούλα.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού. "
312 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΜΠΕΣΟΥ)" ΕΜΠΕΣΟΣ " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΜΠΕΣΟΥ (Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Εμπεσσού του Δήμου Ινάχου από τον εκλογέα Μπαλάσκα Αλέξανδρο μέχρι και την εκλογέα Χρήστου Ευαγγελία.
313 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ)" ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μαλεσιάδας του Δήμου Ινάχου.
314 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ)" ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μπαμπαλιού του Δήμου Ινάχου.
315 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ)" ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πατιόπουλου του Δήμου Ινάχου.
316 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΥΑΜΟΥ
ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ" " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΥΑΜΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Θυάμου του Τοπικού Διαμερίσματος Πατιόπουλου του Δήμου Ινάχου.
317 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΙΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ)" ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Περδικακίου του Δήμου Ινάχου από την εκλογέα Αγγελη Ελένη μέχρι και την εκλογέα Κουρέτση Χρυσούλα.
318 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΙΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ)" ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Περδικακίου του Δήμου Ινάχου από τον εκλογέα Κουρέτση Άγγελο μέχρι και την εκλογέα Ψωφάκη Γεωργία.
319 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΙΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΤΡΩΝΑΣ)" ΠΕΤΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΝΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πετρώνας του Δήμου Ινάχου.
320 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΙΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΟΔΟΓΟΡΑΣ)" ΠΟΔΟΓΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΔΟΓΟΡΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ποδογοράς του Δήμου Ινάχου.
321 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ Κ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΑΘΑ)" ΣΤΑΘΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σταθά του Δήμου Ινάχου.
322 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΚΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΑΘΑ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΣΤΑΘΑ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΤΑΘΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Ποταμιάς του Τοπικού Διαμερίσματος Σταθά του Δήμου Ινάχου.
323 "ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ ΚΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ)" ΤΡΙΚΛΙΝΟ " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Τρικλίνου του Δήμου Ινάχου.
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
324 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΒΑΛΟΥΣ) ΓΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γαβαλούς Δήμου Μακρυνείας από την εκλογέα Αγγελη Ειρήνη μέχρι και την εκλογέα Καραθανάση Σπυριδούλα.
325 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΒΑΛΟΥΣ) ΓΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γαβαλούς του Δήμου Μακρυνείας από τον εκλογέα Καραθανάση Ερρίκο μέχρι και τον εκλογέα Παπαγιαννόπουλο Σωκράτη.
326 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΒΑΛΟΥΣ)" ΓΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γαβαλούς του Δήμου Μακρυνείας από την εκλογέα Παπαγιαννοπούλου Γεωργία μέχρι και την εκλογέα Ψαρρα Γεωργία.
327 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ) ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μακρυνείας από τον εκλογέα Αγγελάκη Σπυρίδωνα μέχρι και τον εκλογέα Κουδούνα Χρήστο.
328 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ)" ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
(ΔΥΤΙΚΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ)" ΄Ανδρες- Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μακρυνείας από την εκλογέα Κουρτέλη Αθηνά μέχρι και τον εκλογέα Χρέλια Χαράλαμπο.
329 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΩΝ)" ΑΚΡΕΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΚΡΩΝ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ακρών του Δήμου Μακρυνείας.
330 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΙΑ)" ΔΑΦΝΙΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΑΦΝΙΑ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)
" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δαφνιά του Δήμου Μακρυνείας.
331 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ)" ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ
(Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κάτω Μακρινούς του Δήμου Μακρυνείας από την εκλογέα Αγγελοπούλου Δήμητρα μέχρι και την εκλογέα Μαστροκώστα Νίκη.
332 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ)" ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ
(Β΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κάτω Μακρινούς του Δήμου Μακρυνείας από τον εκλογέα Μαστροκώστα Ελευθέριο μέχρι και τον εκλογέα Ψαρρα Χρήστο.
333 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ)" ΚΑΨΟΡΑΧΗ " ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καψοράχης του Δήμου Μακρυνείας.
334 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ)" ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μακρινούς του Δήμου Μακρυνείας.
335 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ)" ΜΕΣΑΡΙΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσάριστας του Δήμου Μακρυνείας.
336 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ)" ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ποταμούλας του Δήμου Μακρυνείας.
337 "ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ)" ΤΡΙΧΩΝΙΟ " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Τριχωνίου του Δήμου Μακρυνείας.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
338 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ) ΚΑΤΟΥΝΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΟΥΝΑΣ
(ΑΝΩΓΕΙΟ-
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατούνας Δήμου Μεδεώνος από τον εκλογέα Αβράμπο Βασίλειο μέχρι και την εκλογέα Καραμάνη Χρυσάνθη.
