«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Τελευταία νέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 
Φ. Ζαΐμης: «Ο εκσυγχρονισμός και η καινοτομία το αναπτυξιακό σχέδιο της ΠΔΕ»

Οδεύοντας προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και με ορατές τις προκλήσεις για τη χώρα μας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία και την έρευνα μέσα από δράσεις,...

Προληπτικοί έλεγχοι για COVID-19 από την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Σαλμά

Αδιάλειπτα συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα οι έλεγχοι για Covid 19 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Τα τεστ ανίχνευσης διεξήχθηκαν έπειτα από...

σχετικό αίτημα της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Μαρίας Σαλμά, αλλά και με...

«Παροχή υπηρεσίας τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε έργα των ΟΤΑ Α’ βαθμού, που χρηματοδοτούνται από χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ, ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ...

«Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου»

Στα πλαίσια του υπόψη υποέργου θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αχελώο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 1) Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών...