«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΕ19.2.2009. Ολοκλήρωση Εργασιών 13ου Τακτικού Συνεδρίου ΕΝΑΕ
Ολοκληρώθηκε σήμερα το βράδυ το 13ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΑΕ. Μετά από διήμερο εξαντλητικό διάλογο και τις βασικές εισηγήσεις όλων των μελών του Δ.Σ η Γενική Συνέλευση, κληθείσα από το Προεδρείο υπερψήφισε το διεκδικητικό της ψήφισμα που έχει ως εξής ΑΠΟΦΑΣΗ 13ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-19- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) με την ολοκλήρωση των εργασιών του 13ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2009, αποφασίζει τα ακόλουθα: 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα ευρίσκεται σήμερα ενώπιον νέων δεδομένων και προβλημάτων που σηματοδοτεί η διεθνής οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει τη χώρα σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση οφείλει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα νέα διεθνή και εσωτερικά δεδομένα, στην αδιαπραγμάτευτη πορεία που έχει χαράξει μέσα από δυο Συνέδρια για τη μετεξέλιξη του θεσμού σε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Η οικονομική κρίση καταδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη εθνικής συστράτευσης, αλλά και δομικών - διαρθρωτικών αλλαγών στη λειτουργία του κράτους και των θεσμών του. Στην εθνική αυτή προσπάθεια, το Συνέδριο της ΕΝΑΕ τονίζει την ανάγκη για ένα διοικητικό σύστημα που θα αναγνωρίζει το ρόλο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με την επιβαλλόμενη νέα μορφή τους, ως πρωταρχικό στην πορεία για ένα Κράτος – αρωγό μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται, και μιας χώρας που πληρώνει το τίμημα των αδύναμων και στρεβλών οικονομικών και αναπτυξιακών της δομών. Η Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση την οποία σταθερά διεκδικούμε συνίσταται σε ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδης και αποκεντρωμένης διακυβέρνησης και για την οποία η Κυβέρνηση οφείλει να εργαστεί, ώστε να αποτελέσει ουσιαστική απάντηση σε κάθε ανάλογη κρίση και να εγγυηθεί: * Την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή * Τη συνέχιση της περιφερειακής ανάπτυξης και την τόνωση της τοπικής οικονομίας * Την ταυτότητα και την προοπτική της χώρας στο πλαίσιο της Ε.Ε Το Συνέδριο διαπιστώνει ακόμη ότι κατά τον παρελθόντα χρόνο: • Σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις από πλευράς Κεντρικής Εξουσίας σε σοβαρά θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που η ΕΝΑΕ σχεδόν ομόφωνα υιοθέτησε και διεκδικεί με αποφάσεις των προηγούμενων Συνεδρίων της. • Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι o θεσμός της ΝΑ, παρά τη θεσμοθέτηση σημαντικών πόρων τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά λειτουργικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα. • Οι αρμοδιότητες των ΝΑ απογυμνώνονται, καθώς η κεντρική εξουσία προχωρά στην ίδρυση Περιφερειακών Υπηρεσιών ανά Υπουργείο, οι οποίες ακυρώνουν το έργο και την αποστολή των Ν.Α επαναφέροντας νευραλγικούς τομείς πολιτικής στον έλεγχο της Κεντρικής εξουσίας. • Σημειώνονται παρεμβάσεις της Κεντρικής Εξουσίας στην οικονομική λειτουργία και αυτοτέλεια των ΟΤΑ • Δεν έχει ακόμη επαρκώς κατοχυρωθεί η ουσιαστική συμμετοχή των ΝΑ στα όργανα παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007-13 Σήμερα, ένα χρόνο μετά το 12ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΑΕ στη Δράμα, παραμένουν άλυτα μία σειρά κορυφαίων ζητημάτων όπως: • Η διοικητική μεταρρύθμιση • Ο κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης • Το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών • Η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των ΝΑ και η άρση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων τους • Το ζήτημα των καταλογισμών των δαπανών • Τα συνταξιοδοτικά θέματα, τα εκλογικά κωλύματα, οι αποζημιώσεις και τα επιδόματα των αιρετών Ανεκπλήρωτες παραμένουν οι δεσμέυσεις για δύο καθοριστικής σημασίας ζητήματα των ΝΑ όπως: • Η μεταφορά των μαθητών και οι λειτουργικές δαπάνες της εκπαίδευσης • Η συντήρηση του οδικού δικτύου και οι αμοιβές των μηχανικών Τέλος, το 13ο Τακτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι τα οικονομικά θέματα που ετέθησαν στο 12ο Συνέδριο παραμένουν στην ουσία ανεκπλήρωτα. Το Συνέδριο με αίσθημα ευθύνης, και αξιολογώντας τη θέση της χώρας μέσα στην παρούσα αρνητική διεθνή συγκυρία, αναγνωρίζει ότι η προώθηση οικονομικών αιτημάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όμως, η Κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία των ΝΑ και την παραπέρα ενίσχυση του ρόλου τους, ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη στήριξη της δοκιμαζόμενης από την κρίση κοινωνίας. Το 13ο Συνέδριο μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις αποφασίζει και υιοθετεί το ακόλουθο πλαίσιο αιτημάτων: Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Διοικητική Μεταρρύθμιση Εμμένουμε ανυποχώρητα στην εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με τις σχεδόν ομόφωνες θέσεις που υιοθέτησε το θεματικό Συνέδριο της ΕΝΑΕ στην Αθήνα το Μάιο του 2008. Αναγνωρίζουμε τη διεθνή οικονομική κρίση, όμως θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση η απόφαση της Κυβέρνησης για αναβολή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη ματαίωσή της. Καλούμε την Κυβέρνηση να επιδείξει πραγματική πολιτική βούληση και να προχωρήσει άμεσα στην προετοιμασία της Μεταρρύθμισης, στη βάση των αποφάσεων της ΕΝΑΕ, εξασφαλίζοντας τις νομοθετικές, θεσμικές και οικονομικές προϋποθέσεις που απαιτεί το εγχείρημα, χωρίς την επιβάρυνση των πολιτών. 2. Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Το Συνέδριο της ΕΝΑΕ θεωρεί αδικαιολόγητη την κωλυσιεργία της Κυβέρνησης στο θέμα της εφαρμογής του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Απαιτούμε την άμεση ψήφιση του Κώδικα το ταχύτερο δυνατόν, έτσι όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά το διάλογο με το Υπ. Εσωτερικών. 3. Μεταφορά μαθητών Για μια οριστική και σταθερή λύση του προβλήματος ζητούμε την αναμόρφωση του σημερινού αναχρονιστικού νομοθετικού πλαισίου στη βάση της ίσης αντιμετώπισης των μαθητών, της μείωσης του υψηλού κόστους, της απλούστευσης των διαδικασιών, του περιορισμού των αρμόδιων φορεών και του σαφούς τρόπου προσδιορισμού του κόστους δαπάνης του έργου, προσαρμοσμένου πλέον στις σημερινές συνθήκες. 4. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Το Συνέδριο, διαπιστώνοντας το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι Ν.Α, που επιτείνεται και από τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων, απαιτεί από την Κυβέρνηση: -Την άμεση κάλυψη των οργανικών κενών των Ν.Α -Την απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών πρόσληψης και την περαίωσή τους μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα - Την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων σε βάρος των υπαλήλων ΝΑ και την υπαγωγή τους στη ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα για τους υπαλήλους των Περιφερειών. Ύπαρξη υπαλήλων δύο ταχυτήτων δεν νοείται. - Την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών και στους παραμεθόριους νομούς Δράμας και Κιλκίς 5. Καταλογισμοί Θεωρούμε αδιανόητο να επιβάλλονται σήμερα καταλογισμοί επί δαπανών που έγιναν με αποφάσεις Νομαρχιακών Συμβουλίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προ πολλών ετών και είχαν τύχει προληπτικών ελέγχων νομιμότητας από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου. Πάγια θέση μας είναι ότι οι προληπτικοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 6. Συνταξιοδοτικά θέματα Για μια ισότιμη αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των Νομαρχών σε σχέση με τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων προτείνουμε: -Να τροποποιηθεί η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2703/1999, με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ως ακολούθως: α) Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν Νομάρχες ή Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, από 1η Ιανουαρίου 1995 και εφεξής, εφόσον συμπλήρωσαν ή συμπληρώσουν οκταετή θητεία στις θέσεις αυτές ανεξάρτητα από τη χορήγηση ή όχι άλλης σύνταξης από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, εάν συμπλήρωσαν τουλάχιστον μία τετραετία στη θέση Νομάρχη ή Προέδρου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το υπόλοιπο διάστημα συμπλήρωσης της οκταετίας διετέλεσαν Νομαρχιακοί Σύμβουλοι ή Δήμαρχοι, ή Βουλευτές, ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων ή Περιφερειών θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. β) Δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, οι οποίοι έχουν χρόνο θητείας αιρετού Νομάρχη μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την προσμέτρηση ή προσαύξηση του χρόνου αυτού. Το ποσό της σύνταξής τους προσαυξάνεται με 1/25 των μηνιαίων εξόδων παράστασης για κάθε 2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, και σε περίπτωση που μετά τη διετία συμπληρώνεται χρόνος ίσος με 1 έτος τουλάχιστον, τότε η προσαύξηση να ισούται με 33% της προσαύξησης της πλήρους διετίας. 7. Κωλύματα Εκλογής Για την ισότιμη αντιμετώπιση των Νομαρχών σε σχέση με τους Δημάρχους όσον αφορά τα κωλύματα εκλογής ζητούμε να δεσμευτεί η Κυβέρνηση και τα Κόμματα, ότι στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος θα ληφθεί πρόνοια ώστε: - Όλοι οι Νομάρχες – Δήμαρχοι δικαιούνται να ανακηρυχθούν υποψήφιοι και να εκλεγούν Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές, παραιτούμενοι πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψήφιοι, καθώς επίσης και οι Βουλευτές – Ευρωβουλευτές δικαιούνται να ανακηρυχθούν Νομάρχες ή Δήμαρχοι, παραιτούμενοι πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. 