339 "ΔΗΜΟΣ
ΜΕΔΕΩΝΟΣ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΟΥΝΑΣ) " ΚΑΤΟΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ (ΑΝΩΓΕΙΟ- Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατούνας Δήμου Μεδεώνος από τον εκλογέα Καραμάνη Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Λύσσαρη Νικολίτσα.
340 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ) ΚΑΤΟΥΝΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΟΥΝΑΣ
(ΑΝΩΓΕΙΟ-
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " "΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατούνας Δήμου Μεδεώνος από τον εκλογέα Λύσσαρη Άγγελο μέχρι και τον εκλογέα Νάκο Χριστόδουλο.
"
341 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ) ΚΑΤΟΥΝΑ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατούνας Δήμου Μεδεώνος από την εκλογέα Νάκου Αθανασία μέχρι και τον εκλογέα Σεραφή Σωτήριο.
342 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ) ΚΑΤΟΥΝΑ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατούνας Δήμου Μεδεώνος από την εκλογέα Σερβετα Βασιλική μέχρι και την εκλογέα Ψωφάκη Μαρία.
343 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ) ΚΑΤΟΥΝΑ " ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΤΟΥΝΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
Γ΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " "1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Οικισμού Αχυρών του Τοπικού Διαμερίσματος Κατούνας Δήμου Μεδεώνος.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνας. "
344 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΤΟΥ) ΑΕΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΕΤΟΥ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αετού Δήμου Μεδεώνος από τον εκλογέα Αναγνωστέλλο Κωνσταντίνο μέχρι και την εκλογέα Κούτρα Βασιλική.
345 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΤΟΥ) ΑΕΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΕΤΟΥ (ΜΕΣΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αετού Δήμου Μεδεώνος από τον εκλογέα Κουτσογιάννο Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Χούτα Όλγα.
346 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΜΠΩΤΗΣ) ΚΟΜΠΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΠΩΤΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κομπωτής Δήμου Μεδεώνος.
347 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ) ΚΟΝΟΠΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κονοπίνας Δήμου Μεδεώνος από τον εκλογέα Αλπιστη Αντώνιο μέχρι και την εκλογέα Μπαλάσκα Γεωργία.
348 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ) ΚΟΝΟΠΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- Β΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κονοπίνας Δήμου Μεδεώνος από την εκλογέα Μπαλάφα Αθανασία μέχρι και την εκλογέα Χούτα Κοραλία.
349 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΥΦΟΥ) ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΥΦΟΥ (ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Τρύφου Δήμου Μεδεώνος από την εκλογέα Αγραφιώτη Βασιλική μέχρι και την εκλογέα Μπούκουρα Μαρία.
350 ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΥΦΟΥ) ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΥΦΟΥ (ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Τρύφου Δήμου Μεδεώνος από τον εκλογέα Μπούκουρα Γεώργιο μέχρι και τον εκλογέα Χρονάκη Εμμανουήλ.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
351 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ)" ΜΕΝΙΔΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μενιδίου του Δήμου Μενιδίου από την εκλογέα Αβραμιώτη Ευθαλία μέχρι και την εκλογέα Κωστάκη Αικατερίνη.
352 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ)" ΜΕΝΙΔΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μενιδίου του Δήμου Μενιδίου από την εκλογέα Κώτση Δήμητρα μέχρι και την εκλογέα Παντιώρα Χρυσούλα.
353 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ)" ΜΕΝΙΔΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μενιδίου του Δήμου Μενιδίου από τον εκλογέα Παντιώρα Αλέξανδρο μέχρι και την εκλογέα Ψυχογιού Βασιλική.
354 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ" " ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Θεριακησίου του Τοπικού Διαμερίσματος Μενιδίου του Δήμου Μενιδίου.
355 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΚΟΥΛΑΣ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ" " ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΚΟΥΛΑΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Συκουλας του Τοπικού Διαμερίσματος Μενιδίου του Δήμου Μενιδίου.
356 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)" ΦΛΩΡΙΑΔΑ "
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Φλωριάδας του Δήμου Μενιδίου.
357 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ" ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Καστριώτισσας του Τοπικού Διαμερίσματος Φλωριάδας του Δήμου Μενιδίου.
358 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ" " ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Ελαιοφύτου του Τοπικού Διαμερίσματος Φλωριάδας του Δήμου Μενιδίου.
359 "ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΡΑΧΗΣ
ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ" " ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΡΑΧΗΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Χρυσοράχης του Τοπικού Διαμερίσματος Φλωριάδας του Δήμου Μενιδίου.
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
360 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ "1ο ΛΥΚΕΙΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
(ΙΣΟΓΕΙΟ-
1η ΑΙΘΟΥΣΑ) " "1. ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Αβραμίδου Δέσποινα μέχρι και τον εκλογέα Αποστολόπουλο Σπυρίδωνα.
2. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου.
3. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου.
4. Οι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου. "
361 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 2η ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Αποστολοπούλου Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Βουλγαρίδη Μάριο.
