«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας η Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσε 3 επερωτήσεις σχετικά με:

1. Την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών
2. Το σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπ. Εθνικής Άμυνας
3. Το δασοδρόμο στην περιοχή Κορισιάνος Ηλείας
 
Επισυνάπτονται οι 3 επερωτήσεις...

***

Επερώτηση 

Μέτααπό αίτημα 35-40 κτηνοτρόφων που κατοικούν στο Κουμάνι του Δήμου Αρχαίας Ολυμπιάς με τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής αρχής Αρχαίας Ολυμπίας και του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου Κουμανίου, ζητήθηκε έγκριση μελέτης και κατασκευής μικρού δασοτεχνικού -αντιπυρικού έργου δασικής οδοποιίας -δασόδρομος μήκους 500 μέτρων, ο οποίος διέρχεται από δημόσιο Δάσος. Ο Δ/ντης Δασών Ηλείας, με την υπ ́αριθμ. 138682/26-06-2019 απόφασή του ενέκρινε το έργο αυτό για σκοπούς αντιπυρικής προστασίας του δάσους (γρήγορη προσπέλαση πυροσβεστικών οχημάτων) και γρήγορης πρόσβασης των κτηνοτρόφων στους χώρους βόσκησης των κοπαδιών και στις στάνες τους, αφού η μη ύπαρξη του εν λόγω δασοδρόμου αυτού μήκους 500 μέτρων, αναγκάζει τους κτηνοτρόφους να διανύουν καθημερινά 20 χιλιόμετρα κυκλικής πορείας από τον υπάρχοντα μέχρι σήμερα δρόμο. Επειδή ο υπό κατασκευή δασόδρομος βρίσκεται σε περιοχή Natura, χρειαζόταν και σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης Κοτυχίου Στροφυλλιάς καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση από το τμήμα περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ηλείας. Ο μεν φορέας συμφώνησε, το δε τμήμα περιβάλλοντος της ΠΕ Ηλείας επέστρεψε τον φάκελλο στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αρχα ίας Ολυμπίας παραβιάζοντας τη Νομοθεσία και χωρίς να έχει αρμοδιότητα. Αυτό γιατί με βάση τις υπ ́ αριθμ. 11781/2040/2-5-2011 και 117900/2279/24-5-2011 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος οι οποίες ισχύουν, για τις προτάσεις των ΟΤΑ για μικρά δασοτεχνικά έργα που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό των εξόδων τους και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, καθώς και την υπ αριθμ. 138681/26-6-2019 έγκριση της Δ/νσης Δασών Ηλείας, το τμήμα της ΠΕ, έχει αρμοδιότητα για τους περιβαλλοντικούς όρους και οχι για τη δασοτεχνική παρέμβαση αλλαγής της χάραξης του δασικού δρόμου. Υπενθυμίζεται δε οτι η έγκριση δασοτεχνικών έργων ειναι αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας και με βάση το άρθρο 16 του Ν 998/79, άρθρο 222 το Ν.Δ. 86/69 και οχι το τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΕ ενώ συντάσσονται από Δασολόγους πτυχιούχους ΑΕΙ σύμφωνα με το ΠΔ 344/2000“Περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών”. Επειδή το τμήμα Περιβάλλοντος παραβιάζει την ισχύουσα Δασική νομοθεσία και τις προαναφερόμενες εγκυκλίους, ΝΔ και ΠΔ, Ερωτάται ο αρμόδιος ΑντιπεριφερειάρχηςΤι μέτρα θα πάρει για τη συμμόρφωση του τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΕ Ηλείας με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο, και τη υλοποίηση του μικρού αυτού δασοτεχνικού έργου, αφού η μη μέχρι σήμερα συμμόρφωσή του οδηγεί σε απόρριψη του δίκαιου αιτήματος των κτηνοτρόφων, ενώ η όλη διαδικασία έγκρισης ακολουθούσε τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο.  