8. Αποζημιώσεις- Επιδόματα Αιρετών Β’ Βαθμού Αναφορικά με τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα των αιρετών Β’ βαθμού ζητούμε από την Κυβέρνηση: - να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή των δαπανών μετακίνησης για μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή άσκηση των καθηκόντων των πιο πάνω αιρετών. - να συμπεριλάβει τους Νομάρχες στις κατηγορίες δικαιούχων εκλογικού επιδόματος, ως ελάχιστη αναγνώριση του καταλυτικού τους ρόλου και ευθύνης στη διεξαγωγή των εκλογών. - να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων εντός νομού και τις δαπάνες φιλοξενίας υψηλών προσώπων Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πλαίσιο Οικονομικών στόχων της ΕΝΑΕ Προκειμένου οι Ν.Α να μπορέσουν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις τους το Συνέδριο της ΕΝΑΕ διεκδικεί τα ακόλουθα: 1. Να καθοριστούν με νόμο ως απολύτως μεταβιβαστικές πληρωμές οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών, καθώς και οι δαπάνες στέγασης σχολείων και υπηρεσιών εκπαίδευσης και οι λειτουργικές ανάγκες των τελευταίων και να οριστεί ο ακριβής χρόνος καταβολής τους. 2. Να καλυφθεί το ποσό των 280 εκατ. ευρώ για μεταφορές μαθητών μέχρι και τον Ιούνιο του 2009, εκ των οποίων ποσό 109,5 εκατ. που αφορά μεταφορές που ήδη έγιναν να καταβληθεί άμεσα. 3. Να αποδοθούν άμεσα στις Νομ. Αυτοδιοικήσεις οι πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου. 4. Αύξηση των εσόδων, ως ποσοστού των εσόδων από τον ΦΠΑ, από 2% σε 4% για το 2009. 5. Η πρόταση που είχαμε διατυπώσει στο 12ο Συνέδριο της ΕΝΑΕ για αύξηση του ποσοστού εσόδων των ΝΑ επί των τελών κυκλοφορίας από 10% σε 30% πλέον δεν υφίσταται καθώς με τον Ν. 3697/2008 οι δήμοι θα παίρνουν το 90 % των τελών κυκλοφορίας. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τον καθορισμό νέου πόρου στο 30% του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΤΑΚ). 6. Καθορισμός νέου ΚΑΠ με το όνομα «Πόρος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», οριζόμενος στο 30% του φόρου καπνού. 7. Απόδοση στις ΝΑ, εξ ολοκλήρου (100%) όλων των προστίμων, που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες τους. Την κατάργηση της παρακράτησης 10% στις ΔΟΥ και την online σύνδεση του TAXIS με τις Δ/νσεις Οικονομικών, για οικονομικά θέματα που αφορούν τις ΝΑ. 8. Να καθοριστεί «Πόρος Ποιότητας Ζωής» σε ποσοστό 1,5 % από την ισχύουσα φορολογία εισοδήματος για δράσεις που θα σχετίζονται αποκλειστικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 9. Επαναφορά των πόρων :  Του 10% του τέλους μεταβίβασης ακινήτων  Του 4,5% επί των τελών ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης και δημοσίας χρήσης που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στη Ελλάδα  Του συνόλου των αποδιδόμενων στο Δημόσιο τελών διενέργειας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων. 10. Να οριστεί συγκεκριμένη διαδικασία για τον καθορισμό των δαπανών επισκευής και συντήρησης σε κάθε Νομαρχία (αρμοδιότητας του ν. 3481/2006) και το σύνολο της δαπάνης να εντάσσεται στον κρατικό προϋπολογισμό ως επιχορήγηση στις ΝΑ 11. Να θεσπιστεί Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με τίτλο ΕΝΝΕΑ (Ένταξη Νέων Νομαρχιακών Έργων Αυτοδιοίκησης). Τα έργα αυτά πρέπει να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2009 – 2013, κατά το πρότυπο του προγράμματος ΕΠΤΑ και του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. 12. Να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες των εκτός έδρας αποζημιώσεων στους μηχανικούς του Δημοσίου μετά την ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας & Οικονομικών. 13. Να αποδοθούν οι παρακρατηθέντες πόροι των ΚΑΠ 14. Να αποδοθεί στις ΝΑ το ποσό των 12,7 εκ. € που αποστερήθηκαν εξαιτίας του λανθασμένου τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας και της μη καταβολής μας από το 2008 της μεσοσταθμικής αύξησής τους * * * Το Συνέδριο της ΕΝΑΕ καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην ικανοποίηση των πιο πάνω αιτημάτων και επισημαίνει την ιδιαίτερα πιεστική ανάγκη για άμεση λύση στα ζητήματα που αναφέρονται: • Στην άμεση καταβολή των υπεσχημένων χρημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου • Στην άμεση Ψήφιση του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης • Στην άμεση καταβολή των οφειλόμενων χρημάτων για τη μεταφορά των μαθητών Δηλώνει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξουν λύσεις στα συγκεκριμένα θέματα το αμέσως προσεχές διάστημα, το Δ.Σ της ΕΝΑΕ θα συγκαλέσει Συνέλευση Νομαρχών με σκοπό να αποφασιστεί η μορφή και το εύρος των αντιδράσεων.