362 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 3η ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Βούρβαχη Ειρήνη μέχρι και τον εκλογέα Δημολίτσα Ιωάννη.
363 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 4η ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από τον εκλογέα Δημόπουλο Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Ζωργιό Χρήστο.
364 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΛΥΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ - 1η ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Ζωργιού Αδαμαντία μέχρι και την εκλογέα Καραγιάννη Πηνελόπη.
365 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΛΥΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ - 2η ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από τον εκλογέα Καραγιάννη Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Κεραμιδα Μαλαματη.
366 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΛΥΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ - 3η ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από τον εκλογέα Κεραμίδα Αγαθοκλή μέχρι και τον εκλογέα Κουρκούτα Παύλο.
367 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 1η ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Κουρμούση Βενέτω μέχρι και την εκλογέα Λαλοπούλου Λαμπρινή.
368 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 2η ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από τον εκλογέα Λάλο Αντώνιο μέχρι και την εκλογέα Μαραντζα Βασιλική.
369 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ - 3η ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από τον εκλογέα Μαραντζά Αλέξανδρο μέχρι και την εκλογέα Μπέκου Μαρία.
370 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- 1η ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από τον εκλογέα Μπενέκο Δημήτριο μέχρι και τον εκλογέα Παισιο Χρήστο.
371 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- 2η ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Παισιου Αγλαΐα μέχρι και την εκλογέα Παπαναστασοπούλου Χριστοφίλη.
372 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 1η ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Παπανδρέου Αγγελική μέχρι και την εκλογέα Πλούμη Σταυρούλα.
373 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 2η ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από τον εκλογέα Πλούμη Βασίλειο μέχρι και τον εκλογέα Σαρρή Παναγιώτη.
374 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 3η ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Σατλάνη Αικατερίνη μέχρι και την εκλογέα Σταυρογιαννοπούλου Φωτεινή.
375 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 4η ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από τον εκλογέα Σταυρόπουλο Άγγελο μέχρι και τον εκλογέα Τσάκο Νικόλαο.
376 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 5η ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Τσάκου Ελευθερία μέχρι και τον εκλογέα Φούκα Δημήτριο.
377 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- 6η ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ναυπάκτου Δήμου Ναυπάκτου από την εκλογέα Φούντα Βασιλική μέχρι και την εκλογέα Ψυχογιού Χριστίνα.
378 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ) ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αφροξυλιάς Δήμου Ναυπάκτου.
379 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Κ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΕΛΒΙΝΑΣ) ΒΕΛΒΙΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΙΝΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βελβίνας Δήμου Ναυπάκτου.
380 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ) ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βλαχομάνδρας Δήμου Ναυπάκτου.
381 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ) ΒΟΜΒΟΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βομβοκούς Δήμου Ναυπάκτου.
382 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΗΣ) ΑΝΩ ΔΑΦΝΗ " ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ - (ΑΝΩ ΔΑΦΝΗ) -
(ΙΣΟΓΕΙΟ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δάφνης Δήμου Ναυπάκτου.
383 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΗΣ) ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗΣ
(ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΜΕΣΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ, ΙΣΟΓΕΙΟ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Κάτω Δάφνης του Τοπικού Διαμερίσματος Δάφνης Δήμου Ναυπάκτου.
384 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΥΓΙΑ) ΛΥΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λυγιά Δήμου Ναυπάκτου.
385 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μαμουλάδας Δήμου Ναυπάκτου.
386 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΛΥΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑ (ΛΥΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) "΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοκάστρου Δήμου Ναυπάκτου.
"
387 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΗ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ) ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ξηροπηγάδου Δήμου Ναυπάκτου.
388 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΘ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙΟΥ) ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιοχωρακίου Δήμου Ναυπάκτου.
389 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Λ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΙΤΣΙΝΑΙΪΚΩΝ) ΠΙΤΣΙΝΑΙΪΚΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΙΤΣΙΝΑΙΪΚΩΝ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πιτσιναίικων Δήμου Ναυπάκτου.
390 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΛΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΙΟΥ) ΡΙΓΑΝΙΟ "ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΓΑΝΙΟΥ (Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ριγανίου Δήμου Ναυπάκτου.
391 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΛΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΙΟΥ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΡΙΓΑΝΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΡΙΓΑΝΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Πόρου του Τοπικού Διαμερίσματος Ριγανίου Δήμου Ναυπάκτου.
392 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΛΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΑΛΑΣ) ΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σκάλας Δήμου Ναυπάκτου.
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
393 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ)" " ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΕΪΚΩΝ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΕΪΚΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Τριαντέικων του Τοπικού Διαμερίσματος Ελαιοφύτου του Δήμου Νεάπολης από τον εκλογέα Αγγελακάκη Δημήτριο μέχρι και την εκλογέα Μουλαρογιάννη Μαρίνα.
