«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 24 Απριλίου 2021

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

1.200.000 ευρώ για την αποκατάσταση και συντήρηση δρόμων στις Δημοτικές  Ενότητες Αγρινίου

  Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση  δρόμων  στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων προχωρά ο Δήμος Αγρινίου με ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000ευρώ.
Συγκεκριμένα... ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου υπέγραψε τις συμβάσεις για τα έργα:
·         «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις οδών ΔΕ Θεστιέων, Παραβόλας, Παναιτωλικού»   προυπολογισμού:400.000,00€

 ·         «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις οδών ΔΕ  Στράτου,  Νεάπολης, Παρακαμπυλίων»  προυπολογισμού:400.000,00€

 ·         «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις οδών ΔΕ  Αρακύνθου, Μακρυνείας, Αγγελοκάστρου»  προυπολογισμού:400.000,00€

 Τα έργα εκτείνονται  σε όλη την γεωγραφική κατανομή των Δημοτικών Ενοτήτων και αφορούν παρεμβάσεις και ανακατασκευές λόγω φθοράς.

 «Υλοποιούμε έργα σε όλο το εύρος του Δήμου Αγρινίου.Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας στις Δημοτικές Ενότητες ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η καθημερινότητα των κατοίκων. Φροντίζουμε, σε συνεννόηση με τους προέδρους και τους δημοτικούς συμβούλους των Eνοτήτων, να γίνονται έργα ουσίας που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Είμαστε σταθερά στο πλευρό όλων των κατοίκων του Δήμου μας και  δίνουμε στις τοπικές κοινωνίες  τη σημασία που τους αξίζει», ανέφερε σχετικά ο Γιώργος Παπαναστασίου.

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αγρίνιο 22 Απριλίου 2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                               Αριθμ. Πρωτ.: 25651

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Αβραάμ Αναστασιάδη 1 
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο

Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς             

Τηλ.:   26413 60308, 60491, Fax: 26410 28668

E-mails: dimotiko-symboulio@agrinio.gr

pzonaras@agrinio.gr                                                                                   

                                                                                        ΠΡΟΣ:

1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        

2.      Τον Δήμαρχο

3.      Τον Γενικό Γραμματέα

4.      Τους Προέδρους Κοινοτήτων

5.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών

6.      Τους Νομικούς Συμβούλους

7.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους

8.      Το Γραφείο Τύπου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η/2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ η 6η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ημέρα ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, για τη λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

1.      Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

2.      Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Υγείας - Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών  με ειδικά προβλήματα).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαντζής).

 

3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

4.      Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού 2021 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

5.      Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 34/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2021».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

6.      Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 66/2020 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 506Β σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 62/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

7.      Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 63/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 9/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

8.      Χωροθέτηση και αδειοδότηση για τοποθέτηση ενημερωτικών ηλεκτρονικών πινακίδων εξωτερικού χώρου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 64/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

9.      Παροχή σύμφωνης γνώμης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου πρατηρίου καυσίμων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

10.  Έγκριση ή μη καθορισμού τιμήματος απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο ΟΤ ΚΧ458 και ΟΤ 459Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου (φερόμενος ιδιοκτήτης Βασίλειος Αγγελόπουλος).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

   

                                                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                    

***

Ολοκλήρωση Διαδικτυακής Δράσης Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για την Κατάθλιψη από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγρινίου

 Ολοκληρώθηκε η Διαδικτυακή Δράση Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για την Κατάθλιψη που υλοποίησε το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγρινίου και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας,  σε συνεργασία με το  Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με τους Δήμους  Βέροιας, ΔιρφύωνΜεσσαπίων, Λαμιέων, Λευκάδα, Λοκρών, Μεσσήνης, Μήλου, Ρήγα Φεραίου, Σκιάθου, Τεμπών και Φαρσάλων, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης. Η Δράση αυτή είχε σκοπό την διαδικτυακή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την Κατάθλιψη και συμπεριελάμβανε τρεις ενότητες ομιλιών με τα ακόλουθα θέματα:

·         Τρίτη   6/4/21, - Ενημέρωση / Ψυχο-εκπαίδευση  για την κατάθλιψη : Κατηγορίες, συμπτώματα, αντιμετώπιση  και συννοσηρότητα

·         Τρίτη 13/4/21, - Κατάθλιψη εν μέσω Covid 19  : Επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις (προσωπικές, επαγγελματικές), στην οργανική υγεία και οικονομικές συνέπειες. Ζώντας με την κατάθλιψη- Μορφές θεραπείας - Συμπτώματα εφόσον έχουμε νοσήσει από Covid-19

·         Τρίτη 20/4/21, - Κατάθλιψη – υποστήριξη των φροντιστών

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Δήμου Αγρινίου κ. Καλαντζής Κωνσταντίνος δήλωσε: «Η κατάθλιψη επηρεάζει ανθρώπους όλων των ηλικιών, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τις χώρες.  Η καλύτερη κατανόηση του τι είναι η κατάθλιψη και πώς μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί θα συμβάλει στον περιορισμό των προκαταλήψεων που συνδέονται με αυτήν και θα οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους στο να αναζητήσουν βοήθεια. Η ευαισθητοποίηση και έγκαιρη διάγνωση

αποτελεί σημαντικό παράγοντα θετικής πρόβλεψης της ασθένειας».

 ***

ΛΑΖΑΡΙΑ 2021

 Ο Δήμος Αγρινίου με την Κοινότητα Ματαράγκας, τον   Προοδευτικό Σύλλογο Ματαράγκας  και τη συμμετοχή του  Συλλόγου Λαζαράδων – Φουστανελοφόρων τιμούν τα  «Λαζάρια 2021».

Πρόγραμμα:

Σάββατο 24  Απριλίου 2021

9.00 π.μ  Μνημόσυνο  Υπέρ Ψυχών Ματαραγκιωτών στον Αη – Λάζαρο Ματαράγκας.

Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Τέλεση Θείας Λειτουργίας  ( Πέρας προσέλευσης 9.30π.μ. )

10.00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων

 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Απολογισμός Δράσεων Πολιτικής Προστασίας και λήψη μέτρων ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2021».

 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η αναγκαιότητα γα άμεσο συντονισμό των μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών.

 «Πραγματοποιούμε υπηρεσιακή σύσκεψη προκειμένου να προετοιμάσουμε τη νέα αντιπυρική περίοδο.Βασική μας προτεραιότητα είναι η πρόληψη. Γι αυτό ξεκινάμε νωρίς ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα έργα. Οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν  προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες για να μειώσουν  στο ελάχιστο τον κίνδυνο πυρκαγιάς από τα αγριόχορτα. Με το συντονισμό, τη στενή συνεργασία, τον σαφή καθορισμό ρόλων  αλλά και την υπευθυνότητα όλων μας  θα μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος από τις πυρκαγιές», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

 

Από τους συμμετέχοντες υπογραμμίστηκε η ανάγκη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρισμού και αποψίλωσης των δρόμων.

«Ευχαριστώ προσωπικά  όλους τους  εμπλεκόμενους για την  καλή συνεργασία καθόλη την διάρκεια του χειμώνα. Παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα καταφέραμε να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της καλής συνεργασίας και την αντιπυρική περίοδο. Ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μίσθωσης επιπλέον μηχανημάτων για την αποψίλωση χόρτων», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Κολοβός. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