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΑΕ Δ. ΔΡΑΚΟΥ ΣΤΟ 13ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, σύνεδροι
Σας καλωσορίζω στο 13ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΑΕ). Σας καλωσορίζω στη Μακεδονία μας, στη Θεσσαλονίκη μας, που βρίσκονται πάντα στην πρωτοπορία των αγώνων του Λαού μας κι ενσαρκώνουν τα οράματα και τις ελπίδες του για ανάπτυξη, ευημερία, προοπτική. Είμαστε βέβαιοι ότι τούτος ο ιστορικός τόπος, θα εμπνεύσει το Συνέδριό μας, οδηγώντας το σε αποφάσεις κύρους και επιτυχίας. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ), όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, υπήρξε και παρέμεινε ο μεγάλος σύμμαχος των ανθρώπων της περιφέρειας και του καθημερινού μόχθου. Ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται ταχύτατα και αποτελεσματικά στα αιτήματα και τα προβλήματα των πολιτών. Παρά τις ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό, στελέχη και πόρους, παρά τον όγκο αρμοδιοτήτων και διαδικασιών σε όλους τους τομείς, κατάφερε να γίνει αποδεκτή, φιλική και αναγκαία, στον πολίτη. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση:  Κατασκευάζει ταχύτερα και ποιοτικότερα τα έργα και δημιουργεί τις υποδομές. Τα μελετά, τα επιβλέπει , τα συντηρεί… γιατί γνωρίζει καλύτερα τον τόπο και τις ιδιαιτερότητές του και γιατί ελέγχεται άμεσα και καθημερινά απ’ την κοινωνία των πολιτών.  Ως πλησιέστερη οργανωτική δομή και αρχή, προς τον πολίτη…. : • Προσφέρει ανεκτίμητο έργο προγραμματικό – αναπτυξιακό, παραγωγικό, κοινωνικό. • Κρίνεται αδιαλείπτως και καθημερινά για την ποιότητα του έργου της, την αποτελεσματικότητά της, την γενικότερη δράση της, από τους ίδιους τους αποδέκτες του έργου. Όλα αυτά…μα κυρίως  Η ταχεία, υπεύθυνη, δραστική παρουσία μας σε ζητήματα εκτάκτων γεγονότων και φυσικών καταστροφών…παρά το ασθενές θεσμικό πλαίσιο, αποδεικνύει και στους πλέον δύσπιστους ότι είναι ανάγκη να προσεγγίσουμε με άλλη…με Αυτοδιοικητική Φιλοσοφία τα πράγματα της Ελληνικής Περιφέρειας….!  Πιστεύουμε λοιπόν ακράδαντα, ότι ήρθε η ώρα για περιφερειακούς αυτοδιοικητικούς θεσμούς, ισχυρούς. Με κύρος και αξιοπιστία. Το επιζητούν οι πολίτες. Οι συνθήκες είναι ώριμες, τα προβλήματα της περιφέρειας απαιτούν λύσεις. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Στα Συνέδρια των τελευταίων ετών με συστηματική, ΕΝΩΤΙΚΗ, πολιτική δουλειά, αναδείξαμε τα μεγάλα προβλήματα της περιφερειακής οργάνωσης της χώρας, της περιφερειακής δημοκρατίας, της Αυτοδιοίκησης. Καταλήξαμε σε ιστορικές θέσεις και αποφάσεις ευρείας αποδοχής. Καταδείξαμε την ανάγκη για τομές. Ψηφίσαμε την Διοικητική μεταρρύθμιση και συμφωνήσαμε σε συγκεκριμένες αρχές βάσει των οποίων θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του κορυφαίου για τον εκσυγχρονισμό της Πατρίδας μας έργου. Κυρίαρχες και αδιαπραγμάτευτες θέσεις μας στην συγκροτημένη πρόταση που καταθέσαμε στην Κυβέρνηση, είναι: • Η θεσμική θωράκιση και ενίσχυση του Νέου Θεσμού της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης. της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. • Η εξασφάλιση άρτιας και πλήρους στελεχιακής υποστήριξης. • Η αποτελεσματική και πλατειά δημοκρατική-συμμετοχική πολιτική λειτουργία. • και πάνω απ’ όλα, η οικονομική αυτοδυναμία του θεσμού, όπως το Σύνταγμα επιτάσσει μέσα από μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Ειδικά, για το θέμα αυτό μάλιστα, καταθέσαμε, εμπεριστατωμένη – επιστημονική πρόταση που πονήσαμε με την συνδρομή του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). Η παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει ήδη και την χώρα μας είναι πρωτοφανής σε εύρος, απροσδιόριστη σε ένταση, ρευστή και εξελισσόμενη. Ασφαλώς, δημιουργεί νέα δεδομένα προσέγγισης και υλοποίησης και αυτού του ζητήματος. Δεδομένα, που θα ήταν σκέτη αφροσύνη να αγνοηθούν ή ακόμη και ελάχιστα να υποτιμηθούν. Αλλά και από την άλλη πλευρά θα ήταν επίσης μέγιστη αφροσύνη να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί η συγκυρία ως ευκαιρία ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ του σχεδίου της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συναισθανόμαστε το διαχρονικό ιστορικό μας χρέος απέναντι στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και στον τόπο. Η ευθύνη μας, μας προστάζει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων με ξεκάθαρη – πολιτική – Αυτοδιοικητική στάση χωρίς προχειρότητες και λαϊκισμούς, ισοπεδωτικές εκπτώσεις ή παλικαρισμούς πλειοδοσίας! Η στιγμή και η ευθύνη επιβάλλουν: • Δυναμισμό αλλά και σωφροσύνη • Καθαρότητα θέσεων και • Ενωτικό κλίμα…. Σε αυτό το ενωτικό κλίμα ΧΤΙΣΑΜΕ το Αυτοδιοικητικό μας όνειρο Γκρεμίσαμε τα τείχη μας – υπερβήκαμε τις διαχωριστικές γραμμές Απλώσαμε το όνειρό μας σ’ όλη την Ελλάδα Κι οφείλουμε να το οδηγήσουμε στην ΙΘΑΚΗ του. ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ, λοιπόν, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ, ΞΕΚΑΘΑΡΑ προς όλες τις κατευθύνσεις ότι: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΝ ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ!! Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω ! Είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να μελετήσουμε, να αξιολογήσουμε και να ενσωματώσουμε στις προτάσεις μας, τα νέα δεδομένα. Περιμένουμε, όμως, το συντομότερο δυνατό να πάρουμε απ’ την Κυβέρνηση το πράσινο φως της εκκίνησης αυτών των νέων διαδικασιών για την τελική προσπάθεια, που απαιτεί το μέγα αυτό ζήτημα! Αγαπητοί συνάδελφοι, Το είπαμε και προηγουμένως: οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι ήδη εμφανείς στην κοινωνία μας. Επηρεάζουν τις οικονομικές σχέσεις της χώρας μας και αγγίζουν το εισόδημα του πολίτη. Ναι, το αντιλαμβανόμαστε, είμαστε από ότι φαίνεται ακόμη στην αρχή…ήρθαν τα πρωτοβρόχια, η καταιγίδα αναμένεται. Κι εδώ, σε αυτή τη δύσκολη αλλά συγχρόνως και μεταβατική περίοδο [προσωπικά πιστεύω … και εποχή προκλήσεων και ευκαιριών], λέμε ότι οι ΝΑ μπορούν να έχουν και πρέπει να αποκτήσουν το ρόλο που δικαιωματικά τους ανήκει: ένα ρόλο ενεργό, ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Ένα ρόλο στην πιστότερη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εκπονουμένων προγραμμάτων στήριξης. Μπορούν να σταθούν δίπλα στον πολίτη και τα προβλήματά του. Μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα παραγωγής και ανάπτυξης, προγράμματα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης ανέργων και κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων. Και είμαστε έτοιμοι, για πολλά από τα ευρωπαϊκά και κυβερνητικά προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής που χρειάζονται διάχυση στην κοινωνία, να πάρουμε πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των σχεδίων εφαρμογής τους. Φυσικά, σε συνεννόηση και συνεργασία με Κυβέρνηση, Υπουργεία, υπερκείμενες Αρχές. Οι ΝΑ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βρεθούν μπροστά και στις δυσμενείς συγκυρίες, να εμπνεύσουν την ελπίδα και να δώσουν μια νότα αισιοδοξίας. Επιβεβαιώθηκε περίτρανα άλλωστε στις έκτακτες ανάγκες και στις φυσικές καταστροφές. Τότε βρεθήκαμε κοντά στους αγρότες και στους κατοίκους της υπαίθρου. Έτσι και σήμερα, σε αυτή την κρίση, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον πολίτη, στη γυναίκα, στον άνεργο, στο νέο άνθρωπο, στον καταναλωτή, στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, στην αγροτιά μας. Γιατί βρισκόμαστε και πάντα βρισκόμασταν στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ της μάχης για βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών, ακόμη και χωρίς βοήθεια, αρκετές φορές, από τα μετόπισθεν, δηλαδή από την κεντρική εξουσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, Παρ’ όλα τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι Ν.Α., κανείς μας δε μπορεί να αμφισβητήσει ότι, τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια, έγιναν σημαντικά βήματα επίλυσης κάποιων από τα σημαντικότερα και χρονίζοντα αιτήματά μας. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε σε αυτή την κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον Υπουργό Εσωτερικών ότι έχουν την αληθινή διάθεση να βοηθήσουν την Αυτοδιοίκηση να αναλάβει το ρόλο που της αξίζει. Την έχουν βοηθήσει εμπράκτως να πάει πιο μπροστά. Όμως, όσο σημαντικά κι αν είναι τα βήματα που έγιναν ως σήμερα, δεν αρκούν. Προτεραιότητα τώρα σε αυτό το Συνέδριο έχουν πλέον και τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη. Και για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα επείγοντα προβλήματα των πολιτών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη από την Πολιτεία και τα προβλήματα των ΝΑ που παραμένουν άλυτα. Τι κάναμε από την πλευρά μας; Α) Αγωνιστήκαμε όλοι μαζί και συνεργαστήκαμε άψογα με τον Υπουργό Εσωτερικών και τους υπηρεσιακούς του παράγοντες – και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό – προκειμένου να διαμορφώσουμε το κείμενο των διατάξεων του νέου Κώδικα της ΝΑ, που όμως, προσπαθεί ακόμη να βρει το δρόμο του προς τη Βουλή. Έχει περάσει ένας χρόνος από το 12ο Τακτικό Συνέδριό μας στη Δράμα, οπότε και εγκρίναμε και παραδώσαμε την ολοκληρωμένη πρότασή μας στην Κυβέρνηση. Εντούτοις ακόμη περιμένουμε την ψήφιση αυτού του απαραίτητου θεσμικού νομοθετήματος … Β) Ήδη μιλήσαμε για την Διοικητική μεταρρύθμιση. Ήδη μιλήσαμε για την ανάγκη η Διοικητική Μεταρρύθμιση να δρομολογηθεί μέσω μιας εξίσου γενναίας προσπάθειας Φορολογικής και Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης. Είναι αυτονόητο, ότι για να μπορέσει ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης να ανταποκριθεί επαρκώς στις ευθύνες και τις αρμοδιότητές του, οφείλουμε να του διασφαλίσουμε την περίφημη οικονομική αυτοδυναμία του, όπως και ο καταστατικός χάρτης της χώρας επιτάσσει. Μέχρι όμως να ωριμάσουν οι συνθήκες επίτευξης της υλοποίησης του παραπάνω στόχου, τα οικονομικά προβλήματα της ΝΑ παραμένουν ανοικτά και αποζητούν εναγωνίως επίλυση … Είναι πανθομολογούμενη αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια – με την αποφασιστική στάση τούτης της κυβέρνησης και την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργού Εσωτερικών – οι οικονομικοί πόροι της ΝΑ πενταπλασιάστηκαν τουλάχιστον και απαλλαχτήκαμε από το άχθος, των προνοιακών επιδομάτων . Όμως έχουμε πει άπειρες φορές, σε όλους τους τόνους, προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι πόροι που διατίθενται σήμερα, παρά τη σημαντική αλλά και αναγκαία αύξησή τους από το 2005, είναι τουλάχιστον ανεπαρκείς. Αυτή η ανεπάρκεια των πόρων ευθύνεται κατά τη γνώμη μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό, για τη διαιώνιση των παθογενειών για τις οποίες συχνά μας κατηγορούν. Για αυτό….. φίλες και φίλοι….. Από το συνέδριο αυτό, ξεκινάμε ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ! ! ! ! Με σκοπό να φτάσουμε όλοι μαζί, θριαμβευτές, στη γραμμή του τερματισμού, να κόψουμε την κορδέλα της τελικής δικαίωσης – όχι για μας -, για την ελληνική Περιφέρεια, αλλά και για την Αυτοδιοίκηση, που πολλές φορές βρίσκεται στη γωνία. Που όμως πρέπει να πάψει να είναι στη γωνία. Και θα πάψει να είναι στο περιθώριο, με τους δικούς μας αγώνες. Έχοντας κάνει ό, τι μπορούσαμε για να ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις που εγκρίθηκαν στο 12ο Τακτικό Συνέδριό μας στη Δράμα, πρώτα πρώτα, επειγόντως, διεκδικούμε: 1. Μεταφορά μαθητών Αγαπητοί συνάδελφοι, οι μαθητές πρέπει να μεταφέρονται. Αλλά για τη μεταφορά τους απαιτούνται πόροι οι οποίοι εγκαίρως θα κατατίθενται προς πληρωμήν των δικαιούχων μεταφορέων. Αυτή τη στιγμή το Δημόσιο οφείλει για τη μεταφορά μαθητών 110 εκ. ευρώ για την προηγούμενη σχολική περίοδο και άλλα 170 περίπου εκ. ευρώ για τη φετινή περίοδο μέχρι τέλος Ιουνίου, δηλαδή συνολικά το ποσό των 280 εκ. ευρώ. Και επειδή πολλές έχουν αφεθεί αιχμές για τον τρόπο άσκησης από τις Ν.Α. αυτής της ευθύνης…. Έχουμε πολλές φορές τοποθετηθεί ότι συζητούμε το θέμα αυτό από μηδενικής βάσεως. 2. Το οδικό δίκτυο – εθνικό και επαρχιακό – αρμοδιότητάς μας περιμένει ακόμα δυστυχώς…. διακαώς για την επισκευή και συντήρησή του τα υπεσχημένα. Δηλαδή 120 εκ. κατ’ έτος, αρχομένης της χρηματοδότησης από το 2008 με προκαταβολή που και αυτή δεν εδόθη. Θεωρούμε ότι παρά τις αναμφισβήτητες οικονομικές δυσκολίες για πολλούς λόγους το θέμα πρέπει να λυθεί τελεσίδικα και άμεσα. α. Διότι η πολιτεία οφείλει να τιμά το λόγο της, και β. διότι η ασφάλεια και η δυνατότητα μετακίνησης πολιτών και αγαθών, είναι θέματα υψίστης οικονομικής και κοινωνικής προτεραιότητας !! 3. Ζητούμε Αύξηση των εσόδων ως ποσοστού των εσόδων από τον ΦΠΑ, από 2% σε 4%. 4. Να αποδοθούν στις Νομαρχίες εξ ολοκλήρου (100%) όλα τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες τους. Να σταματήσει η παρακράτηση 10% από τις ΔΟΥ και να ξεκινήσει online σύνδεση του TAXIS με τις Δ/νσεις Οικονομικών, για οικονομικά θέματα που αφορούν τις ΝΑ. 5. Να επανέλθουν οι πόροι : • Του 10% του τέλους μεταβίβασης ακινήτων • Του 4,5% επί των τελών ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα • Του συνόλου των αποδιδόμενων στο Δημόσιο τελών διενέργειας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων. 6. Προχωρούμε στην ΕΝΑΕ τη σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης και Κατανομής Πόρων στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικών, στην οποία θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Η επιτροπή θα μελετά το αν επαρκούν οι πόροι σε σχέση με το κόστος άσκησης κάθε αρμοδιότητας και θα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΕ τεκμηριωμένη έκθεση. 7. Επιδιώκουμε την θέσπιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος με τίτλο ΕΝΝΕΑ (Ένταξη Νέων Νομαρχιακών Έργων Αυτοδιοίκησης). Τα έργα αυτά να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2009 – 2012 ακολουθώντας το πρότυπο των προγραμμάτων ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. 8. Να καθοριστούν ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου, χωρίς αγκυλώσεις γραφειοκρατικές και ευθυνοφοβικές. Για να ενισχυθεί ουσιαστικά η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια του θεσμού, τόσο σε ζητήματα εποπτείας, που σήμερα ασκείται από τους Γ.