394 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ)" " ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΕΪΚΩΝ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΕΪΚΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Τριαντέικων του Τοπικού Διαμερίσματος Ελαιοφύτου του Δήμου Νεάπολης από τον εκλογέα Μουλαρογιάννη Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Ψυχογυιού Δήμητρα.
395 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ)" ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ "ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ελαιοφύτου του Δήμου Νεάπολης.
396 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ) " ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεγάλης Χώρας του Δήμου Νεάπολης από την εκλογέα Αθανασιάδη Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Κουτρομάνο Χρήστο.
397 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ)" " ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεγάλης Χώρας του Δήμου Νεάπολης από την εκλογέα Κουτρομάνου Άννα μέχρι και την εκλογέα Πλακα Χαρίκλεια.
398 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ)" " ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μεγάλης Χώρας του Δήμου Νεάπολης από τον εκλογέα Πλιάκο Δημήτριο μέχρι και την εκλογέα Χριστοδουλοπούλου Παρθενία Άννα.
399 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ)" ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης από την εκλογέα Αγγελη Αικατερίνη μέχρι και την εκλογέα Κουτρούμπα Σοφία.
400 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)" ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης από τον εκλογέα Κουτρούμπα Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Ρούση Χαρίκλεια.
401 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)" ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης από τον εκλογέα Ρούση Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Ψωμά Στέφανο.
402 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ)" ΣΠΟΛΑΪΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σπολάϊτας του Δήμου Νεάπολης από την εκλογέα Αβαρκιώτη Λαμπρινή μέχρι και τον εκλογέα Μπαλωμένο Χρυσόστομο.
403 "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ)" ΣΠΟΛΑΪΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σπολάϊτας του Δήμου Νεάπολης από την εκλογέα Μπαλωμένου Παναγιώτα μέχρι και την εκλογέα Χριστάκη Διάνα.
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
404 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΝΕΟΧΩΡΙ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ
Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου Δήμου Οινιαδών από την εκλογέα Αβασκαντήρα Σπυριδούλα μέχρι και τον εκλογέα Γκούντα Παναγιώτη.
405 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΝΕΟΧΩΡΙ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ
Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ-
ΔΥΤΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου Δήμου Οινιαδών από την εκλογέα Γούργαρη Αθηνά μέχρι και την εκλογέα Καρασακαλίδου Ερασμία.
406 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΝΕΟΧΩΡΙ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟΥ-
ΔΥΤΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου Δήμου Οινιαδών από την εκλογέα Καρατζογιάννη Αδαμαντία μέχρι και την εκλογέα Κουτσαγγέλη Χριστίνα.
407 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΝΕΟΧΩΡΙ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟΥ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου Δήμου Οινιαδών από τον εκλογέα Κουτσαγγέλη Αναστάσιο μέχρι και την εκλογέα Μπακογιάννη Πηνελόπη.
408 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΝΕΟΧΩΡΙ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟΥ-
ΔΥΤΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου Δήμου Οινιαδών από τον εκλογέα Μπακογιάννη Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Παπανίκου Στυλιανή.
409 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΝΕΟΧΩΡΙ " ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟΥ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου Δήμου Οινιάδων από τον εκλογέα Παπαπέτρο Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Στέλλιου Χρυσοβαλάντου.
410 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΝΕΟΧΩΡΙ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (Α' ΚΤΙΡΙΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ - ΔΥΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου Δήμου Οινιαδών από την εκλογέα Στεργίου Ευδοξία μέχρι και την εκλογέα Ψαράκου Ναυσικά.
411 "ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΟΥΡΙΑΣ)" ΓΟΥΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ (1η ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γουριάς Δήμου Οινιαδών από την εκλογέα Αβασκαντήρα Βασιλική μέχρι και τον εκλογέα Κώτση Παντελεήμωνα.
412 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΟΥΡΙΑΣ) ΓΟΥΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ (2η ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γουριάς Δήμου Οινιαδών από τον εκλογέα Λαλαπάνο Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Χρύσανθου Δήμητρα.
413 "ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ)" ΚΑΤΟΧΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατοχής Δήμου Οινιαδών από τον εκλογέα Αθανασόπουλο Γεράσιμο μέχρι και τον εκλογέα Καραλή Φώτιο.
414 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ) ΚΑΤΟΧΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατοχής Δήμου Οινιαδών από τον εκλογέα Καραμήτσο Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Λαχανά Φιλοθέη.
415 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ) ΚΑΤΟΧΗ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ-
ΔΕΞΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατοχής Δήμου Οινιαδών από τον εκλογέα Λαχανά Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Μπαρμπέρη Χριστίνα.
416 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ) ΚΑΤΟΧΗ "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΝΟΤΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ-
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατοχής Δήμου Οινιαδών από τον εκλογέα Μπαρμπέρη Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Ροδάτου Παναγιώτα.
417 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ) ΚΑΤΟΧΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κατοχής Δήμου Οινιαδών από την εκλογέα Ροιδη Θεοδώρα μέχρι και τον εκλογέα Ψαράκη Χαράλαμπο.
418 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ) ΛΕΣΙΝΙ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λεσινίου Δήμου Οινιαδών από την εκλογέα Αβράμπου Λαμπρινή μέχρι και την εκλογέα Κριτσικώκα Θεοδώρα.
419 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ) ΛΕΣΙΝΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λεσινίου Δήμου Οινιαδών από τον εκλογέα Κριτσικώκα Γεώργιο μέχρι και την εκλογέα Χρύσανθου Παρασκευή.
420 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΖ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΣΤΡΟΥ) ΜΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μάστρου Δήμου Οινιαδών.
421 "ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΗ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ)" ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- 1η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πενταλόφου Δήμου Οινιαδών από την εκλογέα Αβραάμ Σοφία μέχρι και την εκλογέα Μαζαράκη Βασιλική.
422 "ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΘ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ)" ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- 2η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πενταλόφου Δήμου Οινιαδών από τον εκλογέα Μαζαράκη Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Χριστεμη Μαρία.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
423 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ)" ΠΑΛΑΙΡΟΣ "ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαίρου του Δήμου Παλαίρου από την εκλογέα Αβραμοπούλου Ευτυχία μέχρι και τον εκλογέα Ζήση Χρήστο.
424 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Β΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ)" ΠΑΛΑΙΡΟΣ "ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαίρου του Δήμου Παλαίρου από την εκλογέα Ζουμη Αλεξάνδρα μέχρι και την εκλογέα Λιούμη Δήμητρα.
425 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ)" ΠΑΛΑΙΡΟΣ "ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαίρου του Δήμου Παλαίρου από τον εκλογέα Λιτο Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Παληογιάννη Χρήστο.
426 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Δ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ)" ΠΑΛΑΙΡΟΣ "ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ" " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαίρου του Δήμου Παλαίρου από την εκλογέα Παλιογιάννη Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Τανταρο Χρήστο.
"
427 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ)" ΠΑΛΑΙΡΟΣ "ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαίρου του Δήμου Παλαίρου από την εκλογέα Τανταρου Αγγελική μέχρι και τον εκλογέα Ψωμά Σωτήριο.
428 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΟΓΩΝΙΑΣ)" ΠΟΓΩΝΙΑ "
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΓΩΝΙΑΣ
(ΛΥΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πογωνιάς του Δήμου Παλαίρου.
429 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΟΓΩΝΙΑΣ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΥ
ΠΟΓΩΝΙΑΣ" "
ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΠΟΓΩΝΙΑΣ
(ΛΥΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Στενού του Τοπικού Διαμερίσματος Πογωνιάς του Δήμου Παλαίρου.
430 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Η΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΑΤΟΥ)" ΠΑΛΑΙΡΟΣ "ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βάτου του Δήμου Παλαίρου.
431 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Θ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΑΤΙΑΣ)" ΠΕΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΤΙΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Περατιάς του Δήμου Παλαίρου.
432 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Ι΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΛΑΓΙΑΣ)" ΠΛΑΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πλαγιάς του Δήμου Παλαίρου από την εκλογέα Αδάμ Γεωργία μέχρι και την εκλογέα Μπαλάσκα Χαρίκλεια.
433 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΛΑΓΙΑΣ)" ΠΛΑΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πλαγιάς του Δήμου Παλαίρου από την εκλογέα Μπουρδάρα Αθηνά μέχρι και τον εκλογέα Χρυσικόπουλο Σταμάτιο.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
434 "ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ)" ΣΚΟΥΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σκουτεράς Δήμου Παναιτωλικού.
435 "ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ)" "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝ-
ΝΑΙΙΚΩΝ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ" ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΙΙΚΩΝ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Σταματογιανναίικων του Τοπικού Διαμερίσματος Σκουτεράς Δήμου Παναιτωλικού.
436 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)" ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ "ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίας Βαρβάρας Δήμου Παναιτωλικού.
437 "ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)" ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίας Παρασκευής Δήμου Παναιτωλικού.
438 "ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ)" ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καστανούλας Δήμου Παναιτωλικού.
439 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΡΑΣΕΑΣ)" ΚΕΡΑΣΕΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΕΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κερασέας Δήμου Παναιτωλικού.
440 "ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΕΡΑΣΕΑΣ)" ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΛΕΥΡΟΥ ΚΕΡΑΣΕΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΥΡΟΥ ΚΕΡΑΣΕΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Μαλευρού του Τοπικού Διαμερίσματος Κερασέας Δήμου Παναιτωλικού.
441 "ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ)" ΣΙΤΟΜΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σιτομένων Δήμου Παναιτωλικού.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
442 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ)" ΠΑΡΑΒΟΛΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παραβόλας Δήμου Παραβόλας από την εκλογέα Αβαρικιώτη Ιωάννα μέχρι και την εκλογέα Έλληνα Ελισάβετ.
443 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ)" ΠΑΡΑΒΟΛΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟΣ
ΜΕΣΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παραβόλας Δήμου Παραβόλας από τον εκλογέα Ευθυμίου Αθανάσιο μέχρι και τον εκλογέα Μαραβέλη Λάμπρο.
444 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ)" ΠΑΡΑΒΟΛΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παραβόλας Δήμου Παραβόλας από την εκλογέα Μαστροκώστα Κωνσταντίνα μέχρι και τον εκλογέα Ρεπάνη Φώτιο.
445 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ)" ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ (1ος ΟΡΟΦΟΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παραβόλας Δήμου Παραβόλας από την εκλογέα Ρετσίνα Αγαθή μέχρι και τον εκλογέα Ψωμά Νικόλαο.
446 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΦΡΑΤΟΥ)" ΑΦΡΑΤΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΦΡΑΤΟΥ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αφράτου του Δήμου Παραβόλας.
447 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)" ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Περιστερίου του Δήμου Παραβόλας.
448 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)" ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καλλιθέας του Δήμου Παραβόλας.
449 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΥΡΑ-ΒΓΕΝΑΣ)" ΚΥΡΑ-ΒΓΕΝΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΥΡΑ-ΒΓΕΝΑΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κυρα-Βγένας του Δήμου Παραβόλας.
450 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ)" ΛΑΜΠΙΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λαμπιρίου του Δήμου Παραβόλας.
451 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ)" ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νερομάνας Δήμου Παραβόλας.
452 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ)" ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Κρύου Νερού του Τοπικού Διαμερίσματος Νερομάνας Δήμου Παραβόλας.
453 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ)" ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιοκαρυάς του Δήμου Παραβόλας.
454 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ)" ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παντάνασσας Δήμου Παραβόλας από την εκλογέα Αβδικου Ιωάννα μέχρι και την εκλογέα Μπάδα Φωτεινή.
455 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ)" ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παντάνασσας Δήμου Παραβόλας από τον εκλογέα Μπάδα Αναστάσιο μέχρι και την εκλογέα Χριστοπούλου Χαριτίνη.
456 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΙΕ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΠΑΡΤΙΑ)" ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΙΑ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σπαρτιά του Δήμου Παραβόλας.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
457 "ΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ)" ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Βλασίου Δήμου Παρακαμπυλίων από την εκλογέα Αθανασάκη Βασιλική μέχρι και τον εκλογέα Μέντζο Σωτήριο.
458 "ΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ)" ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Βλασίου Δήμου Παρακαμπυλίων από την εκλογέα Μέντζου Αικατερίνη μέχρι και τον εκλογέα Χασιακη Κωνσταντίνο.
459 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ)" ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγαλιανού του Δήμου Παρακαμπυλίων.
460 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΜΠΕΛΙΩΝ)" ΑΜΠΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αμπελίων Δήμου Παρακαμπυλίων.
461 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ)" ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κυπάρισσου του Δήμου Παρακαμπυλίων.
462 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ)" ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ
" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πεντακόρφου Δήμου Παρακαμπυλίων.
463 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ)" ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ποταμούλας Δήμου Παρακαμπυλίων.
464 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ)" ΣΑΡΓΙΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σαργιάδας Δήμου Παρακαμπυλίων.
465 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΙΔΗΡΩΝ)" ΣΙΔΗΡΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΙΔΗΡΩΝ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σιδήρων του Δήμου Παρακαμπυλίων.
466 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΧΟΥΝΗΣ)" ΧΟΥΝΗ "ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΟΥΝΗΣ
" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Χούνης Δήμου Παρακαμπυλίων.
467 "ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ)" ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ψηλοβράχου του Δήμου Παρακαμπυλίων.
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
468 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ)" ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Πλατάνου του Δήμου Πλατάνου.
469 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)" "ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου του Δήμου Πλατάνου.
470 "ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΑΧΟΒΑΣ)" ΑΡΑΧΟΒΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΟΒΑΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Πλατάνου από την εκλογέα Αράχωβα Αγλαια μέχρι και την εκλογέα Μερίκα Μαρία.
471 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΑΧΟΒΑΣ)" ΑΡΑΧΟΒΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΟΒΑΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αράχοβας του Δήμου Πλατάνου από τον εκλογέα Μερίκα Δημήτριο μέχρι και την εκλογέα Χαραλαμποπούλου Παναγιώτα.
472 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟΥ)" "ΑΧΛΑΔΟ-
ΚΑΣΤΡΟ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αχλαδοκάστρου του Δήμου Πλατάνου. ο
473 "ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ)" ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δενδροχωρίου του Δήμου Πλατάνου.
