«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε. θα προβεί στην υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων 100 ωρών που αφορά στις παρακάτω ειδικότητες: v Μηχανικοί Αυτοκινήτων v Μηχανικοί Μοτοποδηλάτων v Φανοποιών και Βαφέων Οχημάτων v Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.73102/715/1988 (Φ.Ε.Κ. Β302) απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως αυτή σήμερα ισχύει. Tα σεμινάρια αφορούν εμπειροτέχνες εκμεταλλευτές συνεργείων και απασχολούμενους τεχνίτες που δεν έχουν τίτλο σπουδών, και χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, προκειμένου να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν στο «Κ.Ε.Κ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας Α.Ε.», με Κωδικό Πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ 12101615. Τα στοιχεία των συγκεκριμένων Σεμιναρίων είναι τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
«Τεχνίτες Επισκευής Κινητήρων & Μηχανικών Μερών Αυτοκινήτων»
100
ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας Α.Ε. Αγρίνιο-Περιοχή Δημοτικού Σταδίου
«Τεχνίτες Επισκευής & Συντήρησης Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων»
100
ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας Α.Ε. Αγρίνιο-Περιοχή Δημοτικού Σταδίου
«Τεχνίτες Επισκευής Αμαξωμάτων (Φανοποιοί)»
100
ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας Α.Ε. Αγρίνιο-Περιοχή Δημοτικού Σταδίου
«Τεχνίτες Βαφέων Οχημάτων»
100
ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας Α.Ε. Αγρίνιο-Περιοχή Δημοτικού Σταδίου
«Τεχνίτες Ηλεκτρικών Μερών Αυτοκινήτων (Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των)»
100
ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας Α.Ε. Αγρίνιο-Περιοχή Δημοτικού Σταδίου
«Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποβλήτων αυτοκινήτων»
35
ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας Α.Ε. Αγρίνιο-Περιοχή Δημοτικού Σταδίου

Πληροφορίες – Εγγραφές: ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας Α.Ε. Αγρίνιο-Περιοχή Δημοτικού Σταδίου Τηλέφωνο :26410 29249 e-mail: nomkek@otenet.gr