Γ. Περιφερειών, όσο και σε ζητήματα οικονομικού ελέγχου. Προτείνουμε λοιπόν, την σύσταση «Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Πράξεων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» και μέχρι την θεσμοθέτησή της να οριοθετηθεί η σωστή λειτουργία των ΥΔΕ. 9. Οι υποστελεχωμένες και ελλιπώς εξοπλισμένες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αναμένουν ως «μάνα εξ ουρανού» την πλήρωση των επανειλημμένα υποσχεθέντων 1.500 θέσεων προσωπικού, οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί στο ανεπαρκές και αναποτελεσματικό ΑΣΕΠ. Διεκδικούμε την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Ακόμη, πρέπει να υπογραμμίσουμε τη δυστοκία των εγκρίσεων για κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις και τις μεταθέσεις/μετατάξεις. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι παραπάνω διαδικασίες χρειάζονται επειγόντως λίφτινγκ για να εξασφαλιστεί η ταχεία, αποτελεσματική και διαφανής αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού στις ΝΑ. Και ακόμη απαιτείται εξορθολογισμός του συστήματος αμοιβών και εξέλιξης του προσωπικού. Διότι είναι πράγματι απαράδεκτο, στην ίδια υπηρεσία, να υπάρχουν εργαζόμενοι - αμειβόμενοι και εξελισσόμενοι - πολλαπλών ταχυτήτων. 10. Να μην επικρέμεται ως «δαμόκλειος σπάθη» πάνω από τα κεφάλια των αιρετών της δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης η διαδικασία των καταλογισμών. Επιζητούμε και επιδιώκουμε αυστηρότητα και ελέγχους τελεσίδικους στην ώρα τους και όχι ετεροχρονισμένη εξόντωση και προσβολή, συνταξιούχων ουσιαστικά της Αυτοδιοίκησης ! Είναι αδιανόητο κατά την άποψή μας, να αποφασίζεται από τα Νομαρχιακά Συμβούλια ένα έργο, να ακολουθούνται από εκεί και πέρα όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, να υλοποιείται το έργο, να εγκρίνονται οι δαπάνες πληρωμής στους δικαιούχους από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) να κλείνει το έργο και να πληρώνεται ο ανάδοχος. Στη συνέχεια όμως να έρχεται - μετά παρέλευση ετών μάλιστα - ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να καταλογίζει εις βάρος των αιρετών προσωπικές ποινικές και οικονομικές ευθύνες. Για όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε καταθέσει προς τα αρμόδια Υπουργεία συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις που αποζητούν την αποδοχή τους. Γ) Προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε δυναμικά – ενωμένοι, όλοι μαζί – τα δύο τελευταία χρόνια για να ωθήσουμε προς επίλυση κάθε πρόβλημα που μας απασχολεί. Συγκροτούμε πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και επιζητούμε εποικοδομητικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, αποφεύγοντας τον στείρο αρνητισμό και την απόρριψη. Δώσαμε και δίνουμε καθημερινά το αγωνιστικό παρόν και αντιστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια υποβιβασμού του θεσμικού ρόλου της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Τελευταία παρατηρούμε, με ανησυχία και λύπη, την πάντα και διαχρονικά υποβόσκουσα και ελλοχεύουσα, τάση της κεντρικής εξουσίας να ξαναστήνει, “συγκεντρωτικώ τω τρόπω”, υπηρεσίες αρμοδιότητος της Αυτοδιοίκησης εις τις ελληνικές περιφέρειες. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Καταγγείλαμε, λοιπόν, κάθε νομοθετική ρύθμιση που έρχεται σε αντίθεση με την Αρχή της Επικουρικότητας, με το τεκμήριο της αρμοδιότητας, με την Αρχή της Εγγύτητας. Κάθε νομοθετική ρύθμιση που διαστρεβλώνει το χαρακτήρα των τοπικών υποθέσεων, διαστρεβλώνει την συνταγματική επιταγή και ουσιαστικά καταργεί το ρόλο της Αυτοδιοίκησης. Αντιδράσαμε και ΔΕΝ συναινέσαμε στη σύσταση των Τοπικών Κέντρων Γεωργικής Ανάπτυξης. Ζητήσαμε την απόσυρση των διατάξεων για τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Διϋπουργικής Επιτροπής Φορέων Γενικής Διακυβέρνησης, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Επιπλέον ζητήσαμε πρόσφατα αντί της προωθούμενης ρύθμισης για σύσταση Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με προσωπικό και μέσα. Διαμαρτυρόμαστε για την κατάργηση των αρμοδιοτήτων ελέγχου των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την μεταφορά τους στον ΕΦΕΤ. Που θα προσθέσει γραφειοκρατία, υπερβολικό κόστος και μειωμένη αποτελεσματικότητα. Με την συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του ΕΦΕΤ τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα κατά την άποψή μας. Με τις άοκνες προσπάθειες όλων μας κατορθώσαμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά στην ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενόψει του ΕΣΠΑ, με τη σύσταση ομάδων έργου σε κάθε Νομαρχία, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην υλοποίηση έργων ποιότητας υψηλών απαιτήσεων που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας. Και ακόμα η σύσταση ήδη της «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.», μετά από εργώδεις και συστηματικές προσπάθειές μας, μπορεί να παίξει το ρόλο τεχνικού συμβούλου και να προσφέρει επιστημονική υποστήριξη σε κάθε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που υλοποιείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφ’όσον βέβαια η ίδια το επιθυμεί και το ζητήσει. Με τη δημιουργία της «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.», όπου η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχεται από την ΕΝΑΕ, ενισχύεται πραγματικά ο ρόλος της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, παρέχοντας τις ευκαιρίες της ενεργητικής συμμετοχής και ευθύνης στην πραγματοποίηση αναπτυξιακών έργων. Το συνολικό κόστος των δύο αυτών δομών σε επίπεδο δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, κεντρικά και περιφερειακά, ανέρχεται σε 5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καλύπτεται από την τεχνική βοήθεια του ΕΣΠΑ. Ακόμη, με τη συμμετοχή μας στην υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων, μέσω του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας – Ψηφιακή Σύγκληση» συμβάλλουμε αποφασιστικά στην επιμόρφωση των στελεχών μας και των συναδέλφων για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Τα προγράμματα αυτά είναι συνολικής δαπάνης 3 εκατομμυρίων ευρώ και αρχίζει άμεσα η εκτέλεσή τους. Διεκδικούμε την εφαρμογή των δεσμεύσεων της κρατικής εξουσίας απέναντί μας για ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την ελληνική περιφέρεια, μέσα από ισχυρούς αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Η κεντρική εξουσία πρέπει να αρκεστεί στον σπουδαίο ρόλο της, του «κράτους-στρατηγείου» και να ευθύνεται για τον σχεδιασμό της κεντρικής πολιτικής. Η εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών και όλες οι «τοπικές υποθέσεις» ανήκουν δικαιωματικά στην Αυτοδιοίκηση. Και αυτό πρέπει να τηρηθεί. Έχουμε χρέος να κάνουμε, ενωμένοι, ό, τι περνάει από το χέρι μας για να πετύχουμε τους παραπάνω εθνικούς στόχους μας. Γιατί έχουμε αναλάβει την ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας που μας ζητούν και αξιώνουν να παλέψουμε για να πετύχουμε επιτέλους την πολυπόθητη αποκέντρωση: μια αποκέντρωση που πολλοί τη διακηρύσσουμε, αλλά πόσοι από εμάς πραγματικά την προωθούν και την επιδιώκουν; Μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος οφείλουμε να παραμείνουμε κοντά στον πολίτη. Μέσα από τις υφιστάμενες αυτοδιοικητικές δομές έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που τον απασχολούν. Όσο επικρατούν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητάς του. Συνάδελφοι, Οι πολίτες ασφαλώς ενδιαφέρονται για το τι και ποιος φταίει. Πάνω απ’ όλα, όμως, αξιώνουν την επίλυση των προβλημάτων τους. Γι’ αυτό για εμάς αξίζει να αγωνιστούμε…. Να αγωνιστούμε αυτοδιοικητικά… Αξίζει Να αγωνιστούμε ενωμένοι. Πέρα και πάνω από κομματικές επιδιώξεις. Πέρα και πάνω από προκαταλήψεις και αγκυλώσεις. Να σταθούμε δίπλα στον πολίτη. Να του δώσουμε ελπίδα για το μέλλον. Η Αυτοδιοίκηση είναι η φωνή των πολιτών! Είμαστε η φωνή των πολιτών. Βρισκόμαστε εδώ για να ανταποκριθούμε θετικά στις αγωνίες και τα προβλήματά τους, για να υποβάλουμε μια ελπιδοφόρα πρόταση για την επίλυσή τους. Αυτό είναι το χρέος μας που πρέπει να υπηρετήσουμε εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε και περιμένουμε από τις τοποθετήσεις όλων και τη συζήτηση που θα διεξαχθεί, να αναδυθεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τους πολίτες και νέας προοπτικής του θεσμού. Και είμαι βέβαιος ότι, αυτό το συνέδριο θα αναπτερώσει τις ελπίδες και θα αποτελέσει εφαλτήριο προόδου για την Περιφερειακή Ελλάδα, για την Αυτοδιοίκηση, για την πατρίδα μας. Το κεντρικό μήνυμα όλων των Συνεδρίων μας, ήταν, ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΩΝΑ, ΕΛΠΙΔΑΣ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ !! Αυτό είναι το μήνυμά μας και σε αυτό συνέδριό !!Αυτή την εβδομάδα το εξ αναβολής συνέδριο της ΕΝΑΕ. Με κεντρικό σύνθημα «Για μια Ισχυρή Νομαρχία», και στη σκιά της διεθνούς οικονομικής κρίσης που επηρεάζει και την Αυτοδιοίκηση, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας πραγματοποιεί το 13ο Τακτικό Συνέδριο της στη Θεσσαλονίκη (Τετάρτη 18 και 19 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι το συνέδριο επρόκειτο να διεξαχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά αναβλήθηκε λόγω της έκρυθμης κατάστασης που είχε επικρατήσει στη χώρα. Βασικά θέματα του Συνεδρίου είναι τα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, καθώς και ο ρόλος της μέσα στο νέο σκηνικό της διεθνούς κρίσης. Στο Συνέδριο αναμένεται να λάβουν μέρος πάνω από 600 σύνεδροι και παρατηρητές, καθώς και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κομμάτων και αυτοδιοικητικών φορέων από όλη τη χώρα.