474 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ)" ΚΑΣΤΑΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καστανέας του Δήμου Πλατάνου.
475 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΛΕΠΑΣ)" ΚΛΕΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΠΑΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κλεπάς του Δήμου Πλατάνου.
476 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ)" ΛΙΒΑΔΑΚΙ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λιβαδακίου του Δήμου Πλατάνου.
477 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)" ΝΕΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Νεοχωρίου του Δήμου Πλατάνου.
478 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ)" ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Περδικόβρυσης του Δήμου Πλατάνου.
479 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣ)" ΠΕΡΙΣΤΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΗΣ
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Περίστης του Δήμου Πλατάνου.
480 "ΔΗΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΧΟΜΟΡΗΣ)" ΧΟΜΟΡΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΜΟΡΗΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Χόμορης του Δήμου Πλατάνου.
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ
481 "ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΙΜΟΥ)" ΣΙΜΟΣ "ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΜΟΥ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σίμου του Δήμου Πυλλήνης.
482 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΟΡΒΙΤΣΑΣ) " ΔΟΡΒΙΤΣΑ "ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΟΡΒΙΤΣΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Δορβιτσάς του Δήμου Πυλλήνης.
483 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΗΛΕΑΣ)" ΜΗΛΕΑ "ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΗΛΕΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μηλέας του Δήμου Πυλλήνης.
484 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΟΚΙΣΤΑΣ) " ΠΟΚΙΣΤΑ "ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΚΙΣΤΑΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ποκίστας του Δήμου Πυλλήνης.
485 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ) " ΣΤΡΑΝΩΜΑ "ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Στράνωμας του Δήμου Πυλλήνης.
486 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΦΑΜΙΛΑΣ) " ΦΑΜΙΛΑ "ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΦΑΜΙΛΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Φαμίλας του Δήμου Πυλλήνης.
487 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ) " ΑΝΘΟΦΥΤΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ανθοφύτου του Δήμου Πυλλήνης.
488 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΑΒΡΟΥ) " ΓΑΒΡΟΣ "ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΑΒΡΟΥ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γάβρου του Δήμου Πυλλήνης.
489 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗΣ) " ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗ "ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ελευθέριανης του Δήμου Πυλλήνης.
490 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ) " ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ "ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιοπύργου του Δήμου Πυλλήνης.
491 "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΥΛΙΑΣ) " ΣΤΥΛΙΑ "ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΥΛΙΑΣ " ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Στύλιας του Δήμου Πυλλήνης.
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
492 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ) " ΣΤΡΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Στράτου του Δήμου Στράτου από την εκλογέα Αζούκη Μαρία μέχρι και την εκλογέα Ντίτα Σπυριδούλα.
493 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ) " ΣΤΡΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
ΔΥΤ. ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Στράτου του Δήμου Στράτου από τον εκλογέα Ντίτα Αριστείδη μέχρι και την εκλογέα Χουτοχρήστου Σοφία.
494 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ) " ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γουριώτισσας του Δήμου Στράτου από την εκλογέα Αγγελάκη Βασιλική μέχρι και την εκλογέα Μπέκου Θεοδώρα.
495 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ) " ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γουριώτισσας του Δήμου Στράτου από την εκλογέα Μπίκα Αγγελική μέχρι και την εκλογέα Ψιλογιαννοπούλου Ιωάννα.
496 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ) " ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καστρακίου του Δήμου Στράτου από την εκλογέα Αδάμου Αλεξάνδρα μέχρι και τον εκλογέα Μηλιόρδο Χριστόφορο.
497 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ) " ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καστρακίου του Δήμου Στράτου από την εκλογέα Μηλιόρδου Αθηνά μέχρι και τον εκλογέα Χρήστου Χρήστο.
498 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΥΨΕΛΗΣ) " ΚΥΨΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Κυψέλης του Δήμου Στράτου.
499 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ) " ΛΕΠΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λεπενούς του Δήμου Στράτου από την εκλογέα Αβραμοπούλου Λαμπρινή μέχρι και τον εκλογέα Κάβουρα Χρήστο.
500 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ) " ΛΕΠΕΝΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λεπενούς του Δήμου Στράτου από την εκλογέα Κακαβούλα Αγγελική μέχρι και την εκλογέα Μουζοπούλου Μαρία.
501 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ) " ΛΕΠΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λεπενούς του Δήμου Στράτου από την εκλογέα Μουρκοβίτη Κωνσταντίνα μέχρι και την εκλογέα Ράπτη Χρύσω.
502 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΑ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ) " ΛΕΠΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Λεπενούς του Δήμου Στράτου από τον εκλογέα Ράπτη Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Ψιλου Αγγελική.
503 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΒ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ) " ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ματσουκίου του Δήμου Στράτου.
504 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΓ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΟΧΘΙΩΝ) " ΟΧΘΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΧΘΙΩΝ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Οχθίων του Δήμου Στράτου.