Οι Επερωτώντες Περιφερειακοί ΣύμβουλοιΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

 

***

ΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών ΧαρτώνΣτις 05/02/2021 η Διεύθυνση Δασών της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ανάρτησε το δασικόχάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, προσκαλώντας σε υποβολήαντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός αποκλειστικήςπροθεσμίας από 19.02.2021 μέχρι 03.06.2021 για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ενώ γιατους διαμένοντες στο εξωτερικό η προθεσμία λήγει στις 23.06.2021.Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες και τον τρόπο πουαυτοί εφαρμόζονται, είναι πως αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην εφαρμογή της δασικήςστρατηγικής της «πράσινης» ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη2020» που υλοποιεί με ευλάβεια η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως άλλωστε έπραξανκαι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ( ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.). Έχουν στόχο νασυμβάλλουν – μαζί με όλους τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους, που κατά καιρούςψήφισαν οι κυβερνήσεις αυτές – στη διαμόρφωση «καθαρού επενδυτικού τοπίου» στην γη,ώστε να υλοποιούνται πιο γρήγορα οι κερδοφόρες επενδύσεις των μονοπωλιακώνεπιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και των Ανανεώσιμων ΠηγώνΕνέργειας, στο πλαίσιο της «κυκλικής» και «βιώσιμης» οικονομίας.Έτσι, λοιπόν, με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, επιχειρείται να γίνει τοξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρόεπενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές. Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες μαζί με τοκτηματολόγιο, θα αποτελέσουν τα “μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία” που θα επιτρέψουν ναγίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποιος ο χαρακτήρας καιη χρήση της γης (γεωργική έκταση, δάσος, δασική έκταση, κλπ).Την ίδια στιγμή, όμως, στόχος τους είναι να «καθαρίσουν» το «επενδυτικό τοπίο» απόδεκάδες χιλιάδες «ενοχλητικούς» μικροϊδιοκτήτες γης, μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφουςκ.ά., αφού με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η αμφισβήτηση τουχαρακτήρα των μικρών κλήρων τους. Έτσι με σωρεία «ανακριβειών» και «λαθών» πολλέςαγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπια, ελαιώνες, εκτάσεις που δεν διαθέτουν ούτε ένα θάμνοαλλά και εκτάσεις με σπίτια που έχουν οικοδομηθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίεςαποτυπώνονται ως δασικές και οι νόμιμοι κάτοχοι τους καλούνται να επιδοθούν σε έναπολυδάπανο αγώνα με προσφυγές, ενστάσεις - αντιρρήσεις για τον αποχαρακτηρισμό τωνιδιοκτησιών τους ως δασικών.Υπόψη ότι με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δημιουργούνται προβλήματα με τηναμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν και σήμερακαλλιεργούνται, και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ο διαφορετικός χαρακτηρισμόςτους μπορεί να οδηγήσει στην πράξη ακόμη και σε μη δυνατότητα συνέχισης τηςγεωργικής καλλιέργειας, ή τη μη επιλεξιμότητα με βάση την ΚΑΠ για εκτάσεις που