505 "ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΔ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΡΙΓΑΝΗΣ) " ΡΙΓΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΓΑΝΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Ρίγανης του Δήμου Στράτου.
ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ
506 "ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΦΥΤΕΙΩΝ) " ΦΥΤΕΙΕΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
1η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Φυτειών του Δήμου Φυτειών από την εκλογέα Αγγελη Χρυσούλα μέχρι και τον εκλογέα Καράμπελα Αντώνιο.
507 "ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΦΥΤΕΙΩΝ) " ΦΥΤΕΙΕΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
3η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Φυτειών του Δήμου Φυτειών από τον εκλογέα Καραπάνο Αθανάσιο μέχρι και την εκλογέα Μακρυπίδη Χρυσαυγή.
508 "ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΦΥΤΕΙΩΝ) " ΦΥΤΕΙΕΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
1η ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Φυτειών του Δήμου Φυτειών από τον εκλογέα Μακρυπίδη Αλκυβιάδη μέχρι και την εκλογέα Πατραμάνη Μαρία.
509 "ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΦΥΤΕΙΩΝ) " ΦΥΤΕΙΕΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
3η ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Φυτειών του Δήμου Φυτειών από την εκλογέα Πατσια Αικατερίνη μέχρι και την εκλογέα Ψηλού Τασία.
510 "ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ Ε΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ) " ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ ( ΙΣΟΓΕΙΟ-
Α' ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παππαδάτου του Δήμου Φυτειών από την εκλογέα Αγγουρά Νίκη μέχρι και την εκλογέα Μουντζούρη Χρυσούλα.
511 "ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ) " ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ-
Γ' ΑΙΘΟΥΣΑ) " Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παππαδάτου του Δήμου Φυτειών από τον εκλογέα Μουντζούρη Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Χρονοπούλου Αναστασία.
512 "ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ) " "ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΒΙΟΥ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ" "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΡΙΒΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ)" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικισμού Ριβίου του Τοπικού Διαμερίσματος Παππαδάτου του Δήμου Φυτειών.
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ
513 "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Α΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ) " ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γαβρολίμνης του Δήμου Χάλκειας.
514 "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Β΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) " ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ "ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Άνω Βασιλικής του Δήμου Χάλκειας.
515 "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Γ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)
" ΒΑΣΙΛΙΚΗ "ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βασιλικής του Δήμου Χάλκειας.
516 "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Δ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ)
" ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ "ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ" ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαβρούζας του Δήμου Χάλκειας.
517 "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Ε΄ ΜΙΚΤΟ (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ)
" ΤΡΙΚΟΡΦΟ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Τρικόρφου του Δήμου Χάλκειας.
518 "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΣΤ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΑΛΑΤΑ)
" ΓΑΛΑΤΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΑΛΑΤΑ
" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γαλατά του Δήμου Χάλκειας από την εκλογέα Αγγελακοπούλου Ελένη μέχρι και την εκλογέα Κουλούρη Βασιλική.
519 "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Ζ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΑΛΑΤΑ)
" ΓΑΛΑΤΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΑΛΑΤΑ
" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γαλατά του Δήμου Χάλκειας από την εκλογέα Κουλτούκη Αναστασία μέχρι και την εκλογέα Ρακοπούλου Σοφία.
520 "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Η΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΑΛΑΤΑ)

" ΓΑΛΑΤΑΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΑΛΑΤΑ" Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Γαλατά του Δήμου Χάλκειας από τον εκλογέα Ραμμόπουλο Γουίλιαμ μέχρι και τον εκλογέα Ψεύτη Νικόλαο.
521 "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Θ΄ ΜΙΚΤΟ
(ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ) " ΠΕΡΙΘΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΄Ανδρες-Γυναίκες εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Περιθωρίου του Δήμου Χάλκειας.

"
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΘΥΜΙΟΣ N. ΣΩΚΟΣ"
"ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Εκλογών - Ευαγγελιστρίας 2, 10183 - Αθήνα
(σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή)
2. κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου - Αθήνα
(Δια του ΥΠ.ΕΣ.)
3. κ. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"
"4. κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών:
- Μεσολογγίου
- Αγρινίου
- Άρτας
- Λευκάδας
5. Αστυνομικές Δ/νσεις Νομού
6. κ.κ. Δημάρχους Νομού
(απόσπασμα) - Έδρες τους
7. κ.κ. Προέδρους Εφορευτικών Επιτροπών Νομού
(απόσπασμα) - Έδρες τους
8. 2/39 Σ.Π.
9. ΔΕΗ Μεσολογγίου και Αγρινίου
10. ΟΤΕ Μεσολογγίου και Αγρινίου
11. Δ/νση ΚΕΠ
α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Μεσολογγίου
β. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Αγρινίου
12. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Αιτωλ/νίας
"