βοσκίζονται, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τουςαπαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων - επιδοτήσεων, που έλαβαν στοπαρελθόν.Για τη σύνταξη των ενστάσεων αυτών απαραίτητη είναι η βοήθεια ιδιώτη δασολόγου,δικηγόρου, μηχανικού, τοπογράφου κ.ά., το δε κόστος υπολογίζεται να φτάσει ή και ναξεπεράσει τις 4.000 ευρώ. Κόστος απαγορευτικό για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες καιεργαζόμενους που, ως εκ τούτου, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την προσπάθειαανάκτησης της γης τους που σε δεύτερο χρόνο θα συγκεντρωθεί στα χέρια μεγάλωνεπενδυτών, αφού η δασική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αναγνωρίζει,αλλά και διευκολύνει, τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα.Όπως ήταν αναμενόμενο και οι δασικοί χάρτες που αφορούν στα Ιόνια Νησιά καιαναρτήθηκαν στα μέσα του Ιανουαρίου του 2021 δεν αποτελούν εξαίρεση από τουςδασικούς χάρτες άλλων περιοχών της χώρας μας που αναρτήθηκαν προγενέστερα.Βρίθουν και αυτοί από σκόπιμες ή μη «ανακρίβειες» και «λάθη» που αφορούνχαρακτηρισμό μικροϊδιοκτησιών, αγροτικών εκτάσεων κλπ. ως δασικών, μη λαμβάνονταςπολλές φορές υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξειςπαραχώρησης, άδειες οικοδομής κλπ. Αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις :1.Σε μεγάλες εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες από πυρκαγιές, έχουνσυμπεριληφθεί αυθαίρετα και εκτάσεις που ανέκαθεν ήταν μη δασικές, αλλά κυρίωςγεωργικές εκτάσεις.2.Εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις πράξεωνχαρακτηρισμού εκτάσεων ως «μη δασικές» από τις Δ/νσεις Δασών, στην πρόσφατηανάρτηση ανατρέπονται οι αρχικές αποφάσεις και αυθαίρετα χαρακτηρίζονται ωςδασικές.3.Χιλιάδες στρέμματα που οι δασικοί χάρτες έχουν χαρακτηρίσει ως αγροτικέςεκτάσεις κατά το παρελθόν (αεροφωτογραφίες του 1945), σήμερα χαρακτηρίζονταιδάση ή δασικές εκτάσεις (αεροφωτογραφίες του 2007). Αυτό γιατί οι αγροτικές,αυτές εκτάσεις, που στους πρόσφατους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάση ήδασικές εκτάσεις δασώθηκαν ( φυσική δάσωση) κυρίως λόγω εγκατάλειψης τηςκαλλιέργειας τους από τους αγρότες-ιδιοκτήτες τους, που λόγω της σκληρήςαντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάσθηκαν να αλλάξουνεπάγγελμα ή και να μεταναστεύσουν.Είναι λογικό εφ ́ όσον οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν διορθωθούν άμεσα και οι μέχριτώρα γεωργικές και βοσκήσιμες εκτάσεις δεν αποτυπωθούν σωστά, να υπάρξουν τεράστιαπροβλήματα με την δυνατότητα συνέχισης των ασχολιών των αγροτών και τωνκτηνοτρόφων στις εκτάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να στερηθούν αυτοί εισόδημα από τηνεκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών αλλά και από τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις πουνόμιμα δικαιούνται. Επίσης είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να τους απαιτηθεί η επιστροφή τωνκάθε είδους ενισχύσεων- επιδοτήσεων που έλαβαν στο παρελθόν.Ως Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρούμε ότι το δάσος και γενικότερα η γη ως κοινωνικήιδιοκτησία μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη χρήση τους μπορούν ναλειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας και όχι των κερδών. Θεωρούμε,επίσης, ότι επιχειρείται σήμερα μέσα από αποχαρακτηρισμούς και αναγνωρίσειςανύπαρκτων δικαιωμάτων κυριότητας να λυθούν τα όποια προβλήματα σε βάρος τωνμικροϊδιοκτητών γης αλλά και των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και να διευκολυνθείη συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια.Για όλα αυτά ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας :Τί μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει ούτως ώστε :1.Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιοδημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστικήευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούςχάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις πουήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και νααναγνωρισθεί πως κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθείαναδασωτέες.2.Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών πουπροκύπτουν από την πανδημία και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναιμετανάστες στο εξωτερικό.3.Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ωςεργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέριασε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.4.Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων τωνμεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.5.Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψειςδασολόγων στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικέςυπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.6.Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες απόπυρκαγιά εκτάσεις, χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομεςαλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.7.Η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας αλλά και οι Δήμοι του νομούΑιτωλοακαρνανίας να αξιοποιήσουν τμήμα του έμψυχου δυναμικού τους ώστε ναδιευκολύνουν τους συμπολίτες μας σε πρακτικά ζητήματα στη διαδικασία τωνενστάσεων κλπ.

 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

***

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας 

Πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την κατάσταση στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Περιφέρεια, για την έρευνα και ποιους σκοπός αυτή πρέπει να υπηρετεί. Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, προσχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (ΜoU) με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.Στο Δελτίο τύπου, το οποίο πανηγυρικά αναγγέλλει την υπογραφή του MoU, τονίζεται ότι “οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο την αντιπροσώπευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση σε θέματα ελληνικού τεχνολογικού ενδιαφέροντος του Von Karman Institute for FluidMechanics (VKI), το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και επιστημονικός οργανισμός που ειδικεύεται στουςτομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, των μηχανών εσωτερικής καύσης κ.ά.”Ξεχνώντας, όμως, σκόπιμα να μαςενημερώσει πως το «ευαγές» αυτό ίδρυμα είναι κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Ενώ τα αποτελέσματα της όποιας έρευνας θατα αξιοποιεί το ΝΑΤΟ για να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικός ο ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας του, για το μοίρασμα των αγορών, την αλλαγή συνόρων, τις στρατιωτικές επεμβάσεις και το μακέλεμα των λαών. Ερωτάται ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης:Γιατί προχώρησε στην υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου;Γιατί δεν πήρε την έγκριση από το Π.Σ.; 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Καραθανασόπουλος Νικόλαος